הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

28.6.2016

תחקיר- ה"פוטש" של נתניהו והמוסד והשתלטותם של אלו על מדינת ישראל."פוטש"- "מהלך של החלפת הקבוצה השלטת"
בויקפדיה מוסבר המונח "פוטש" (הפיכה) "כמהלך של החלפת
הקבוצה השלטת במדינה שלא על פי הכללים הקיימים לחילופי
 שלטון, אך ללא שינוי רדיקלי של סוג המשטר".

האם בוצעה במדינת ישראל הפיכה במסגרתה השתלט נתניהו
בעזרת ה"מוסד" בדרך לא חוקית על השלטון במדינת ישראל?

לדעתנו הצנועה התשובה לשאלה נכבדה וקשה זו היא חיובית.
 למי שמצפה לגלות את היום והשעה אשר בהם בוצעה ההפיכה
עלינו לאכזבו שכן מדובר בתהליך ממושך אשר החל כבר בתקופת
כהונתו הראשונה של נתניהו כראש ממשלה (96-99) והושלם
בשנת 2015 עם גניבת הבחירות (שמונה מנדטים) על ידי הליכוד
בראשות נתניהו, ואנו כאן רק  נצביע על אבני הדרך העיקריים
של הפיכה זו.

אין מדובר כלל בוויכוח בין שמאל לימין
כל השתלשלות האירועים המפורטים כאן, אינה חוסה כלל
 בגדרו של ויכוח בין השמאל לימין, אלא מדובר במאבק שבין
שלטון החוק ל"שלטון פורע חוק" אשר השתלט בעורמה ובהונאה
על מוסדות השלטון הנבחר.

"חיבוק דב" של המוסד על ידי נתניהו ורעייתו
כבר בתקופת שלטונו הראשונה של נתניהו כראש ממשלה
חיבקו נתניהו ורעייתו את ה"מוסד"- ארגון הביון הישראלי
 "חיבוק דוב" אשר הפך ארגון מפואר זה, כ"ממלא רצונות
קפריזיים" ולא מקצועיים של השניים. תומס הובס בספרו
המקיף על המוסד " מרגלי גדעון" מתאר זאת יפה בעמוד
 22 לספרו:

"המצב החמיר כשנכנס בנימין נתניהו לתפקידו כראש ממשלה
הצעיר ביותר של מדינת ישראל. אדם כמוהו בעל רקע מוכח בתחום
 המודיעין היה אמור לדעת איך הדברים פועלים בפנים, מתי להקשיב
 ועד כמה להרחיק לכת, במקום זאת, מהרגע הראשון הדהים נתניהו
אנשי מודיעין מנוסים בהתערבות בפרטים מבצעיים.
תחילה ייחסו את התנהגותו להתלהבות מיותרת, בבחינת מטאטא
חדש המראה לכולם שהוא מוכן לפשפש בכל פינה כדי לבדוק אם
 אין שם סודות שעליו לדעת. אבל המצב החריף עוד יותר כשאשתו,

שרה, ביקשה להציץ מאחורי המראה לתוך עולם המודיעין של מדינת
ישראל. היא ביקשה מעובדי מוסד בכירים לטלפן אליה הביתה כדי
לענות על שאלותיה, וטענה שהיא פועלת על פי הדוגמה של הילרי
 קלינטון שגילתה עניין בסי. איי. אי.
במסדרונות האפרוריים של מטה המוסד בתל אביב הדהדו הלחשושים
על אודות שרה הדורשת לראות את הפרופילים הפסיכולוגים של
מנהיגי העולם שהיא ובעלה אמורים לארח או לבקר. היא בקשה
במיוחד פרטים על פעילותו המינית של הנשיא ביל קלינטון. כמו כן
ביקשה לעיין בתיקים על שגרירי ישראל שבמעונותיהם יתארחו,
והתעניינה במיוחד בניקיון המטבח בבתים אלו ובתכיפות שבה
 הוחלפו המצעים במעונות האורחים"

השתלטות על רשות המיסים כבסיס כוח פוליטי
אם בתחנתו הראשונה, "המוסד", נתניהו הגמיש את כללי העבודה
המקצועיים, לצורך הצרכים האישיים שלו ושל רעייתו, הרי שבתחנתו
השנייה, משרד האוצר, בשנים 2003- 2006 "השתלט" נתניהו על רשות
המיסים לא באמצעות כישורים מקצועיים וניהוליים אלא על ידי חבירה
לחבורת הנהלה עבריינית של רשות המיסים, חבורה אשר בהתייחס
אליה קבע, היועץ המשפטי דאז, וכיום שופט בית המשפט העליון, מני
מזוז "רשות המיסים התנהלה כמו מאפיה". (מצורף הקישור)

בתחנה זו, רשות המיסים, ביסס נתניהו את אמצעי השליטה העיקרי
 שלו, הן במרכז הליכוד, והן בפוליטיקה הישראלית. חיפוי על מעשים
פליליים של אנשי רשות המיסים, ובתמורה קבלת נאמנות עיוורת
 מצידם של אלו בכל אשר יפנה ובכל אשר יבקש.

ואכן לא במקרה, מהר מאוד נעשה "הפוטש" ברשות המיסים כאשר
 ג'קי מצא שלא היה נאמן מספיק הוסט מתפקידו, ועם חזרתו של
נתניהו למשרד ראש הממשלה בשנת 2009 הפכה רשות המיסים
כ"גרופיס" כנועה וצייתנית של נתניהו.

"הכנסת" אנשי אמון פוליטיים ל"מוסד" בניגוד לחוק
כעת (2009) עם חזרתו של נתניהו לתפקיד ראש הממשלה
הכניס נתניהו, בניגוד לדין, את אנשיו הפוליטיים ל"מוסד"
כפי שתאר זאת יפה מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
בדוח מבקר המדינה מחודש נובמבר 2011 (מצורף הקישור).
מיותר לציין שדוח זה עלה ללינדנשטראוס באילוץ להיפרד
מתפקידו.

"המוסד" מתפרק מכל נורמות חוקיות ומגן על המנהיג
משנת 2009 ואילך בתהליך אינטנסיבי הפך נתניהו את
"המוסד" לארגון אשר נטש את כל העקרונות של שלטון חוק
והחליפם בנאמנות עיוורת "למנהיג" כאשר האמצעי הראשון
במעלה בארגון "המוסד החדש" היה ההיתר לעבור על החוק
לצורך הגנה על האינטרסים של המנהיג, ובכלל זה, האזנות
ומעקבים אחר חברי כנסת ושרים, חדירה למחשבים של
פוליטיקאים, פרקליטים, שופטים ו"יישוב חשבונות" עם
אוייבים "אמיתיים" או "מדומים" של ראש הממשלה ורעייתו.

התגמול הכספי לחברי המוסד- בונוס על נאמנות עיוורת
אחד מאמצעי התגמול בהם השתמש נתניהו ל"צ'אפר" את
אנשי המוסד הנאמנים ביותר, מעבר להעלמת עיין מכל עבירה
פלילית של אנשי המוסד, היה מענקים כספיים. כתוצאה ממענקים
כספיים אלו נוצרה בשנת 2012 חריגה משמעותית בתקציב
הכספי של הארגון, ומנהל הכספים לקח כמובן את האחריות
הפלילית עליו בעניין זה, כיאה לקוד הפעולה המתקיים בעולם
 העברייני. מצורף הקישור.

חברים של ראש הממשלה "סוגרים" גירעונות של המוסד
לאחר, שנתניהו דאג ל"החליק" את נושא הפרת האמונים של מנהל
אגף הכספים במוסד שכמובן הייתה באחריותו, פעל נתניהו
כמו "במדינות הדיקטטוריות הטובות" לקבלת תרומה "למוסד"
מידידו הקנדי (ידיד של נתניהו או של ראש הממשלה?!- ברור
שידידו של ראש הממשלה) כדי לסגור את "החור" הכספי.
מצורף הקישור, ותשומת הלב של הקורא מופנית לאזכור
 המופיע בכתבה ולפיו תרומה ראשונה ניתנה על ידי התורם
בשנת 2012.

נקל להבין שכאשר ראש הממשלה פועל  שלא על פי החוק ואף
 משחרר את ארגון הריגול הישראלי מכבלי החוק על מנת לסייע
 לו לבסס את שלטונו, כי אז מועד ההפיכה מתקרב.

"המוסד" בשירות ראש הממשלה בבחירות 2015
ואכן, מי שהתלבט מדוע "שש" נתניהו לפרק את ממשלת נתניהו-
 לפיד בשנת 2014 הסיבה לכך הייתה פשוטה כי נתניהו סבר
 שבעזרת המוסד השלטון במדינת ישראל יוכל לעבור לידיו בדיוק
במספר המנדטים שיחפוץ.

הטיב לתאר יכולות אלו של המוסד להשתלטות על מחשבים
 ולערוך את השינויים הדרושים בקובצי התוכן, תומס הובס
בספרו הנ"ל בע"מ 224:

"במהלך עבודתו בסוכנות לביטחון לאומי איתר המילטון חלון
הזדמנויות בשוק הגדל ומתרחב בהתמדה, והחליט ליצור תכנת
מחשב שתתחבר למאגרי מידע במערכות מחשב אחרות. יישומו
של רעיון זה בעבודת המודיעין משמעו שבעל התכנה יכול לחדור
 לכל מערכת קיימת כמעט, בלי שהמשתמשים יבחינו בכך."

ולמי שלא יודע, כיום נחשבת מדינת ישראל כמובילה בעולם
בתוכנות זדון אלו. (מצורף קישור)

רבות נכתב ע"י הח"מ על הונאת המחשבים אשר בוצעה
על ידי הליכוד ונתניהו באופן שהעניק לנתניהו 8 מנדטים
 נוספים. למיטב ידיעתנו פרשה זו נחקרת בימים אלו על ידי
המשטרה. ואולם אנו נאמר מייד, כי אם יצליח נתניהו, באמצעות
 אנשי שלומו, בממשל, לסכל את חקירת הונאת הבחירות כי אז,
כך נראה, יקיץ הקץ הרשמי על הדמוקרטיה הישראלית, ומבלי
כל קשר לויכוח הלגיטימי שבין שמאל לימין על האידיאולוגיה
הפוליטית המובילה והראויה.

3 תגובות:

  1. תודה על הכתבה ועל החומר!

    השבמחק
  2. בהמשך לדבריך אוסיף כי ליל הסכינים הארוכות החל בגירסתו הישראלית בימים אלה. האגף של החולצות השחורות המקיף את הפיהרר התחיל לפעול לקיצוץ כוחו של האספסוף הרבע מאורגן שפעם התהדר בחולצות חומות היום צהובות. הם מעדיפים טרור ממוסד כקודמיהם ב 1934. מבחינתנו הבעיה שלא ממש משנה מי בסופו של דבר יתעלל בנו הזבלים החומים או השחורים. נחמה פורתא שלטון פשיסטי של החולצות השחורות נוטה יותר להסתבך במלחמות חוץ שבהן הוא מפסיד בסופו של דבר ולכן משך שלטונו קצר הרבה יותר אבל במחיר של חורבן עצום. מה שנקרא אנו נתונים בין החולירע לדבר.

    השבמחק
  3. יש לי שאלה אשמח לקבל התייחסות. אני עוקבת אחר הפרסומים שלך בעיון רב. אם אכן זה המצב, למה אין שיתוף פעולה שלך עם התנועות למלחמה בשחיתות שעושות עבודה קשה וחשובה ויוצרים באזז שיוציא את האזרחים לרחובות ?

    השבמחק