הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

30.6.2016

גילוי !! וועדת הבחירות המרכזית חשפה את הונאת הבחירות. הסיבה להדחת יעלון- מינויו כממלא מקום לנתניהו בעת נבצרות.


וועדת הבחירות חקרה את ההונאה
החקירה בעניין הונאת הבחירות הגדולה לכנסת, מסתבר
שהתנהלה מזה מספר חודשים על ידי וועדת הבחירות
 המרכזית וממצאיה החמורים הצביעו על הונאה
בהיקף של כ-8 מנדטים לטובת הליכוד.

ממצאים אלו הוגשו על ידי וועדת הבחירות כבר בחודש
אפריל  2016  לממשלת ישראל וליועץ המשפטי לממשלה.

היועץ המשפטי לממשלה מעביר החומר למשטרה
ביום 21/04/2016 החזיק בידיו היועץ המשפטי לממשלה
"תפוח אדמה לוהט" זה וכמובן היה חייב להעבירו למשטרת
ישראל להשלמת חקירה פלילית וכך נעשה.

בגין פעולתו זו של מנדלבליט אשר התבקשה כהכרח בל
 יגונה, עבר "חתול  שחור" בין ראש הממשלה ליועץ המשפטי
 שרק מונה שלושה חודשים קודם לכן.

נתניהו שהיה רגיל להשפיע על חוות הדעת המשפטיות של
וינשטיין, סבר שגם הפעם הוא זה שצריך לקבוע שאין מקום
לחקירה פלילית בעקבות ממצאי וועדת הבחירות המרכזית.
מנדלבליט סבר כאמור אחרת ולכן העביר את הממצאים
 להשלמת חקירת המשטרה.

בעקבות הממצאים הכרזה (כפי הנראה) על מצב חירום
בעקבות הממצאים החמורים אשר משמעותם הייתה קיום
שלטון אשר נתפס בכוח על ידי מפלגה שלא הייתה המפלגה
 הגדולה בכנסת, נתכנסה הממשלה והכריזה (כפי הנראה)
 בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה
 על קיום מצב חירום במדינה בהתאם לסעיף 38 (ג)
לחוק יסוד הממשלה.

על פי החוק תוקף ההכרזה פג לאחר שבעה ימים,
אלא אם כן מעוניינת הממשלה כי הכנסת תמשיך את
תוקף ההכרזה ואז עליה להביא את הצעה להמשך
מתן תוקף להכרזה על ידי הכנסת בהתאם לסעיף
38 (א) לחוק יסוד הממשלה.

הממשלה רשאית למנוע פרסום הכרזה על מצב חירום
זאת ועוד, דבר ההכרזה על מצב חירום (על ידי
הממשלה) חייב להתפרסם בילקוט הפרסומים, אלא
 אם כן משיקולי קיום חקירה נמנע פרסום ההכרזה.
כמובן שבמקרה זה בחרה הממשלה להימנע מפרסום
הכרזת מצב החירום וזאת בשל קיום החקירה המשטרתית.


מכיוון שנתניהו היה מעוניין להסתיר את ממצאי וועדת
הבחירות מהציבור ומהכנסת כי אז כמובן הוא נמנע מלהביא
את המשך מתן תוקף להכרזה על מצב חירום (עפ"י סעיף 38
(א)   לחוק יסוד הממשלה) לכנסת בתום שבעת הימים.

פרסום השתלשלות העניינים בילקוט הפרסומים
מדוע לא ניתן היה להסתיר את השתלשלות האירועים
לחלוטין? התשובה לכך היא שהיה צורך לקבוע ממלא מקום
 לראש הממשלה במקרה של נבצרות כתוצאה מן החקירה
 וזאת בהתאם לסעיף 16(ב) לחוק יסוד הממשלה והודעה
כזו- על מינוי ממלא מקום בתקופת נבצרות יש חובה לפרסם
בילקוט הפרסומים ואין דרך להימנע ממנה.

ואכן, בתוך שבעה ימים במדויק מיום 21/04/2016, פג
תוקף הכרזת החירום עקב אי חידושה על ידי הכנסת ואולם
בילקוט הפרסומים מס' 7274 פורסם ביום 01/05/2016 כי
במקרה של נבצרות ראש הממשלה, יחליף השר משה
יעלון את ראש הממשלה.

נוכח חשיבות הפרסום בילקוט הפרסומים אנו מביאים
אותו כלשונו:
" ילקוט הפרסומים 21/04/2016
הממשלה וניהולן הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001
 מודיעים בזה, לפי סעיף 10(ב()3 )לחוק הממשלה, 2 , 1 ,כי בהתאם לסעיף 16(ג( לחוק–יסוד: הממשלה התשס"א-2001 קבעה הממשלה, כי השר משה יעלון יזמן את ישיבות הממשלה וינהלן, בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ, ביום י"ג בניסן התשע"ו )21 באפריל 2016.) על פי סעיף 9(ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001 ,נמסרה הודעה לכנסת. כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016) )חמ 3281-3-ה
25) אריה זהר ממלא מקום מזכיר הממשלה

נא תשומת הלב כי הניסוח בילקוט הפרסומים הינו מבלבל
ולכאורה אומר שהמטרה של המינוי היא החלפת ראש הממשלה
במקרה של שהייה בחו"ל. ואולם עיון בסעיף 16 (ג) לחוק
יסוד הממשלה מגלה כי מדובר על החלפת ראש הממשלה
במקרה של נבצרות כדלקמן:
"         (ג)  לא היה ממלא מקום לראש הממשלה או שנבצר מממלא מקום ראש הממשלה למלא את תפקידיו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), תקבע הממשלה שר אחר, שהוא חבר הכנסת, למלא תפקידים אלה."

מדוע נאלצה הממשלה לפרסם על אודות מינוי ממלא מקום
לראש הממשלה במקרה של נבצרות?
הסיבה היא סעיף 10 (ב) 3 לחוק הממשלה- התשס"א- 2001
הקובע כדלקמן:
"         (ב)  על פעולות אלה, לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק היסוד, תפורסם הודעה ברשומות מטעם הממשלה:
(1)  כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים לפי סעיף 13;
(2)  צירוף שר לממשלה לפי סעיף 15;
(3)  מילוי מקום של ראש הממשלה לפי סעיף 16(ב) או (ג);

כעת, ניתן להבין מדוע פעל ראש ממשלת ישראל לגרום
להתפטרותו של יעלון מייד לאחר מכן, מהסבה הפשוטה כדי
שהאחרון לא יתפוס את מקומו במקרה של נבצרות.

הסרת החיסיון מעל החקירה
למיטב ידיעתנו החקירה הנוכחית של המשטרה הינה
החקירה הסמויה הראשונה בתולדות המדינה אשר
 הנחקר הראשי יודע על קיומה ואילו מידיעת הציבור
 היא מוסתרת.

לדעתנו הצנועה, מן הדין שהיועץ המשפטי לממשלה יסיר
את החיסיון מעל החקירה המשטרתית, ובאופן האמור,
ראשית יוריד לחץ מעל צוות המשטרה הבכיר המנהל
את החקירה (אלשיך, יצחקי וריטמן), שנית יאפשר
איסוף מידע מהציבור לגבי ההונאה בקלפיות שכן להזכירו
בזמנו הוגשו מאות תלונות למשטרה על זיופים ואי
סדרים בקלפיות ויש לאפשר לציבור להביא את כל המידע
אשר יכול לסייע בחקירה.

 האיפול על החקירה ועל ממצאי וועדת הבחירות במשך
 חודשים ארוכים, והסתרתו ביד מכוונת ומאומנת על ידי
 הממשלה, יוצרת חשש כבד לקיום שלטון החוק ולמראית

פני הצדק.

28.6.2016

תחקיר- ה"פוטש" של נתניהו והמוסד והשתלטותם של אלו על מדינת ישראל."פוטש"- "מהלך של החלפת הקבוצה השלטת"
בויקפדיה מוסבר המונח "פוטש" (הפיכה) "כמהלך של החלפת
הקבוצה השלטת במדינה שלא על פי הכללים הקיימים לחילופי
 שלטון, אך ללא שינוי רדיקלי של סוג המשטר".

האם בוצעה במדינת ישראל הפיכה במסגרתה השתלט נתניהו
בעזרת ה"מוסד" בדרך לא חוקית על השלטון במדינת ישראל?

לדעתנו הצנועה התשובה לשאלה נכבדה וקשה זו היא חיובית.
 למי שמצפה לגלות את היום והשעה אשר בהם בוצעה ההפיכה
עלינו לאכזבו שכן מדובר בתהליך ממושך אשר החל כבר בתקופת
כהונתו הראשונה של נתניהו כראש ממשלה (96-99) והושלם
בשנת 2015 עם גניבת הבחירות (שמונה מנדטים) על ידי הליכוד
בראשות נתניהו, ואנו כאן רק  נצביע על אבני הדרך העיקריים
של הפיכה זו.

אין מדובר כלל בוויכוח בין שמאל לימין
כל השתלשלות האירועים המפורטים כאן, אינה חוסה כלל
 בגדרו של ויכוח בין השמאל לימין, אלא מדובר במאבק שבין
שלטון החוק ל"שלטון פורע חוק" אשר השתלט בעורמה ובהונאה
על מוסדות השלטון הנבחר.

"חיבוק דב" של המוסד על ידי נתניהו ורעייתו
כבר בתקופת שלטונו הראשונה של נתניהו כראש ממשלה
חיבקו נתניהו ורעייתו את ה"מוסד"- ארגון הביון הישראלי
 "חיבוק דוב" אשר הפך ארגון מפואר זה, כ"ממלא רצונות
קפריזיים" ולא מקצועיים של השניים. תומס הובס בספרו
המקיף על המוסד " מרגלי גדעון" מתאר זאת יפה בעמוד
 22 לספרו:

"המצב החמיר כשנכנס בנימין נתניהו לתפקידו כראש ממשלה
הצעיר ביותר של מדינת ישראל. אדם כמוהו בעל רקע מוכח בתחום
 המודיעין היה אמור לדעת איך הדברים פועלים בפנים, מתי להקשיב
 ועד כמה להרחיק לכת, במקום זאת, מהרגע הראשון הדהים נתניהו
אנשי מודיעין מנוסים בהתערבות בפרטים מבצעיים.
תחילה ייחסו את התנהגותו להתלהבות מיותרת, בבחינת מטאטא
חדש המראה לכולם שהוא מוכן לפשפש בכל פינה כדי לבדוק אם
 אין שם סודות שעליו לדעת. אבל המצב החריף עוד יותר כשאשתו,

שרה, ביקשה להציץ מאחורי המראה לתוך עולם המודיעין של מדינת
ישראל. היא ביקשה מעובדי מוסד בכירים לטלפן אליה הביתה כדי
לענות על שאלותיה, וטענה שהיא פועלת על פי הדוגמה של הילרי
 קלינטון שגילתה עניין בסי. איי. אי.
במסדרונות האפרוריים של מטה המוסד בתל אביב הדהדו הלחשושים
על אודות שרה הדורשת לראות את הפרופילים הפסיכולוגים של
מנהיגי העולם שהיא ובעלה אמורים לארח או לבקר. היא בקשה
במיוחד פרטים על פעילותו המינית של הנשיא ביל קלינטון. כמו כן
ביקשה לעיין בתיקים על שגרירי ישראל שבמעונותיהם יתארחו,
והתעניינה במיוחד בניקיון המטבח בבתים אלו ובתכיפות שבה
 הוחלפו המצעים במעונות האורחים"

השתלטות על רשות המיסים כבסיס כוח פוליטי
אם בתחנתו הראשונה, "המוסד", נתניהו הגמיש את כללי העבודה
המקצועיים, לצורך הצרכים האישיים שלו ושל רעייתו, הרי שבתחנתו
השנייה, משרד האוצר, בשנים 2003- 2006 "השתלט" נתניהו על רשות
המיסים לא באמצעות כישורים מקצועיים וניהוליים אלא על ידי חבירה
לחבורת הנהלה עבריינית של רשות המיסים, חבורה אשר בהתייחס
אליה קבע, היועץ המשפטי דאז, וכיום שופט בית המשפט העליון, מני
מזוז "רשות המיסים התנהלה כמו מאפיה". (מצורף הקישור)

בתחנה זו, רשות המיסים, ביסס נתניהו את אמצעי השליטה העיקרי
 שלו, הן במרכז הליכוד, והן בפוליטיקה הישראלית. חיפוי על מעשים
פליליים של אנשי רשות המיסים, ובתמורה קבלת נאמנות עיוורת
 מצידם של אלו בכל אשר יפנה ובכל אשר יבקש.

ואכן לא במקרה, מהר מאוד נעשה "הפוטש" ברשות המיסים כאשר
 ג'קי מצא שלא היה נאמן מספיק הוסט מתפקידו, ועם חזרתו של
נתניהו למשרד ראש הממשלה בשנת 2009 הפכה רשות המיסים
כ"גרופיס" כנועה וצייתנית של נתניהו.

"הכנסת" אנשי אמון פוליטיים ל"מוסד" בניגוד לחוק
כעת (2009) עם חזרתו של נתניהו לתפקיד ראש הממשלה
הכניס נתניהו, בניגוד לדין, את אנשיו הפוליטיים ל"מוסד"
כפי שתאר זאת יפה מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
בדוח מבקר המדינה מחודש נובמבר 2011 (מצורף הקישור).
מיותר לציין שדוח זה עלה ללינדנשטראוס באילוץ להיפרד
מתפקידו.

"המוסד" מתפרק מכל נורמות חוקיות ומגן על המנהיג
משנת 2009 ואילך בתהליך אינטנסיבי הפך נתניהו את
"המוסד" לארגון אשר נטש את כל העקרונות של שלטון חוק
והחליפם בנאמנות עיוורת "למנהיג" כאשר האמצעי הראשון
במעלה בארגון "המוסד החדש" היה ההיתר לעבור על החוק
לצורך הגנה על האינטרסים של המנהיג, ובכלל זה, האזנות
ומעקבים אחר חברי כנסת ושרים, חדירה למחשבים של
פוליטיקאים, פרקליטים, שופטים ו"יישוב חשבונות" עם
אוייבים "אמיתיים" או "מדומים" של ראש הממשלה ורעייתו.

התגמול הכספי לחברי המוסד- בונוס על נאמנות עיוורת
אחד מאמצעי התגמול בהם השתמש נתניהו ל"צ'אפר" את
אנשי המוסד הנאמנים ביותר, מעבר להעלמת עיין מכל עבירה
פלילית של אנשי המוסד, היה מענקים כספיים. כתוצאה ממענקים
כספיים אלו נוצרה בשנת 2012 חריגה משמעותית בתקציב
הכספי של הארגון, ומנהל הכספים לקח כמובן את האחריות
הפלילית עליו בעניין זה, כיאה לקוד הפעולה המתקיים בעולם
 העברייני. מצורף הקישור.

חברים של ראש הממשלה "סוגרים" גירעונות של המוסד
לאחר, שנתניהו דאג ל"החליק" את נושא הפרת האמונים של מנהל
אגף הכספים במוסד שכמובן הייתה באחריותו, פעל נתניהו
כמו "במדינות הדיקטטוריות הטובות" לקבלת תרומה "למוסד"
מידידו הקנדי (ידיד של נתניהו או של ראש הממשלה?!- ברור
שידידו של ראש הממשלה) כדי לסגור את "החור" הכספי.
מצורף הקישור, ותשומת הלב של הקורא מופנית לאזכור
 המופיע בכתבה ולפיו תרומה ראשונה ניתנה על ידי התורם
בשנת 2012.

נקל להבין שכאשר ראש הממשלה פועל  שלא על פי החוק ואף
 משחרר את ארגון הריגול הישראלי מכבלי החוק על מנת לסייע
 לו לבסס את שלטונו, כי אז מועד ההפיכה מתקרב.

"המוסד" בשירות ראש הממשלה בבחירות 2015
ואכן, מי שהתלבט מדוע "שש" נתניהו לפרק את ממשלת נתניהו-
 לפיד בשנת 2014 הסיבה לכך הייתה פשוטה כי נתניהו סבר
 שבעזרת המוסד השלטון במדינת ישראל יוכל לעבור לידיו בדיוק
במספר המנדטים שיחפוץ.

הטיב לתאר יכולות אלו של המוסד להשתלטות על מחשבים
 ולערוך את השינויים הדרושים בקובצי התוכן, תומס הובס
בספרו הנ"ל בע"מ 224:

"במהלך עבודתו בסוכנות לביטחון לאומי איתר המילטון חלון
הזדמנויות בשוק הגדל ומתרחב בהתמדה, והחליט ליצור תכנת
מחשב שתתחבר למאגרי מידע במערכות מחשב אחרות. יישומו
של רעיון זה בעבודת המודיעין משמעו שבעל התכנה יכול לחדור
 לכל מערכת קיימת כמעט, בלי שהמשתמשים יבחינו בכך."

ולמי שלא יודע, כיום נחשבת מדינת ישראל כמובילה בעולם
בתוכנות זדון אלו. (מצורף קישור)

רבות נכתב ע"י הח"מ על הונאת המחשבים אשר בוצעה
על ידי הליכוד ונתניהו באופן שהעניק לנתניהו 8 מנדטים
 נוספים. למיטב ידיעתנו פרשה זו נחקרת בימים אלו על ידי
המשטרה. ואולם אנו נאמר מייד, כי אם יצליח נתניהו, באמצעות
 אנשי שלומו, בממשל, לסכל את חקירת הונאת הבחירות כי אז,
כך נראה, יקיץ הקץ הרשמי על הדמוקרטיה הישראלית, ומבלי
כל קשר לויכוח הלגיטימי שבין שמאל לימין על האידיאולוגיה
הפוליטית המובילה והראויה.

23.6.2016

עדכון מפרשיית נתניהו החדשה- מנדלבליט עבור לחקירה גלויה והורד לחץ מהחוקרים!


החקירה במשטרה בהילוך גבוה
בימים אלו מצויה חקירת הונאת הבחירות במשטרת ישראל
 בהילוך גבוה ביותר. מידי יום מצטברות מאות עדויות
נוספות של מצביעים אשר לא הצביעו בבחירות אך סומנו
בקלפיות כבוחרים מן המניין ואין צורך לומר לכם איזה מפלגה
 הכפילה ושילשה את כוחה באותן קלפיות.

נתניהו מבצע "סיכול ממוקד" לחוקרים
מאז החלה החקירה, הכריז נתניהו מלחמת חורמה על שלושת
האנשים במשטרה המופקדים על החקירה: רוני ריטמן-ראש
 יאח"ה, מני יצחקי- ראש אגף חקירות והמפכ"ל רוני אלשיך.

מכיוון שראש הממשלה נמצא בפאניקה, הוא לא "רואה איש
 ממטר" ופשוט מתעלל בצמרת המשטרה בכל האמצעים
האי חוקיים שבידיו, הדלפות לתקשורת, עידוד תלונות של
שוטרים ושוטרות כנגד חבריהם, פרסום תיקים אפלים
 מההיסטוריה שנשמרו בדיוק לעת הזו, בשיטה של רשימת
העבירות של חברי הכנסת.

ניתן לומר כי מעולם לא הייתה צמרת משטרת ישראל
 במתקפה כה חמורה של ראש הממשלה, והכול בתקווה
להביא לפיטוריו של אחד מהשלושה כדי לטרפד את החקירה
ולהביא להפסקתה.(מצורף קישור- שימו לב בווידאו מדקה 04:40
ואילך).http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1195292

שלושת הקצינים הבכירים מודעים היטב בשלושת השבועות
האחרונים לצעדיו "הקרימינלים" של ראש הממשלה, ואם
עד היום הדברים היו יותר בגדר "תחושה" הרי שעכשיו
מדובר במגמה ברורה, שקופה ובלתי חוקית  בעליל.

אלפי ראיות הצטברו
כאן יש להבהיר שתי נקודות חשובות לגבי החקירה:
ראשית, יש כיום כבר אלפי עדויות של מצביעים שלא
 הצביעו אך קולם נמנה בקלפיות, ושנית, נוכח כמות
העדים שלא הצביעו ואשר קולם נמנה כאמור (מאות אלפים)
אין כל אפשרות ריאלית להשפיע על החקירה באמצעות
שיחה עם עשרות אלפי עדים, במטרה לשבש את החקירה.

כמות הראיות מספיקה להליך של ביטול הבחירות
זאת ועוד, נוכח הילכת בית המשפט העליון בפרשת
הבחירות בבית שמש משנת 2014, אין צורך למצוא
את הזייפן/נים כדי להביא לביטול הבחירות על ידי
היועץ המשפטי לממשלה, ודי באלפי הראיות הקיימות
כדי  להביא לביטול הבחירות.

פתיחת החקירה מתבקשת כדי למנוע שיבוש
החקירה וכדי לאפשר איסוף ראיות
נוכח כל האמור לעיל ובהעדר חשש לשיבוש עדויות
הרי שמתבקשת פתיחת החקירה (העברתה מחקירה
 סמויה לחקירה גלויה) וזאת משני טעמים עיקריים:
האחד להוריד את הלחץ מקציני המשטרה הבכירים,
כאשר כיום ראש הממשלה לא בוחל באמצעים על
מנת למוטט אותם.

שנית, פתיחת החקירה תאפשר קבלה של אין ספור
ראיות שיתקבלו מהציבור שכן יש לזכור שאלפי נציגים
של יתר המפלגות השתתפו בהליך הבחירות והם יכולים
לספק מידע חשוב ביותר.(בדיוק כפי שמפורסם שמו
 של אנס כדי שקורבנותיו יתלוננו).

היועץ המשפטי לממשלה אינו שוהה למצוקת השוטרים
למצער, היועץ המשפטי לממשלה אשר בידו ההחלטה
אם לפתוח את החקירה אינו שועה למצוקתם של ראשי
המשטרה וחס על ממנהו- ראש הממשלה, שעה שהוא
 "מושך" את החקירה הסמויה מעבר לנדרש.

אנה, כבוד היועץ המשפטי לממשלה, חוס על צמרת
המשטרה, פתח את החקירה על מנת להוריד את
 הלחץ מקציני המשטרה כדי שיוכלו להשלים את
משימתם.

קח בחשבון, כבוד היועץ המשפטי, כי נוכח חומרת
העבירות, סביר להניח כי תמונה וועדת חקירה בעתיד, ועל
כן, כל פעולה שלך, בכל רגע נתון, תיבדק בזכוכית מגדלת
ובמסרקות ברזל.

כידוע לך, כב' היועץ המשפטי, הרכבת יצאה לדרך והיא
 לא תחזור לאחור ואין כל סיבה לחבור לשיקוליו של העבריין,
 (אשר כלל לא היה אמור לדעת על החקירה) אלא להתייצב

 לימינם של השוטרים ולהצלתו של עם ישראל בשעה קשה זו. 


22.6.2016

נתניהו, איך הרסת לי את המדינה בשמונה שנים?אדוני ראש הממשלה אשמח אם תוכל להסביר לי כיצד הרסת את
מדינת ישראל היקרה שלי  בתוך שמונה שנות שלטונך?

שהרי צריך כשרון מיוחד כדי לקחת מדינה אשר נבנתה בעמל כפיים
של אזרחיה, בזיעה ובדם בניה, במשך 60 שנה, ואשר הייתה מדינה
לתפארת ומקור לגאווה בחלוציות, בהתנדבות, בערבות ההדדית,
ביוזמה החופשית ובאהבת  הארץ, והפכת  אותה לפגר מהלך.

הפכת כלכלה צומחת לכלכלה קורסת, יצרת עוני מחפיר של שליש
מהאוכלוסיה, רמת שירותים ירודה לאזרח בכל שטחי החיים,
פגעת בשכבות החלשות והפכת אותם "ללא נראים", גרמת
ליוקר המחייה של מוצרי היסוד להרקיע שחקים ולמחירי דיור דמיוניים,
יצרת במעשיך ומחדליך העדר אופק מדיני וחזון של שלום.

איך נתניהו, הרשית לעצמך להשליך אותנו לידי הטייקונים אשר
קיבלו זכיון ורשיון ל"גנוב" מהציבור. הפקרת אותנו לידי הבנקאים
אשר משכורת של 2 מיליון ₪ בשנה אינה משכורת ראויה
בשבילם, הגם שספק גדול אם יש ביכולתם לייצר בעצמם אפילו
רבע מהכנסה זו שלא באמצעות יניקה מהעטינים של תאגידים
 בנקאיים הציבוריים.

אבל יותר מכל איני מבין מר נתניהו, איך הצלחת בשמונה שנים
להרוס את המרקם החברתי העדין והמיוחד שהצלחנו ליצור בארץ
של קיבוץ גלויות במשך מאה ושלושים שנה של התיישבות
וחלוציות.

במקום אהבת הארץ ואהבת הזולת הכנסת לכאן שנאה של
הימין לשמאל וההפך, שנאה של החילוניים לדתיים וההפך,
שנאה של יהודים לערבים וההפך, שנאה של הציבור למוסדות
 שלטון החוק, פרקליטות,  בתי משפט ואפילו לתקשורת
שהפכת אותה למבוייתת.

אני מתקשה להבין מר נתניהו, כיצד הפכת בשמונה שנים את כלכלת
 השוק הישראלית לכלכלה מושחתת אשר בה הטייקונים ואלי ההון
 לא משלמים  מס אמת,  רשות המיסים מנוהלת על ידי "מאפיונרים"
 אשר "מטפחים" את אלי ההון ואת העבריינים ואת מחיר של מחיקות
 המס ומחיקות החוב בבורסה משלם האזרח הפשוט במחיר המוצרים
והשירותים.

והתוצאה מר נתניהו היא, שהציבור שונא את הטייקונים ואילו הטייקונים,
במקום להיות גאים בפיתוח הכלכלה והמדינה, ובמקום לחוש גאווה על
 מסחר  הוגן והצלחה בנבכי כלכלת השוק החופשי כמו עשירים אחרים
 בעולם התורמים כל העת לקהילה, חשים במדינתם כ"גנבים בלילה"
 ובורחים  לחו"ל והכול תודות למעשי ידיך הנשגבים מבינתי.

בעוד ימים מספר, יתברר האם רשויות החוק יממשו את חובתן להסיק
את המסקנות מלקיחת השלטון על ידך, ללא הליך של בחירות הוגנות
אלא במרמה ובזדון, וכך תצטרך לפנות את מקומך לשליח ציבור אחר
 אשר יבחר באמת וכדין על ידי הציבור ועל כן יש להניח כי ידאג בכנות
 לשלומו ולרווחתו של העם המיוסר הזה.

21.6.2016

האם ראש ממשלת ישראל נמצא מעל לחוק? 

האם ראש ממשלת ישראל- בנימין נתניהו נמצא מעל לחוק?
האם משטרת ישראל מתייחסת בחקירתה בפרשיה האחרונה
הקשורה בראש הממשלה-אל בנימין נתניהו כאל יתר הנחקרים? 

התשובה לכך הינה שלילית, ועל פניו נראה כי ראש הממשלה
זוכה לזכויות יתר אשר עלולות בסופו של יום לקעקע את
החקירה. במה דברים אמורים? 

כפי שציינו במאמרים קודמים למיטב ידיעתנו הפרשיה החדשה
בה מעורב נתניהו ואשר נחקרת על ידי המשטרה הינה הונאת
הבחירות, הגם שחל על הפרשה צו איסור פרסום.(מצורף קישור).
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2972799
כאשר אזרח מן היישוב נחקר לגבי עבירת פשע חמור- ואין
ספק כי בענייננו זיוף של רבע מיליון קולות בבחירות לכנסת
הינו פשע חמור מאוד- הרי שהמשטרה מבצעת האזנות סתר
וחדירה למחשבי החשוד וזאת על מנת לאשש ולחזק את
הראיות כנגד החשוד. 

טול מצב שהתברר שמבנק מסוים נשדדו 200 מיליון שקל
וידוע על חשוד מסוים, שכן בחשבונו של החשוד נתגלה
הסכום האמור.

האם זה לא ברור כי המשטרה תבצע האזנה לאותו חשוד
ותחדור למחשבים של עובדיו על מנת לברר האם אותו אדם
 מסגיר את עצמו בפעולותיו המקוונות? 

והנה בענייננו, כאשר ברור וידוע לכול כי נתניהו הפעיל
והכפיף את "המוסד" ואת יחידת הסייבר הממשלתית כ"עבדים
נרצעים" לרצונותיו הבלתי חוקיים, הרי שכאן נמנעת המשטרה
להאזין, ולחדור למחשבים של עובדי לשכת ראש הממשלה-
אנשי "המוסד" אשר הינם "מינויים פוליטיים" בניגוד לחוק
 והועסקו על ידי ראש הממשלה בניגוד להוראות מבקר
 

לא די בכך, שנתניהו ורעייתו הפכו את ה"מוסד" שהיה ארגון
עם היסטוריה מפוארת ומוניטין של ארגון ריגול מוביל בעולם
ל"ארגון לבצוע פשעים פוליטיים", אלא שראש הממשלה ממשיך
 בעצם ימים אלו ובזמן חקירת המשטרה כנגדו, לעקוב באמצעות
 אנשי המוסד ויחידת הסייבר, אחרי חברי כנסת, שרים ו"מתנגדי
המשטר"  ככותב שורות אלו, והכול כדי לסכל את החקירה
 המשטרתית  כנגדו וכדי להמשיך ולהשתית את שלטונו של על
 פחד ואימה. 

כשם שאין "חצי הריון" אין חקירה חלקית וללא אמצעי חקירה.
הסוגיה העומדת על הפרק הינה ריבונותו של עם ישראל וזכותו
החופשית, והמעוגנת בחוקי יסוד לבחור את נציגיו לכנסת. זכות
זו ראויה להגנה בחקירה מלאה ועם האמצעים הדרושים. 

 דיי היה בחדירה למחשבי המוסד ויחידת הסייבר
הממשלתית למשך שעתיים כדי לגלות, את החדירות
למחשבים החוזרות ונשנות שמבצעות יחידות אלו לכותב
 שורות אלו, כאילו אין שלטון  חוק במדינת ישראל, והכול
 כדי למנוע ממנו בצורה ברוטאלית, כתיבה בבלוג אישי שלו
 ובכרטיס הפייסבוק, כדי להביע את דעתו בפומבי על הונאת
 הבחירות שבוצעה על ידי נתניהו.