הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

30.6.2016

גילוי !! וועדת הבחירות המרכזית חשפה את הונאת הבחירות. הסיבה להדחת יעלון- מינויו כממלא מקום לנתניהו בעת נבצרות.


וועדת הבחירות חקרה את ההונאה
החקירה בעניין הונאת הבחירות הגדולה לכנסת, מסתבר
שהתנהלה מזה מספר חודשים על ידי וועדת הבחירות
 המרכזית וממצאיה החמורים הצביעו על הונאה
בהיקף של כ-8 מנדטים לטובת הליכוד.

ממצאים אלו הוגשו על ידי וועדת הבחירות כבר בחודש
אפריל  2016  לממשלת ישראל וליועץ המשפטי לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה מעביר החומר למשטרה
ביום 21/04/2016 החזיק בידיו היועץ המשפטי לממשלה
"תפוח אדמה לוהט" זה וכמובן היה חייב להעבירו למשטרת
ישראל להשלמת חקירה פלילית וכך נעשה.

בגין פעולתו זו של מנדלבליט אשר התבקשה כהכרח בל
 יגונה, עבר "חתול  שחור" בין ראש הממשלה ליועץ המשפטי
 שרק מונה שלושה חודשים קודם לכן.

נתניהו שהיה רגיל להשפיע על חוות הדעת המשפטיות של
וינשטיין, סבר שגם הפעם הוא זה שצריך לקבוע שאין מקום
לחקירה פלילית בעקבות ממצאי וועדת הבחירות המרכזית.
מנדלבליט סבר כאמור אחרת ולכן העביר את הממצאים
 להשלמת חקירת המשטרה.

בעקבות הממצאים הכרזה (כפי הנראה) על מצב חירום
בעקבות הממצאים החמורים אשר משמעותם הייתה קיום
שלטון אשר נתפס בכוח על ידי מפלגה שלא הייתה המפלגה
 הגדולה בכנסת, נתכנסה הממשלה והכריזה (כפי הנראה)
 בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה
 על קיום מצב חירום במדינה בהתאם לסעיף 38 (ג)
לחוק יסוד הממשלה.

על פי החוק תוקף ההכרזה פג לאחר שבעה ימים,
אלא אם כן מעוניינת הממשלה כי הכנסת תמשיך את
תוקף ההכרזה ואז עליה להביא את הצעה להמשך
מתן תוקף להכרזה על ידי הכנסת בהתאם לסעיף
38 (א) לחוק יסוד הממשלה.

הממשלה רשאית למנוע פרסום הכרזה על מצב חירום
זאת ועוד, דבר ההכרזה על מצב חירום (על ידי
הממשלה) חייב להתפרסם בילקוט הפרסומים, אלא
 אם כן משיקולי קיום חקירה נמנע פרסום ההכרזה.
כמובן שבמקרה זה בחרה הממשלה להימנע מפרסום
הכרזת מצב החירום וזאת בשל קיום החקירה המשטרתית.


מכיוון שנתניהו היה מעוניין להסתיר את ממצאי וועדת
הבחירות מהציבור ומהכנסת כי אז כמובן הוא נמנע מלהביא
את המשך מתן תוקף להכרזה על מצב חירום (עפ"י סעיף 38
(א)   לחוק יסוד הממשלה) לכנסת בתום שבעת הימים.

פרסום השתלשלות העניינים בילקוט הפרסומים
מדוע לא ניתן היה להסתיר את השתלשלות האירועים
לחלוטין? התשובה לכך היא שהיה צורך לקבוע ממלא מקום
 לראש הממשלה במקרה של נבצרות כתוצאה מן החקירה
 וזאת בהתאם לסעיף 16(ב) לחוק יסוד הממשלה והודעה
כזו- על מינוי ממלא מקום בתקופת נבצרות יש חובה לפרסם
בילקוט הפרסומים ואין דרך להימנע ממנה.

ואכן, בתוך שבעה ימים במדויק מיום 21/04/2016, פג
תוקף הכרזת החירום עקב אי חידושה על ידי הכנסת ואולם
בילקוט הפרסומים מס' 7274 פורסם ביום 01/05/2016 כי
במקרה של נבצרות ראש הממשלה, יחליף השר משה
יעלון את ראש הממשלה.

נוכח חשיבות הפרסום בילקוט הפרסומים אנו מביאים
אותו כלשונו:
" ילקוט הפרסומים 21/04/2016
הממשלה וניהולן הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001
 מודיעים בזה, לפי סעיף 10(ב()3 )לחוק הממשלה, 2 , 1 ,כי בהתאם לסעיף 16(ג( לחוק–יסוד: הממשלה התשס"א-2001 קבעה הממשלה, כי השר משה יעלון יזמן את ישיבות הממשלה וינהלן, בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ, ביום י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016.) על פי סעיף 9(ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001 ,נמסרה הודעה לכנסת. כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016) )חמ 3281-3-ה
25) אריה זהר ממלא מקום מזכיר הממשלה

נא תשומת הלב כי הניסוח בילקוט הפרסומים הינו מבלבל
ולכאורה אומר שהמטרה של המינוי היא החלפת ראש הממשלה
במקרה של שהייה בחו"ל. ואולם עיון בסעיף 16 (ג) לחוק
יסוד הממשלה מגלה כי מדובר על החלפת ראש הממשלה
במקרה של נבצרות כדלקמן:
"         (ג)  לא היה ממלא מקום לראש הממשלה או שנבצר מממלא מקום ראש הממשלה למלא את תפקידיו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), תקבע הממשלה שר אחר, שהוא חבר הכנסת, למלא תפקידים אלה."

מדוע נאלצה הממשלה לפרסם על אודות מינוי ממלא מקום
לראש הממשלה במקרה של נבצרות?
הסיבה היא סעיף 10 (ב) 3 לחוק הממשלה- התשס"א- 2001
הקובע כדלקמן:
"         (ב)  על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק היסוד, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הממשלה:
(1)  כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים לפי סעיף 13;
(2)  צירוף שר לממשלה לפי סעיף 15;
(3)  מילוי מקום של ראש הממשלה לפי סעיף 16(ב) או (ג);

כעת, ניתן להבין מדוע פעל ראש ממשלת ישראל לגרום
להתפטרותו של יעלון מייד לאחר מכן, מהסבה הפשוטה כדי
שהאחרון לא יתפוס את מקומו במקרה של נבצרות.

הסרת החיסיון מעל החקירה
למיטב ידיעתנו החקירה הנוכחית של המשטרה הינה
החקירה הסמויה הראשונה בתולדות המדינה אשר
 הנחקר הראשי יודע על קיומה ואילו מידיעת הציבור
 היא מוסתרת.

לדעתנו הצנועה, מן הדין שהיועץ המשפטי לממשלה יסיר
את החיסיון מעל החקירה המשטרתית, ובאופן האמור,
ראשית יוריד לחץ מעל צוות המשטרה הבכיר המנהל
את החקירה (אלשיך, יצחקי וריטמן), שנית יאפשר
איסוף מידע מהציבור לגבי ההונאה בקלפיות שכן להזכירו
בזמנו הוגשו מאות תלונות למשטרה על זיופים ואי
סדרים בקלפיות ויש לאפשר לציבור להביא את כל המידע
אשר יכול לסייע בחקירה.

 האיפול על החקירה ועל ממצאי וועדת הבחירות במשך
 חודשים ארוכים, והסתרתו ביד מכוונת ומאומנת על ידי
 הממשלה, יוצרת חשש כבד לקיום שלטון החוק ולמראית

פני הצדק.

35 תגובות:

 1. עו"ד דוד לוי תודה. אדחוף כמה שאני יכול....
  נראה.

  השבמחק
 2. איפה המשטרה? איפה הפרקליטות? איפה שלטון החוק? איפה הדמוקרטיה?
  מדובר על הונאה ברורה, גניבת קולות המונית, עיוות תוצאות בחירות ורמיה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
  הגיע הזמן לעשות לזה סוף!!!

  השבמחק
 3. מנא מנא תקל ופרסין.

  השבמחק
 4. להפיץ את זה בפייסבוק או לחכות שהמשטרה תסיים את החקירה?

  השבמחק
 5. זו חתיכת פצצה אם זה נכון.
  כדאי להפיץ בכל מקום ולבקש תגובה

  השבמחק
 6. שלום דוד, איך בדיוק עבדה ההונאה? מה הייתה טכניקת ההונאה? עניין זה לא ברור לי, אשמח שתציג את הדברים באופן מפורט יותר. תודה

  השבמחק
 7. האם יש צו איסור פירסום והאם אפשר לקבל עותק שלו

  השבמחק
 8. ובנוסף-עבירה הרבה יותר ברורה: ביום הבחירות 17.3.15 עבר רה"מ נתניהו על חוק "הפרת הוראה חוקית" ועל החוק נגד גזענות [מסיבת העיתונאים שקיים בה הודיע "הערבים נוהרים בהמוניהם"]. ראש הממשלה הפר הוראה מפורשת של השופט ג'ובראן [קישור למיסמך החלטת השופט- למטה בהמשך] שאסר עליו לקיים מסיבת-עיתונאים ושידורה ביום הבחירות, ובנימוק של "לא יסתמו לנו את הפה" הפר נתניהו את הוראת השופט וקיים את מסיבת העיתונאים.
  2 העבירות שביצע רה"מ כנגד החוק:
  1- חוק כנגד הפרת הוראה חוקית.2- החוק נגד גזענות .
  באתר "נבו" מפורט "חוק נגד הפרת הוראה חוקית":
  "פגיעה בסדרי חברה ומשטר הפרת הוראה חוקית סעיף 287 לחוק העונשין, עניינו הפרת הוראה חוקית. זהו מצב שבו אדם מפר הוראה כשרה של בית משפט או בעל סמכות אחר המוסמך לאותו עניין, והעונש בגין עבירה זו הוא מאסר של שנתיים."
  המקום בו נעשית הפרת הוראה חוקית, אינו משמעותי בחוק זה, אלא עצם הפרת הוראת השופט. ולכן טיעונו של נתניהו (התחכמותו) שבפייסבוק מותר לו להשמיע את מסיבת העיתונאים , היא יריקה בפרצופו של החוק, ובפירוש עבירה על החוק.
  קישור להוראתו והחלטתו של השופט סלים ג'ובראן יו"ר ו.הבחירות המרכזית, ביום הבחירות אחה"צ 17/3/2015 לאיסור נגד נתניהו לקיום מסיבת העיתונאים ושידורה :
  >>>>>>>>>>>====
  קישור ישיר למסמך:
  file:///C:/Users/Anat%20Itkin%20Neria/Downloads/50-20%20TBK%20(6).pdf
  באם הקישור הישיר לא נפתח:
  כדי לראות את המסמך, (שסולק מצפייה ישירה באתר הבחירות לכנסת) יש להיכנס לקישור (שבהמשך) (באתר הבחירות לכנסת) לרשימת החלטותיו של השופט (שאינן לפי סדר כרונולוגי)תחת האשכול השלישי שכותרתו "תיקי בחירות לכנסת" , ההודעה האחרונה באשכול >>===
  וללחוץ עם העכבר על ההודעה שכותרתה:
  "תב"כ 50/20 רשימת יש עתיד ואח' (ואחרים) נגד חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה ואח', עתירה למתן מניעה על פי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 מיום 17.3.2015 "
  הקישור לרשימת החלטות השופט ג'ובראן:, http://bechirot.gov.il/election/Decisions/AllDecisions/kneset20/Pages/ListDefault.aspx

  השבמחק
  תשובות
  1. מבלי להתייחס לרוב הדברים אני חושב שזו נבזות להאשים את רוה"מ בגזענות בגלל המילה "ערבים". הבוחרים הערביים ביום הבחירות הומרצו ע"י המפלגה המאוחדת שלהם להצביע בהמוניהם והדבר נעשה ע"י גיוסי תחבורה מיוחדת ופעילות יוצאת דופן של המנהיגים הדתיים...הם (הערבים) נהרו לקלפיות בהמוניהם ונתניהו ציין זאת לבוחרי הליכוד כדי לעשות אותו דבר...היכן פה הגזענות חוץ מהשמצה שמאלנית חבוטה ?

   מחק
 9. מכובדי, "סוד" ששניים יודעים כבר איננו סוד - כיצד זה ראשי מפלגות האופוזיציה - הרצוג ולפיד אינם פועלים בנושא? אינם קוראים ו/או דורשים מהלכים אופרטיביים בשטח?או שאולי הדבר אינו כל כך ברור ואינו מדוייק?

  השבמחק
 10. ממשלת מאפיונרים עם הטייקונים. חלאות וזבלים כולם שקרנים רמאים ונוכלים.

  השבמחק
 11. קראתי בעניין רב ובסקרנות רבה את המאמר של העורך הדין.
  הדבר החמור ביותר שעולה מהכתבה הוא זיוף תוצאות הבחירות, כמו במדינות
  דיקטטוריות סוג ג' במרכז ובדרום אמריקה. אם דבר זה אכן קרה בישראל, על
  העומד בראשות הממשלה, היצור הנאלח והעמלקי ביבי נתניהו, להתפטר ולעוף מהחיים
  הפוליטיים לצמיתות. אני מתאר לעצמי שהוא "שימן" הרבה מקורבים במערכת המשפט והמשטרה, כך שהוא לא יעוף לכלא אחרי שיועמד לדין. אוקיי. אז לפחות שיעוף מהחיים הפוליטיים ומהעיניים שלנו לצמיתות ועדיף שזה יהיה למדינה אחרת.
  ושוב, נדהמתי והסתקרנתי מהמאמר הזה.
  נכתב על ידי תושב הצפון. ש.נ.ע

  השבמחק
  תשובות
  1. ברור שיעוף לחו"ל. הוא יכול להרוויח שם הרבה יותר כסף והרי ידוע שהאיש מחבב ממון. ישוב לישראל בקמפיין הבחירות של יורש העצר, יאיר (השם יצילנו) נתניהו

   מחק
 12. גם אני משוכנע במליון אחוז על פי המידע הענק הקיים כי פעילי ליכוד בהכוונתו של ר4אש הממשלה וגורמים נוספים הקשורים לבחירות זייפו מאות אלפי קולות של אזרחים שכלל לא הגיעו להצבעה בקלפי ואנשי ליכוד מתודרכים הצביעו במקומם בשעעות הערב והלילה לפני סיום ההצבעה בקלפי ב17,3 15 , הצדק האמת יפרצו קדימה אי אפשר לטייח מעשה מירמה ענקי כזה , שהוא למעשה הרס הדמוקרטיה בישראל !!

  השבמחק
 13. ביבי בעצמו ישב וזייף חתימות , אני ראיתי אותו ! הוא גם זייף את ההצבעה שלי . ושרה זייפה גם !! וחילקה לפעילים גלידה פיסטוק כשבין לבין היא אספה בקבוקים ,,,, חחחחח
  אתם אוסף של מטומטמים שאוכלים את הלב ומחפשים רק מה אפשר עוד ללכלך על ראש הממשלה.

  השבמחק
 14. ביביסטאן. כמעט כמו צאוסקו ואישתו. מעניין למי משתלם לשמר אותם במקומם

  השבמחק
 15. גבב של שטויות...מה השלב הבא?.."ביבי מואשם בצייד של חד קרן"???

  השבמחק
 16. עבודה ברוכה! ישר כח! ננסה בעזרת הרשתות החברתיות להשתמש במידע יקר זה ולהוביל לכך שהמושחתים והמזייפים והשקרנים יעופו לכל הרוחות.

  השבמחק
 17. אני לא מבין, בגלל בכמות הבוחרים בשעות הללו קפץ פי שניים השנה זה מעיד על גניבת קולות???
  אהההה.....רפואה שלמה לכל המגיבים גם כולל מחבר המאמר....אתם פשוט חולי נפש

  השבמחק
  תשובות
  1. אם היית לומד סטטיסטיקה היית יודע שקפיצה כזו לעומת כל כך הרבה שנים היא לא אפשרית. כלומר זה לא טבעי והיתה רמאות. לא לעניין לקרוא לאנשים חולה נפש שאתה בעצם לא מבין..

   מחק
 18. אז בגלל שכמות ההצבעות השנה קפץ פי שתיים מהשנים הקודמות בשעות האלו זה מוכיח שהיתה גניבת קולות???? מה עובר עליכם פה....רבותי מרפאות בריאות הנפש פתוחות לקהל הרחב כולל ובמיוחד לשמאלנים...לכו בהמוניכם

  השבמחק
  תשובות
  1. באמת לקח הרבה זמן עד שהמילה שמאלנים הופיעה הפעם....

   מחק
 19. הכל שקרים . לא ניתן לזייף הצבעות ברמות כאלה .השנאה של השמאל לביבי מטריפה אותכם .הלוואי והיתם שונאים את המחבלים כמו שאתם שונאים את ביבי.

  השבמחק
  תשובות
  1. משה מזור - עוד אחד משומרי ארמון המלכות של הזוג הקיסרי שלנו.

   מחק
 20. אני טענתי את זה ישר עם פרסום תוצאות האמת

  השבמחק
 21. או.קי. מקבל שנכון היכן חברי הכנסת ממפלגות האופוזיציה, שותקים למה?

  השבמחק
 22. איפה האופוזיציה בענין??

  השבמחק
 23. גיורא יעקובוביץ5 ביולי 2016 בשעה 21:46

  מצדיע לך, לא פשוט "ללכת נגד הרוח", ובמקרה הזה אתה לוקח סיכון אישי תרתי משמע. כמו "בבגדי המלך החדשים" אתה היחיד שאומר בקול צלול וברור את מה שכולם רואים ומפחדים להגיד.
  העיתונות שותקת שתיקה רועמת, חברי הכנסת רוגזים על ה"ספארי" של רוה"מ,אך שותקים כמו דגים בנושא החשוב והאקוטי ביותר.
  נתפלל כולנו שימצאו עוד כמה צדיקים בסדום שלא יניחו לנושא עד שימוצה עד תום.


  השבמחק
 24. למה הרצוג שותק?

  השבמחק
 25. תאוריית קונספירציה מופרכת. כן, הצביעו יותר בשעות האחרונות של יום הבחירות אבל לא באמת בהבדל שנטען למעלה (ראו כתבה קצרה וקצת יותר הגיונית על הנושא ב- http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1118499).

  במדינה עם מנטליות של לרוץ לספר לחברה אין מצב שהיה מוכרז מצב חירום ושהדבר נותר בסוד: "בעקבות הממצאים הכרזה (כפי הנראה) על מצב חירום" - כפי הנראה, עאלק. אגב, אני הצבעתי בבחירות הקודמות עבודה ואילו באחרונות ליכוד - והצבעתי בערב, אז מה, אני גם חלק מהקנונייה?

  בקיצור, יללנים חביבים, לבחירות הבאות אולי כדאי שתבואו עם מתמודד ראוי ודעות שפויות יותר מבוז'י. אחרת גם אז תצטרכו להתלוננן על גנבו-לי-שתו-לי-קראתם-להם-נוהרים...

  השבמחק
 26. טענת המעטפות הכפולות אינה מחזיקה מים כי בכל בחירות יש מעטפות כפולות הנספרות בסוף. הנקודה שהענין ראוי בדיקה וזו צריכה להסביר את התופעות המוזרות של הבחירות האחרונות.

  השבמחק
 27. קשקשנים חסכו את הדיו ואת זמננו.
  זאת האשמה חמורה ויש לבדוק אותה ברצינות וביושר, גם אם זה לא מוצא-חן בעיני כל מיני.
  אני מניח, כי מישהו, או מישהם, יחליפו כתובת.

  השבמחק
 28. אם ההשערות אכן נכונות אז עו'ד דוד לוי,מביא האינפורמציה, חייב לעשות או לבצע משהו חוקי, בנידון. רק להפיץ - אין די בכך.

  השבמחק
 29. פרשייה חמורה מאוד. האם מישהו יכול להאיר את עינינו ולספר לנו איפה זה עומד היום ?

  השבמחק