הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

23.5.2017

שיטת המשפט הישראלית – הגורם הראשי לתופעות השחיתות במדינה ולהשתלטות הפשיעה המאורגנת על מוסדות המדינה!


המאמר הכי חשוב עד כה
אם יורשה לכותב שורות אלו להעיר כאן הערה אישית, ועוד בתחילתו של מאמר זה, כי אז אומר כי לטעמי זהו הפוסט החשוב ביותר אשר נכתב על ידי כותב שורות אלו מאז הועלה לאוויר הבלוג ארץ נעדרת באפריל 2014.
החשיבות של מאמר זה אינה נובעת מהסיבה שהדרך אליו נכתבה לא בפעם בדם, כי הרי מה חשיבות חייו של האזרח אחד אל מול המדינה, כאשר זו נוטשת מושכלות יסוד של דמוקרטיה. חשיבותו של המאמר נובעת מכך שהוא מהווה מרכיב קטן בפאזל אשר עם צירופו לחלקים שהורכבו עד כה הוא מאפשר לראשונה לראות את התמונה הכללית, ולפיה מדינת ישראל ומוסדותיה נכבשו על ידי הפשיעה המאורגנת, תוך ששומרי הסף הפכו למשרתיה ושומריה הנאמנים.שיטת המשפט הישראלית
מדוע ציינו בכותרת את העובדה שהאשם בהפיכת מדינת ישראל למדינה מושחתת רובצת לפתחה של שיטת המשפט הישראלית?! ובכן, זאת לדעת, שיטת המשפט הישראלית, להבדיל מזו הנהוגה ברוב מדינות אירופה קרויה "השיטה האדוורסארית" ומה שמאפיין שיטה זו היא העובדה שהשופט הינו "מכריע פאסיבי" הפוסק בין בעלי הדין המופיעים לפניו ועל פי טיעוניהם שהובאו בפניו.

שיטת המשפט האירופית
השיטה האחרת, הנהוגה בעיקר באירופה, הינה השיטה האינקוויזטורית, אשר בה תפקידו של השופט הינו איסוף ראיות, עריכת חקירות ("שופט חוקר"), שמיעת עדים ואיתור הראיות המפלילות והמזכות. רק בסיום השלב האמור וככול שנמצאו ראיות על ידי השופט החוקר כנגד חשוד מועבר התיק בפני שופט אחר אשר אמור לשמוע את המשפט בפניו ולהכריע בדין.

חולשתה של שיטת המשפט הישראלית
חולשתה המשמעותית של שיטת המשפט הישראלית ("האדוורסארית") ואשר הביאה את המדינה עד הלום ולעבר פי פחת, נעוצה בכך שראשית היא יוצרת בהכרח מאזן לא שיוויוני בין התביעה הכללית שבדרך כלל הינה חזקה בהרבה מן האזרח והדבר השני והמכריע נעוץ בכך שאם גורמים פליליים השתלטו על התביעה הכללית, הרי שבפני בית המשפט מובאים תיקים (הן פליליים, הן מנהליים והן אזרחיים) אשר המאפיה סבורה שהם יכולים לקדם את שלטונה במוסדות ובמשאבי המדינה.
מיותר לציין, כי המאפיה פועלת על פי קוד של כוח ואלימות ומבחינתה החוק נועד לשמש כסות לצורך הסתרת פעולותיה מעיני הציבור אשר את משאביו היא מנצלת לצרכיה אגב "הרדמת" שומרי הסף "ופינוקם" בהטבות שונות במידת הצורך על פי מידת שיתוף הפעולה אשר היא מקבלת מהם.

מני מזוז הראשון שגילה את קיומה של המאפיה
הראשון, אשר זיהה את קיומה ועלייתה של המאפיה היה היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז אשר כיהן בתפקידו בשנים 2004-2010, תקופה אשר הייתה קריטית להתבססותה והשתלטותה של המאפיה על מוסדות המדינה.

מזוז, היה אז סבור שהמאפיה השתלטה בעיקר על רשות המיסים ובנוסף הוא סבר כי עלה בכוחו ובכוחות שומרי הסף למגרה. (מצורף קישור)

שתי הטעויות באבחנתו של מני מזוז
שתי טעויות היו באבחנתו של היועץ המשפטי לשעבר, מני מזוז, האחת היא כי המאפיה ברשות המיסים מוגרה, והשנייה ההנחה כי רק על רשות המיסים השתלטה המאפיה. אז ראשית , כותב שורות אלו, אשר שימש כב"כ של מני מזוז בתקופה האמורה (ואף לפניה וגם אחריה) לצורך מימוש החובות של חייבים שונים, קטנים וגדולים כאחד, יכול להעיד כי תעשיית מחיקת חובות לבעלי הון וחייבים אמידים, הייתה בגדר תעשייה ממש, אשר לא פסקה לרגע עד עצם היום הזה, ולמעשה היא הייתה והינה אחד מענפי ההכנסות העיקריים של המאפיה. רק לצורך המחשה, המיליארדר, יעקב אנגל, אשר הח"מ טיפל בתיקו כאשר נחשף למחיקת חוב של כ-12 מיליון ₪ אשר ניתנה לו שלא כדין, קיבל איום על חייו כאשר לא השליש במלואו את "הקומיסיון" המגיע למאפיה על השירות "האדיב" שקיבל. (מצורף קישור).

המאפיה שולטת במשטרה בשב"ס ובמספר תחומים בצה"ל
ומכאן כמובן שנשאלת השאלה והיכן המשטרה? מדוע לא נעזר בה, לדוגמא יעקב אנגל והעדיף ללכת ולשלם את "מלוא הקומיסיון" אשר נדרש ממנו על ידי גורמים פליליים תמורת מחיקת חוב לרשות המיסים?! כאן אנו מגיעים לטעותו השנייה של מני מזוז אשר סבור היה שרק רשות המיסים "נכבשה" על ידי המאפיה ולא היא. כבר בשנת 1999 החלה השתלטות של המאפיה על משטרת ישראל, על השב"ס ועל קצינים רבים בצה"ל. השיטה הייתה בדרך של איום מטעם המאפיה על הרב הראשי – הראשון לציון להנפיק אלפי אישורי הסמכה לרבנות, פיקטיביים כמובן, לשוטרים, סוהרים ולקציני צה"ל, וזאת לצורך תשלום של תוספת למשכורת בין 2000- ל4000 ₪ למשת"פים של המאפיה במערכות אלו (אישור הסמכה שווה לנפקות של תואר אקדמי לצורך הגדלת המשכורת).
כל מי שמעוניין להתחקות אחר דרך הפעולה  הזו של המאפיה, מוזמן לקרוא את פסק הדין אשר ניתן לאחרונה בעניינו של הרב בקשי דורון ואשר מצורף ללינק של הכתבה בעניינו של הרב. הקורא לא יתקשה להבחין כי הרב עצמו לא קיבל אגורה בעד אלפי האישורים הפיקטיביים שהנפיק בשנים 1999-2007 ובעמוד 110 לפסק הדין אף ניתן ללמוד שהמעשה נעשה בשל איומים הגם שהרב שמר על זכות השתיקה.(מצורף הקישור)  

לאחר ההשתלטות על רוב משרדי הממשלה נפלו הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה כפרי בשל לידיה של המאפיה
ובחזרה לענייננו ולשיטת המשפט הישראלית, משנכבשו רשות המיסים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ואף קצונה בצה"ל (בעיקר זו האחראית להנפקת אישורי מעבר לשב"חים אבל לא רק),כי אז הדרך להשתלטות על הפרקליטות הייתה סלולה. ואם יעז, פרקליט או יועץ משפטי כל שהוא לסטות מהוראותיה של המאפיה, הן בהגשת כתב אישום, הן בהימנעות ממנו, הן בעניין מנהלי או עיסקי כלשהו כי אז "דמו של אותו אדם בראשו" כפי שתיארה זאת יפה עוה"ד דינה זילבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

בלא שינוי שיטת המשפט הישראלית המאפיה תמשיך לשלוט בארצנו ללא עוררין
העולה ממצב דברים עגום זה הוא שעד שלא תשונה שיטת המשפט הישראלית אשר מבוססת על היושרה של התביעה הכללית, ואשר "נכבשה" כבר מזמן על ידי המאפיה, השחיתות תמשיך למשול בכיפה כאשר כל שומרי הסף, ימשיכו לשלם מצדם בקשר השתיקה "ולהתנחם" בחשבון הבנק הטופח שלהם ומההטבות הנלוות אשר ניתנות בנדיבות על ידי בעלי המאה והדעה האמתיים כאות הוקרה על הפאסיביות הקואופרטיבית מצידם.

מיגור המאפיה ושומרי הסף שסרחו רק על ידי יציאת הציבור הרחב לרחוב

לדאבון הלב, עד שלא יחלו ישראלים רבים לצאת אל הרחובות ולתבוע את עלבונו של הציבור ולבצע מהפכה של ממש, המדינה הציונית תמשיך לספור את ימיה לאחור, ונטישת הצעירים לחו"ל הינה עדות ראשונה לכך. כך למשל, הוצאת צו על ידי שופט אשר אוסר על מפגינים להפגין כל מוצ"ש בעיר פ"ת כנגד אוזלת ידו של היועץ המשפטי לממשלה ובמרחק 500 מ"ר מביתו (על פי רשות שניתנה למפגינים  בפס"ד של בג"צ בעניין) הינה עדות "מבהילה" לכיוון אשר אליו מתדרדרת מדינת ישראל.

5 תגובות:

 1. איפה השב"כ, איך יתכן שלא שומע ולא רואה כל השנים..? מה משמעות המושג "ביטחון כללי" אם לא האיום הפנימי העצום הזה של השחיתות?

  אולי הוא עסוק בדברים "חשובים" יותר כמו רדיפות השתקה וטיוח נגד פעילים חברתיים כדי להשתיק את חטיפות ילדי ה"מזרחים" לאימוץ וניסויים רפואיים, לא לא יכול להיות, זה רק אני והדמיון המזרחי שלי ..

  השבמחק
 2. מר לוי היקר
  אני קורא בעיון את הפוסטים שלך, ומעריך עד מאד את המאמצים והסיכונים שאתה לוקח על עצמך.ואני נוטה לא לשלול את אמינותם מפני שאף אחד אינו פונה אליך בתביעת דיבה כלשהיא, וזה נייר לקמוס מדויק לאמינות לבטח כאשר הדברים כו קשים.
  ועדיין דברים רבים שפירסמת נעלמו בביצת השיכחה:חשבון המליונים של בנו של ביבי?חקירת המשטרה על הכספים שנתנו לגנור וחלוקתם בין אנשי שלומו, ועוד ועוד .בבקשה תן מדי פעם עדכונים תודה

  השבמחק
 3. עם או בלי קשר למאפיה היסודות עליהן מדינת ישראל בנוייה הן יסודות של גזל והתעמרות. הכל מעוגן בחוק, באמצעותו גונבת הממשלה כספים מהעם, וזאת בכל דרך אפשרית ואנטי דמוקרטית בעליל. כעת מי שרוצה לשנות מורשת מעוותת זו לא יצליח לעולם כי מדובר בשינויים מהותיים וגדולים מדי. כל ניסיון חוקי ודמוקרטי יתקל בחומת מכשולים של קבוצות אינטרסים. מי שסובלים הם כולנו, האזרחים. במציאות גלובלית אנשים כבר לא מסתפקים בכך שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזה״ת. אם אי אפשר לחיות חיים חופשיים כאן תמיד אפשר לעבור למקום אחר.

  השבמחק
 4. תשובות
  1. תשפר את האתר שלך הוא נראה נורא הסתכלתי 2 דקות ולא הבנתי כלום, חבל כי הכיוון מעניין

   מחק