הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

27.9.2016

האם בג"צ ייטול את סמכות הבדיקה והחקירה של נתניהו מאת היועץ המשפטי לממשלה (בג"צ 4344/16)


עתירה לבג"צ כנגד מנדלבליט ונתניהו בפרשת ביביטורס
ביום 31/05/2016 הוגשה על ידיח עוה"ד דוד לוי (כותב שורות אלו)
עתירה לבג"צ כנגד ראש הממשלה- בנימין נתניהו, כנגד היועץ המשפטי
לממשלה- אביחי מנדלבליט וכנגד מבקר המדינה יוסף שפירא.
העתירה ביקשה למנוע מהיועץ מנדלבליט לבדוק את המלצות מבקר
המדינה לשקול הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו בעניין הוצאות
הנסיעה שמומנו לבנימין נתניהו (בעת היותו שר אוצר) על ידי גורמים
פרטיים (פרשת ביביטורס) וזאת בעקבות ניגוד עניינים אצל היועץ
המשפטי נוכח עבודתו הקודמת כמזכיר הממשלה.

החלטת השופט ג'ובראן על מתן תשובת המשיבים לעתירה
עוד באותו יום (31/05/2016) הורה כב' השופט ג'ובראן לשלושת
 המשיבים להשיב לעתירה. ביום 03/08/2016 הוגשה תגובתו של
היועץ המשפטי לממשלה- אביחי מנדלבליט תוך שהנ"ל מציין כי
התגובה הינה מטעמו בלבד. ראש הממשלה ומבקר המדינה הפרו
את צו בית המשפט העליון ולא הגישו תגובה מטעמם. (העתק
עמוד ראשון לתגובה מצורף בקישור)



נתניהו מפר את צו בית המשפט ולא מגיב ומנדלבליט מגיב מטעמו בלבד
משמעות הגשת תגובה על ידי היועץ המשפטי לממשלה המודיעה
כי התגובה הינה מטעמו בלבד הינה בעלת משמעות כבדה וקשה
מבחינה משפטית שכן היא מהווה הצהרה על קיום חילוקי דעות
בין היועץ המשפטי לראש הממשלה. כלומר בעוד היועץ המשפטי
 סבור כי לא מתקיים אצלו ניגוד עניינים אשר מונע ממנו לדון ולבדוק
חשדות לפלילים אצל ראש הממשלה, הרי שראש הממשלה לכאורה
סבור שמתקיים ניגוד עניינים כאמור.

סירוב ראש הממשלה לעמדת מנדלבליט הינה הצהרה על חילוקי
דעות בין היועץ לנתניהו ומחייבת את בג"צ לבחון את הממצאים
כאשר קיימת מחלוקת כאמור משמעותה המשפטית הינה כי חזקת
הכנות של ראש הממשלה בתגובתו לעתירה מתבטלת ונטל הראייה
להוכיח את כנות טענתו בעתירה עוברת אליו. משמעות נוספת
וקרדינלית לחילוקי הדעות כאמור היא כי במקרה כאמור יידרש
בית המשפט העליון לבחון את שיקול הדעת של היועץ המשפטי
לממשלה וממילא לבצע את הבדיקה והבחינה של פרשיות נתניהו
בעצמו וזאת על מנת להכריע בתיק.

העותר מגיש תגובה ודורש לחייב את ראש הממשלה להגיב
נוכח הפרת צו בית המשפט על ידי ראש הממשלה הגיש כותב
שורות אלו תגובה לבית המשפט הנכבד (בהתאם להחלטתו) ודרש
מבית המשפט לחייב את ראש הממשלה להשיב לעתירה.(העתק
 תגובת העותר ונספחיה מצורפים בקישור).


לאחר הגשת תגובת ראש הממשלה העותר יעתור לבג"צ לבחון
את ממצאי הבדיקה וזאת על פי הלכת בית המשפט העליון
לכשתוגש תגובת ראש הממשלה וכן תגובת המבקר יבקש העותר
להגיש את תגובתו במסגרתה יעתור בהתאם להלכת בית המשפט
העליון  לבחון את הראיות והחשדות הקיימים בתיק והאם הם מחייבים
הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו.

מיד לאחר הגשת תגובת העותר פעל ראש הממשלה ליצירת חזית
חדשה עם היועץ המשפטי לממשלה כהכנה להדחתו מתפקידו
יצוין כי תגובת העותר נשלחה לפרקליטות אתמול (26/09/2016) וכבר
היום פתח ראש הממשלה חזית נוספת עם היועץ המשפטי לממשלה
בעניין החשבוניות, וזאת כפי הנראה כדי להכין את הקרקע להדחתו של
היועץ המשפטי כפי שהיה בעבר בפרשת השב"כ כאשר היועץ המשפטי
דאז- פרופ' יצחק זמיר הודח מתפקידו.

אנו קראנו בזמנו למנדלבליט למצות את ההליכים ואולם היועץ גרר רגליים
לא עזר לנו כאשר אנו חזרנו וביקשנו מעל במה זו מאת היועץ המשפטי
לממשלה לשים סוף להשתוללותו של ראש הממשלה אשר "לא רואה
איש ממטר". לצערנו, היועץ המשפטי לממשלה, ממש כמו אישה מוכה
החוזרת לביתה, היפנה את הלחי השנייה לראש הממשלה אשר עכשיו
"מבשל" את הדחתו וזאת חרף נכונותו של מנדלבליט לסגור את כל
התיקים כנגד ראש הממשלה. ממש כמו בסיפור על "דג הזהב" לאחר
שזכה הדייג בקיום כל משאלותיו ביקש לקבל את הדג עמו.

אנחנו נעמוד על המשמר ונדאג שההליכים הפליליים כנגד בנימין נתניהו
 ימוצו כדין
אנו כאן נעמוד על המשמר בעתירה זו בשמם של כל אזרחי ישראל ואף
 נדאג לעדכן אתכם בהתפתחויות בתיק . אנו יכולים להבטיכם כי אנו לא
 נתיר לראש ממשלה עם "קופת שרצים" ואין ספור פרשיות לחמוק מחקירה
ומכתב אישום אם בג"צ ימצא כי יש מקום לכך. אנו עוד יכולים להבטיכם
כי בג"צ יבדוק את הממצאים הנוגעים לראש הממשלה בהתאם לדין
וללא כל הנחות "סלב" אשר היועץ מנדלבליט התנדב לתת לראש
הממשלה וזאת למורת רוחם של גורמי האכיפה- השוטרים והפרקליטים

המעורבים בחקירת ראש הממשלה.

האם בג"צ ייטול את סמכות הבדיקה והחקירה של
נתניהו מאת היועץ המשפטי לממשלה (בג"צ 4344/16)
עתירה לבג"צ כנגד מנדלבליט ונתניהו בפרשת ביביטורס
ביום 31/05/2016 הוגשה על ידיח עוה"ד דוד לוי (כותב שורות אלו)
עתירה לבג"צ כנגד ראש הממשלה- בנימין נתניהו, כנגד היועץ המשפטי
לממשלה- אביחי מנדלבליט וכנגד מבקר המדינה יוסף שפירא.
העתירה ביקשה למנוע מהיועץ מנדלבליט לבדוק את המלצות מבקר
המדינה לשקול הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו בעניין הוצאות
הנסיעה שמומנו לבנימין נתניהו (בעת היותו שר אוצר) על ידי גורמים
פרטיים (פרשת ביביטורס) וזאת בעקבות ניגוד עניינים אצל היועץ
המשפטי נוכח עבודתו הקודמת כמזכיר הממשלה.

החלטת השופט ג'ובראן על מתן תשובת המשיבים לעתירה
עוד באותו יום (31/05/2016) הורה כב' השופט ג'ובראן לשלושת
 המשיבים להשיב לעתירה. ביום 03/08/2016 הוגשה תגובתו של
היועץ המשפטי לממשלה- אביחי מנדלבליט תוך שהנ"ל מציין כי
התגובה הינה מטעמו בלבד. ראש הממשלה ומבקר המדינה הפרו
את צו בית המשפט העליון ולא הגישו תגובה מטעמם. (העתק
עמוד ראשון לתגובה מצורף בקישור)

נתניהו מפר את צו בית המשפט ולא מגיב ומנדלבליט מגיב מטעמו בלבד
משמעות הגשת תגובה על ידי היועץ המשפטי לממשלה המודיעה
כי התגובה הינה מטעמו בלבד הינה בעלת משמעות כבדה וקשה
מבחינה משפטית שכן היא מהווה הצהרה על קיום חילוקי דעות
בין היועץ המשפטי לראש הממשלה. כלומר בעוד היועץ המשפטי
 סבור כי לא מתקיים אצלו ניגוד עניינים אשר מונע ממנו לדון ולבדוק
חשדות לפלילים אצל ראש הממשלה, הרי שראש הממשלה לכאורה
סבור שמתקיים ניגוד עניינים כאמור.

סירוב ראש הממשלה לעמדת מנדלבליט הינה הצהרה על חילוקי
דעות בין היועץ לנתניהו ומחייבת את בג"צ לבחון את הממצאים
כאשר קיימת מחלוקת כאמור משמעותה המשפטית הינה כי חזקת
הכנות של ראש הממשלה בתגובתו לעתירה מתבטלת ונטל הראייה
להוכיח את כנות טענתו בעתירה עוברת אליו. משמעות נוספת
וקרדינלית לחילוקי הדעות כאמור היא כי במקרה כאמור יידרש
בית המשפט העליון לבחון את שיקול הדעת של היועץ המשפטי
לממשלה וממילא לבצע את הבדיקה והבחינה של פרשיות נתניהו
בעצמו וזאת על מנת להכריע בתיק.

העותר מגיש תגובה ודורש לחייב את ראש הממשלה להגיב
נוכח הפרת צו בית המשפט על ידי ראש הממשלה הגיש כותב
שורות אלו תגובה לבית המשפט הנכבד (בהתאם להחלטתו) ודרש
מבית המשפט לחייב את ראש הממשלה להשיב לעתירה.(העתק
 תגובת העותר ונספחיה מצורפים בקישור).


לאחר הגשת תגובת ראש הממשלה העותר יעתור לבג"צ לבחון
את ממצאי הבדיקה וזאת על פי הלכת בית המשפט העליון
לכשתוגש תגובת ראש הממשלה וכן תגובת המבקר יבקש העותר
להגיש את תגובתו במסגרתה יעתור בהתאם להלכת בית המשפט
העליון  לבחון את הראיות והחשדות הקיימים בתיק והאם הם מחייבים
הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו.

מיד לאחר הגשת תגובת העותר פעל ראש הממשלה ליצירת חזית
חדשה עם היועץ המשפטי לממשלה כהכנה להדחתו מתפקידו
יצוין כי תגובת העותר נשלחה לפרקליטות אתמול (26/09/2016) וכבר
היום פתח ראש הממשלה חזית נוספת עם היועץ המשפטי לממשלה
בעניין החשבוניות, וזאת כפי הנראה כדי להכין את הקרקע להדחתו של
היועץ המשפטי כפי שהיה בעבר בפרשת השב"כ כאשר היועץ המשפטי
דאז- פרופ' יצחק זמיר הודח מתפקידו.

אנו קראנו בזמנו למנדלבליט למצות את ההליכים ואולם היועץ גרר רגליים
לא עזר לנו כאשר אנו חזרנו וביקשנו מעל במה זו מאת היועץ המשפטי
לממשלה לשים סוף להשתוללותו של ראש הממשלה אשר "לא רואה
איש ממטר". לצערנו, היועץ המשפטי לממשלה, ממש כמו אישה מוכה
החוזרת לביתה, היפנה את הלחי השנייה לראש הממשלה אשר עכשיו
"מבשל" את הדחתו וזאת חרף נכונותו של מנדלבליט לסגור את כל
התיקים כנגד ראש הממשלה. ממש כמו בסיפור על "דג הזהב" לאחר
שזכה הדייג בקיום כל משאלותיו ביקש לקבל את הדג עמו.

אנחנו נעמוד על המשמר ונדאג שההליכים הפליליים כנגד בנימין נתניהו
 ימוצו כדין
אנו כאן נעמוד על המשמר בעתירה זו בשמם של כל אזרחי ישראל ואף
 נדאג לעדכן אתכם בהתפתחויות בתיק . אנו יכולים להבטיכם כי אנו לא
 נתיר לראש ממשלה עם "קופת שרצים" ואין ספור פרשיות לחמוק מחקירה
ומכתב אישום אם בג"צ ימצא כי יש מקום לכך. אנו עוד יכולים להבטיכם
כי בג"צ יבדוק את הממצאים הנוגעים לראש הממשלה בהתאם לדין
וללא כל הנחות "סלב" אשר היועץ מנדלבליט התנדב לתת לראש
הממשלה וזאת למורת רוחם של גורמי האכיפה- השוטרים והפרקליטים
המעורבים בחקירת ראש הממשלה.


23.9.2016

האם בוצעה קנוניה בין מנדלבליט לנתניהו בעניין החקירה?


ערוץ 10 מדווח על כוונה לסגור את הפרשות כנגד ראש הממשלה
מהלכיו הצפויים של היועץ המשפטי לממשלה במסגרת הבדיקה אותה
ניהל במשך למעלה מארבעה חודשים ועליהם דיווח ערוץ 10 לפני יומיים
מעוררים חשש כבד לקיום שלטון החוק במדינה.

כזכור דיווח ערוץ 10 כי בכוונת היועץ לסגור את כל הפרשיות שנבדקו
כנגד ראש הממשלה, עד החגים, ללא הגשת כתב אישום. דבר זה לא
רק שהוא עומד בניגוד גמור להמלצת המשטרה הרואה ב"מחילה" זו
פשע ממש, אלא שהינה בניגוד לממצאים פליליים מפלילים ביותר כנגד
נתניהו ובני משפחתו (שרה ויאיר) אשר לחשבונותיהם במקלטי מס
 בחו"ל בוצעו העברות כספיות בסכומי עתק של עשרות ומאות מיליוני
דולרים.(מצורפים קישורים)

מנדלבליט ממשיך את פעולות הטיוח של קודמו וינשטיין
חומרתם של הדברים הינה כה גדולה, כי היום כבר התברר ב"בדיקת"
המשטרה כי פעולותיו של היועץ המשפטי הקודם וינשטיין במתן אישור
לפעולות פליליות של נתניהו הן עצמן גבלו בפלילים, והנה עכשיו במקום
שהיועץ המשפטי החדש יבצע ניקוי אורוות ויציל את המערכת השלטונית
 בישראל מקריסה מוחלטת, נדמה שהוא נותן יד להמשך קיומה של
 השחיתות השלטונית.

התוכנית של מנדלבליט ונתניהו סגירת הפרשיות וקבלת טענת זיוף הבחירות
כאן המקום לפרוס את תוכניתם של נתניהו את מנדלבליט לפני הציבור
למי שטרם תהה על התוכנית כולה. על פי כוונת מנדלבליט לסגור את
כל הפרשיות הפליליות החמורות כנגד נתניהו, כאשר על פי הודעת ערוץ
10 קיימת פרשה נוספת לגביה יידרש מר נתניהו לעדות.

במה דברים אמורים? מהי אותה פרשיה נוספת ומהי התוכנית שמאחוריה?
ובכן מדובר בהונאת הבחירות (תרמית בבחירות 2015 אשר הוסיפה
לליכוד 8 מנדטים), אשר לגביה יידרש נתניהו להעיד, כאשר מלכתחילה
אין כוונה להאשימו בהונאת הבחירות (אחרת היה צריך להיות מוזמן
 לחקירה באזהרה).

הדיל: ביטול החקירות,ניקוי נתניהו וקבלת הטענות בעניין זיוף הבחירות
מהו הדיל שנסגר בעניין עם ראש הממשלה? ובכן מה שסוכם הוא
כי ממצאי הונאת הבחירות יאושרו. כתוצאה מכך יבוטלו הבחירות
שהיו וכן כל ההחלטות וההסכמים אשר התקבלו על ידי הממשלה.
נתניהו אמנם יאלץ לפנות את מקומו ואולם שום הליך לא יינקט כנגדו
בעניין, ודומה כי זו תהיה הפעם הראשונה שנתניהו "יתפור תיק"
ל"בר מינן" הלא הוא אליהו הנביא אשר סייע לבצע את הונאת
 הבחירות לטובת הליכוד.

מדוע מסכים נתניהו לקבלת טענת זיוף הבחירות ולסיום כהונתו?
ייתכן כי היועץ ואולי גם ישראלים רבים יראו בכך הישג שנתניהו
מפנה את כיסאו אליו הוא "נידבק" בשמונה השנים האחרונות ללא
כוונת "היפרדות", והנה עכשיו הוא נאלץ לעשות כן.

אז ראשית אם מישהו מהציבור תוהה הכיצד הסכים מר נתניהו
להיפרד מתפקידו נוכח הונאת הבחירות (אשר עבדכם הנאמן
 חשף אותה), אנחנו נסביר כאן כי יועציו הסבירו לו היטב כי כאשר
יש 280,000 ראיות חיות אשר לא הצביעו בבחירות, הרי שבמשך
7 או 10 השנים הבאות (תקופת ההתיישנות) היה צפוי נתניהו
לחקירה פלילית בנושא, וכאשר חקירה זו תהיה על ידי יועץ
משפטי לא אוהד הרי שסביר שנתניהו יאלץ לסיים את חייו בכלא.
זו הסיבה שנתניהו החליט לוותר על תפקידו כאשר מובטח לו
שלא יואשם בהונאת הבחירות ובנוסף יקבל "בונוס" של סגירת
כל הפרשיות החמורות שנגדו.

סגירת התיקים החמורים נגד נתניהו: קריסת שלטון החוק במדינה
עם כל הכבוד ליועץ המשפטי לממשלה, אנו סבורים שתוכנית זו
הינה פגיעה חמורה מאוד בעקרון של שיוויון כל האנשים בפני החוק,
וייתרה מכך היא מאותתת כי האש שאחזה במקטרונו של נתניהו
אחזה גם בדש ביגדו של מנדלבליט, דבר שעלול להביא, בתוך
 מספר חודשים, לקריסת כל מערכת שלטון החוק במדינה ויציאת
 הציבור לרחובות על מנת לפרק את כל מערכות השלטון השירות
 הציבורי ולרבות מערכת המשפט.

אקדח מעשן לקנוניה: מנדלבליט מייצג בבג"צ את עצמו בלבד
ונתניהו אינו ממלא אחר החלטת בג"צ
הכיצד אנו יודעים כי קיים חשד שסגירת התיקים כנגד נתניהו הינה
תוצאה של קנוניה בין היועץ לנתניהו? ובכן ראשית כמובן התנגדותם
 של מפקד אגף מודיעין וחקירות במשטרה- ניצב מני יצחקי, תת ניצב
רוני ריטמן והמפכ"ל אלשיך אשר התנגדו, מקצועית, מכל וכול לסגירת
 התיקים וזאת נוכח הראיות שהיצטברו והעדים שהעידו בפניהם.

ואולם אנו נחשוף כאן ראיה נוספת לקנוניה זו הקשורה במקרה לכותב
שורות אלו. ביום 31/05/2016 הגיש כותב שורות אלו עתירה לבית
המשפט הגבוה לצדק (בג"צ 4344/16) בעניין פרשת "ביביטורס"
בה ביקש לאסור על היועץ מנדלבליט לדון ולהחליט בעניין הגשת
 כתב אישום כנגד נתניהו פרשת ביביטורס (לגביה מצא מבקר המדינה
 חשדות ממשיים לפלילים) וזאת עקב ניגוד עניינים המתקיים אצל
 מנדלבליט עקב עבודתו כמזכיר הממשלה, משרה שהינה
מישרת אמון המאויישת על פי החלטתו של ראש הממשלה.

כזכור, עתירה זו החלה לפני שנודע ברבים על שלל הפרשיות
הנוגעות לראש הממשלה, ולפני שנודע על בדיקת ראש הממשלה
 על ידי היועץ. והנה, רצה הגורל וניזדמנו מספר פרשיות חמורות
הנוגעות לראש הממשלה אשר העמידו במבחן "באש חיה" את
כשירותו של היועץ(מבחינת ניגוד עניינים) לטפל בענייניו הפליליים
של ראש הממשלה. התרשמותנו, וכפי שפורט לעיל הינה כי אשר
 יגורנו בא לנו ובגדול.

האקדח המעשן- מנדלבליט מייצג את עצמו בלבד
ואולם מהו "האקדח המעשן" להתנהלותם הלא הולמת של מנדלבליט
את נתניהו בבפרשיות הפליליות המיוחסות לנתניהו? ובכן כאמור
ביום 31/05/2016 הוגשה העתירה על ידנו לבג" ואף פירסמנו
אותה כאן (מצורף הקישור)

כבר באותו יום הורה כבוד השופט ס' גובראן על תגובת המשיבים
2,1,ו- 4 לעתירה. וזאת לדעת כי המשיב מספר 1 הינו ראש הממשלה
המשיב 2 הינו היועץ מנדלבליט והמשיב 4 הינו מבקר המדינה.(מצורף
הלינק של החלטת כב' השופט ג'ובראן)

וכך, ביום 03/08/2016 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה ואולם
נוסח העתירה על פניה מעיד על התנהלות לא תקינה מצידם של היועץ
המשפטי לממשלה וראש הממשלה. כבר בפתח הבקשה מציינת המדינה
אמנם כי היא מייצגת את המשיבים 1,2 ו-3 (קרי היועץ  המשפטי
 לממשלה- מנדלבליט(1), ראש הממשלה(2) וכן היועץ המשפטי
 לממשלה הקודם-וינשטיין (3) ). ואולם הדבר המדהים הוא שהיועץ
מנדלבליט מציין בתגובתו כי התגובה אינה בשמו של ראש הממשלה
אלא בשמו בלבד (קרי רק בשמו של היועץ מנדלבליט). העתק תשובת
המדינה מצורף בקישור להלן.


ראש הממשלה מפר צו של בית המשפט העליון וממלא פיו מים
אז ראשית, יש לנו כאן הפרה של החלטת בית המשפט העליון על
ידי ראש הממשלה אשר ציווה אותו ליתן תגובה והוא פשוט "ציפצף"
על ההחלטה ולא מילא אחריה. ואולם חמור מכך, יש לנו כאן התנהלות
של יועץ משפטי אשר נמנע מלייצג את ראש הממשלה וזאת בשעה
שכל טענותיו הינן כי הוא אינו נגוע בניגוד עניינים כלשהו. אם כך
הדבר מדוע לא מייצג היועץ את ראש הממשלה כפי שציווה בית
המשפט העליון?

ראש הממשלה שולח בתקשורת איומי "הסקת מסקנות" למנדלבליט
ובכן אנו כאן, נחשוף את הקנוניה אשר נרקמה בין היועץ לנתניהו.
ראשית יש לזכור שעוד במהלך הבדיקה שבוצעה על ידי מנדלבליט
מיהר נתניהו לשלוח איומים מרומזים לכיוונו של היועץ, באמצעות
 העיתונאי יואב יצחק, כי הוא עומד לחשוף פרטים הנוגעים ליועץ
בעניין פרשת הרפז אשר יחייבו הסקת מסקנות (מצורפים הקישורים)

האיומים עושים את שלהם והבונוס הוא ניטרול מנדלבליט בשל ניגוד עניינים
 ואז הסתבר שהאיום עשה את שלו וביום 22/09/2016 הועברה
הידיעה כאמור לערוץ 10 על סגירת כל הפרשיות. ואולם איש כנתניהו
לא היה מוכן לסמוך על המזל והכין ביחד עם מנדלבליט דרך מילוט
נוספת לשיחרור ראש הממשלה מהחלטה על פתיחת חקירה נגדו.
במה דברים אמורים. בעצה משותפת הוחלט שראש הממשלה לא יגיב
לעתירת כותב שורות אלו (שהרי לא יעלה על הדעת שדבר כזה יעשה
ללא שיחה וליבון הנושא בין הצדדים) כאשר המטרה הייתה מאוד
שקופה והיא שכאשר כותב שורות אלו יטען על ניגוד עניינים בין היועץ
לראש הממשלה, ייתן ראש הממשלה את תגובתו ויאשר את ניגוד
העניינים דבר כמובן שיבטל את כל הליכי הבדיקה/ חקירה ועד
שתהיה בדיקה נוספת "אלהים גדול".

וכאשר אומר היועץ לתקשורת כי לא דיבר מילה עם ראש הממשלה
על החקירה כי אז אנו נתמה האם אפשר ללכת למהלך של הימנעות
 מייצוג ראש הממשלה בעתירה נכבדה של ניגוד עניינים מבלי לדבר
מילה עם ראש הממשלה לסיבות למהלך משונה זה?! (מצורף הקישור)

"חותמת כשרות" לשחיתות השלטונית מהאינסטנציה המשפטית
העליונה
אנו סבורים, עם כל הכבוד ליועץ מנדלבליט ולראש הממשלה, אופן
ההתנהלות האמור של היועץ המשפטי לממשלה של הימנעות
מחקירתו של ראש הממשלה וממיצוי ההליכים נגדו וזאת בשעה
שלראש ממשלה קופת שרצים "אין סופית", מהווה חיסול בפועל של
 שלטון החוק במדינת ישראל והתססת הציבור הרחב לקראת
 יציאתו לרחובות. הציבור הישראלי קץ בשחיתות השלטונית
 אשר מכלה כל חלקה טובה, שוטפת מידי יום את המדינה, מחסלת
לאט ובבטחה את הגשמת החזון הציוני בארצנו, וכעת נדמה
מקבלת "חותמת" של תעודת כשרות מהאינסטנציה המשפטית

העליונה במדינה.