הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

2.6.2016

הונאת הבחירות (2015) של נתניהו- איך גנבה מפלגת הליכוד 268,756 קולות פיקטיביים (8 מנדטים) והוסיפה אותם למניין הקולות הכשרים של המפלגה?מיותר לציין שתוצאות הבחירות של מרץ 2015 (לכנסת ה-20)
התקבלו אצל רבים בהפתעה, אם לא לומר בתדהמה. האם בוצעה
הונאה במחשבי ועדת הבחירות אשר הוסיפה למפלגת הליכוד, יש
מאין, 268,756 קולות מזויפים?
ובכן התשובה לכך היא חיובית ואנו נוכיח זאת כאן בפשטות.

בחירות 2015: גידול בקולות הכשרים בהיקף של 418,142 קולות.
כפי שניתן לראות מדף הריכוז של תוצאות הבחירות לכנסת ה-20
בהשוואה לדף ריכוז התוצאות של הבחירות לכנסת ה-19
המצורפים בסוף פוסט זה,  "סה"כ הקולות הכשרים" ב-2013 היה
 3,792,742 קולות, ואילו בבחירות  2015, היו 4,210,884 קולות
כשרים, דהיינו עליה של 418,142 קולות כשרים.
 (418,142 =4,210,884-3,792,742).

בחירות 2015: קיטון בחלק מן המפלגות ובהיקף הקולות שלא
עברו את אחוז החסימה (סה"כ 320,083 קולות).
כעת הבה ונעבור לבצע השוואה בין תוצאות בחירות 2015
לבין תוצאות הבחירות של  2013, עפ"י שני הנספחים שלנו, כדי
 לבחון את היקף הקיטון במפלגות שקטנו בבחירות האחרונות.

מפלגת יש עתיד קיבלה בבחירות 2015, 371,543 קולות להבדיל
מ-543,458 קולות בבחירות 2013 כלומר קיטון של: 171,856 קולות.
(171,856 =543,458-371,543 ).
מפלגת הבית היהודי קיבלה בבחירות 2015, 283,910 קולות
להבדיל מ-345,985 קולות בבחירות 2013 דהיינו קיטון של 62,075
קולות. ( 62,075=345,985-283,910).

מפלגת מרץ קיבלה בבחירות האחרונות 165,529 קולות להבדיל
מ-172,403 קולות בבחירות 2013 דהיינו קיטון של 6874 קולות.
(6874= 165,529- 172,403).

היקף הקולות במצטבר  של המפלגות הקטנות שלא עברו את
 אחוז החסימה  בבחירות 2015 היה של 189,517 קולות בעוד
 שהיקפן בבחירות 2013 היה של 268,795 קולות, דהיינו קיטון
 של 79,278 קולות.
אם נסכם את כלל היקף הקיטון בקולות של המפלגות שקטנו
בבחירות 2015 (יש עתיד, הבית היהודי, מרץ) ולרבות המפלגות
שלא עברו את אחוז החסימה כי אז נקבל קיטון כולל של 320,083
קולות. ( 320,083=171,856+62,075+6874+79,278).

היקף הגידול במפלגות שונות בבחירות 2015 (691,621 קולות)
בבחירות 2015 כידוע היו מפלגות אשר הגדילו את כוחן ביחס
 לבחירות 2013. הבה ונבדוק את הנתונים המספריים לגבי גידול
זה.
הליכוד הגדילה את כוחה מ-570,730 קולות בבחירות  2013
( חלקה היחסי מתוך מפלגת הליכוד- ישראל ביתנו שמנתה
885,163 קולות), ל-985,408 קולות, דהיינו גידול של
 414,678 קולות.(414,678=985,408-570,730).

הרשימה הערבית המשותפת הגדילה כוחה מ-348,919
קולות (הרשימה הערבית המאוחדת 138,450+חד"ש
113,439+ בל"ד 97,030 = 384,919), ל-446,583 קולות
 כפי שניתן לראות  מדפי ריכוז תוצאות הבחירות. כלומר
גידול של 97,664 קולות.

המחנה הציוני הגדילה כוחה מ-621,285 קולות (העבודה
432,118+ התנועה 189,167= 621,285), ל-786,313
קולות, דהיינו גידול של 165,028 קולות.
( 165,285=786,313-621,285 ).

אגודת ישראל הגדילה כוחה בבחירות 2015 מ-195,892
 קולות ב-2013 ל- 210,143 קולות ב-2015, דהיינו גידול
של 14,251 קולות.(14,251=210,143-195,892).

סה"כ היקף הגידול במפלגות שגדלו בבחירות 2015
 מסתכם ב- 691,621 קולות (414,678+97,664+
165,028+14,251= 691,621).

המשוואה הפשוטה: היקף הגידול בקולות הכשרים
בצירוף היקף הקיטון של המפלגות חייב להיות שווה
להיקף הקיטון במפלגות בצירוף מפלגת כולנו
כדי להבין את המשוואה הנ"ל הבה ונניח שלא היה
בבחירות 2015 שום גידול בקולות הכשרים והוא היה
זהה למספר הקולות הכשרים בבחירות 2013, הבה
נניח בנוסף שלא הייתה קמה מפלגה חדשה בשם כולנו.
במקרה כזה מובן כי כל היקף של קיטון בקולות של מפלגות
מסוימות היה צריך להתבטא בגידול של מפלגות אחרות.
לדוגמא, נניח שרק מצביע אחד ממפלגת העבודה בבחירות
2013 החליט לשנות הצבעתו בבחירות 2015 ולבחור
בליכוד. כי אז במקרה כזה הגם שסך הקולות הכשרים נשאר
 זהה היקף הגידול של מפלגת הליכוד היה בקול (1), והיה
 זהה להיקף הקיטון של מפלגת העבודה בקול (1). כנ"ל אם
היקף הקיטון היה של 500,000 של מפלגה מסוימת אל
 מול גידול של  500,000 של מפלגה אחרת.

ואולם, עכשיו הבה נצרף לדוגמא של קיטון במפלגה של
500,000 את נושא של הקמת מפלגת כולנו בבחירות
2015 , והבה נניח שהמפלגה החדשה (כולנו) קיבלה
 300,000 קולות. הרי שבמקרה כזה כאשר הקיטון
במפלגה היה של 500,000 קולות ובנוסף כאמור קמה
מפלגה חדשה שקיבלה 300,000 קולות, הרי שמספר
 הקולות שיתחלקו בין המפלגות יהיה רק 200,000 קולות
 שכן, 300,000 מתוך  הקיטון הכולל במפלגה של בחירות
 2013 (500,000) זרם לתמיכה במפלגה החדשה.

מכאן, הבה ונחזור למשוואה שלנו ,שכן כפי שאמרנו
היקף הקיטון במפלגה (500,000) בבחירות 2013 צריך
 להיות שווה להיקף הגידול במפלגות בבחירות 2015
(200,000)+ המפלגה החדשה  (300,000).

וכעת, בואו ונוסיף נתון נוסף. נניח שכמות הקולות הכשרים
 בבחירות 2015 גדלה לדוגמא ב- 100,000  ביחס לבחירות
 2013 , הרי שהצד של המשוואה של הקיטון במפלגות יגדל בעוד
100,000 קולות  והמשוואה הסופית שלנו תהיה כדלקמן: המספר של
 הקיטון במפלגות +המספר של הגידול  בגין  הקולות הכשרים= למספר
 של הגידול במפלגות+ מספר הקולות של המפלגה החדשה.

עכשיו הבה ונעבור לתוצאות האמת של בחירות 2015 כאשר
הקיטון במפלגות ביחס לבחירות 2013 בסך 320,083
קולות (יש עתיד+הבית היהודי+מרץ+מפלגות שלא הגיעו
לאחוז החסימה), בצירוף הגידול בקולות הכשרים(418,142)
שווה ל-738,225 ומספר זה חייב להיות שווה לקולות של מפלגת
כולנו החדשה (315,360) בצירוף היקף הגידול של המפלגות
 שגדלו (691,621)? האומנם זו התוצאה? כלומר האם
המשוואה שווה? התשובה היא לא, מדוע?
 מפלגת כולנו (315,360) בצירוף הגידול במפלגות שגדלו
 (691,621)הינו הסכום של 1,006,981קולות
( 1,006,981, = 315,360+691,621), כלומר יש לנו עודף
של 268,756 קולות ( 268,756=1,006,981-738,225).

268,756 קולות עודפים השווים לשמונה מנדטים
 מנדט= 32,550).  

איך נוכיח כי 268,756 הקולות הפיקטיבים צורפו למפלגת
הליכוד ולא למםלגה אחרת?
בדיקת זהות המפלגה אשר נטלה את הקולות הפיקטיביים
(268,756) הינה קלה ביותר. כל מה שעלינו לעשות הוא לקחת
 את ספר הבוחרים ולבחור מספר קלפיות אשר התוצאות של
 הליכוד היו בהן תמוהות.(כגון קלפי186  בו הגידול בבחירה
בליכוד בבחירות 2015 בהשוואה לבחירות 2013 היה של
 250%, או קלפי 165 בו הגידול היה בלמעלה ממאה אחוז.
וכעת מה שנותר הוא לעבור שמית אצל הבוחרים באותן
קלפיות ולבדוק האם אכן כולם השתתפו בבחירות. חייבת להיות
זהות בין כמות המשתתפים האמיתית אשר השתתפה בבחירות
 בפועל לכמות המצויינת במחשב וועדת הבחירות.

לח"מ אין כל ספק כי יתברר ששיעור הגידול האסטרונומי
באחוזי התמיכה בליכוד בקלפיות אלו אינו תואם את המציאות
והכמות של הקולות הפיקטיבים (268,756) אשר חורגת
 מהמשוואה הבסיסית היא זו אשר  הוספה לתוצאות הבחירות
 של הליכוד ומתייחסת לאנשים אשר כלל לא השתתפו

בבחירות- בעיקר מבוגרים וחולים או אחרים).

תוצאות בחירות 2015 http://www.votes20.gov.il/nationalresults


תוצאות בחירות 2013 http://www.votes-19.gov.il/nationalresultsאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה