הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

12.5.2017

קשה למצוא פרקליט בפרקליטות המדינה או יועץ משפטי אשר לא נשלט על ידי המאפיה


מצב מערכת המשפט כיום הינו בכי רע וניתן לומר להערכת גורמים מקצועיים מוסמכים כי אנו בתהליך של קריסה אשר תוך זמן קצר לא תותיר מאחוריה במדינת ישראל, אפילו "זכר" לכל מה שדומה או מזכיר את המושג "שלטון החוק".

הטיבה לתאר זאת לאחרונה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה- עוה"ד דינה זילבר אשר משמשת כראש מחלקת מנהל ציבורי- מנהלי במשרד המשפטים, בראיון שנתנה ביום 02/04/2017 לעיתון כלכליסט ובו תיארה את "ציד המכשפות" המתבצע במערכת המשפט כלפי שופטים, פרקליטים ויועצים משפטיים אשר זוכים לתגובות אלימות ואישיות אם אינם מתיישרים עם "הקו הרצוי". מכיוון שאנו יודעים מי נוהג להפעיל "תגובות אלימות ואישיות" עלינו להבין בדרך האילימינציה מי הוא "הבוס של כל הבוסים" אשר כולם מתיישרים על פי הקו שלו. וכך התבטאה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בראיון הנ"ל ויש לומר באומץ ובסיכון רב:"הפקידות נמצאת במתקפה, ובעיניי המתקפה לא מקרית, אמרה זילבר בהתייחס למצוקת המערכת המשפטית. הסבר אחד לכך הוא להחליש את מערכות האכיפה והביקורת לסוגיהן. הסבר אחר מניח מאבק ערכי עמוק יותר, מאבק על דמותה של המדינה ועל ערכי היסוד שאמורים לעצב את התנהלותה. הדרך שבה זה נעשה היא סימון מטרות, מתן שם וירי חופשי – ובאנגליתNaming,Blaming,Claming  כל מי שמפריע במסגרת קבלת החלטות מקצועיות זוכה לתגובה אלימה ואישית, זאת כדי להרתיע, לסמן ולהשלות שאם רק אותו פקיד או שופט או יועץ משפטי יורחק תשקוט הארץ ארבעים שנה, ורוח המשילות תרחף על פני הארץ". (מצורף הקישור)

לעניות דעתנו, כל עוד לא יפנימו אזרחי ישראל, כמו גם שופטי ישראל, כי הפרקליטים, היועצים המשפטיים והעוזרים המשפטיים של השופטים נשלטים באופן מוחלט על ידי המאפיה, ובאמצעים של איום וסחיטה וללא שום שיקול דעת עצמאי, תמשיך מערכת המשפט את דרכה הבטוחה לריסוק ולאבדון.

מכיוון שכותב שורות אילו שימש בתפקיד של יועץ משפטי חיצוני של רשות המסים במשך שבע עשרה שנה (כב"כ היועץ המשפטי לממשלה) ובדרך פעולתו לא היה מוכן לקבל אלא את מרות החוק בלבד, הוא מצא עצמו מהר מאוד בעין הסערה, נרדף על ידי "גורמים עלומים" שלא בוחלים בשום אמצעי. אשר על כן כותב שורות אלו יכול להעיד על כל האמור לעיל ממקור ראשון.(מצורפת למי שמתעניין בקשה "טרייה" שהוגשה היום לנשיא בית המשפט המחוזי בלוד המשקפת את שלטונה הבלתי מעורער של המאפיה  על כל מה שמתרחש בכותלי בית המשפט.)

אין לנו לסיום אלא לחזור על דבריו של היועץ המשפטי לשעבר גדעון האוזר בהתאמה לענייננו "במקום זה בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על מערכת המשפט הקורסת, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, שמונה מיליון קטגורים".
בבית המשפט המחוזי מרכז                                    ת"פ  42814-10-14
בלוד                                                                    בפני כב' הנשיא
                                                                           כב' השופט א. טל
הנאשם  :  דוד לוי, עו"ד ת.ז. 053366258
(המבקש )   מרחוב ההסתדרות 25, רעננה
              טל:09-7725369  פקס: 09-7725045  נייד: 054-3099789
              דוא"ל: dlevi6155@gmail.com

                                -------------נגד----------

המאשימה:  מדינת ישראל
(המשיבה )  באמצעות פרקליטות מחוז ת"א(מיסוי וכלכלה)
                 מדרך מנחם בגין 154, בית קרדן, קומה 8 ת"א 6492107
                 טל:073-3736033    פקס: 03-5163093בקשה דחופה למתן החלטה על ידי כבוד הנשיא באופן אישי בבקשת המבקש למותב תלתא

כבוד נשיא בית המשפט המחוזי מתבקש על ידי המבקש להפעיל את סמכותו המנהלית, אשר כפופה לשיקול דעתו באופן אישי וזאת על ידי הוראות סעיף 37 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984(להלן "החוק"), ולצוות לאור נימוקי המבקש המפורטים בבקשתו לקביעת מותב תלתא בתיק הנ"ל (מיום 27/04/2017 או בסמוך לכך), ולאור נימוקי המבקש בבקשתו הדחופה למתן רשות תגובה לתשובת המאשימה מיום 03/05/2017, על קביעת מותב תלתא בתיק הנ"ל

ואלה נימוקי הבקשה:
1.    ביום 27/04/2017 או בסמוך לכך הוגשה בקשה מטעם המבקש לכבוד הנשיא להפעיל את סמכותו מכוח סעיף 37 לחוק בתי המשפט ולקבוע את התיק לשמיעה בפני מותב תלתא.

2.    המבקש לא יפרט כאן את שלל הנימוקים אשר פורטו בבקשתו, בחינת דבר דבור על אופניו, אלא רק יסתפק בציון העובדה כי שימש שנים ארוכות, כיועץ משפטי חיצוני לרשות המיסים וכב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

3.    במהלך מילוי תפקידו ועקב היות המבקש קצין בית המשפט אשר שמר בדווקנות על הוראות החוק , היה חשוף להתנכלויות חוזרות ונשנות של בעלי ענין ברשות המיסים ובפרקליטות.

בעניין תיאור מצב דברים זה יסתפק המבקש בדבריה של עוה"ד דינה זילבר – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אשר משמשת כראש מחלקת משפט ציבורי – מנהלי במשרד המשפטים, בהרצאה שנשאה ביום 02/04/2017 ובו התריסה על האופן והדרך אשר בו גורמים מתוך המערכת פועלים לסיכול ולהרס שלטון החוק. כותרת הכתבה שפורסמה בעיתון כלכליסט ושצוטטה מדברי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הייתה "הרס המשפט מתרחש במהירות את התוצאות עלול למצוא ארכיאולוג". בהרצאה זו אמרה עוה"ד זילבר את הדברים כדלקמן אשר כל המוסיף עליהם גורע:

"הפקידות נמצאת במתקפה, ובעיניי המתקפה לא מקרית, אמרה זילבר בהתייחס למצוקת המערכת המשפטית. הסבר אחד לכך הוא להחליש את מערכות האכיפה והביקורת לסוגיהן. הסבר אחר מניח מאבק ערכי עמוק יותר, מאבק על דמותה של המדינה ועל ערכי היסוד שאמורים לעצב את התנהלותה. הדרך שבה זה נעשה היא סימון מטרות, מתן שם וירי חופשי – ובאנגליתNaming,Blaming,Claming כל מי שמפריע במסגרת קבלת החלטות מקצועיות זוכה לתגובה אלימה ואישית, זאת כדי להרתיע, לסמן ולהשלות שאם רק אותו פקיד או שופט או יועץ משפטי יורחק – תשקוט הארץ ארבעים שנה, ורוח המשילות תרחף על פני הארץ" (פירוט מלא של הטענות מצוי בבקשה דנן)." (העתק הבקשה על נספחיה מצורפת ומסומנת באות א')

4.    ביום 30/04/2017 הורה בית המשפט הנכבד על מתן תגובת המשיבה לבקשה וזאת עד ליום 04/05/2017.

5.    כבר ביום 02/03/20-17 ניתנה תגובת המשיבה ועל כן המבקש הגיש ביום 03/05/2017 בקשה למתן רשות להגיב לתשובת המשיבה. (העתק תגובת המשיבה מצורפת ומסומנת באות ב' והעתק בקשת המבקש למתן רשות תגובה מסומנת באות ג').

6.    בעת הגשת בקשת המבקש למתן רשות תגובה ביום 03/05/2017, התבשר המבקש כי כבר ביום 03/05/2017 ניתנה החלטת בית המשפט בבקשתו וזאת על אף שהתיק נקבע כאמור לתזכורת פנימית ליום 04/05/2017. משכך ביקש המבקש להוסיף לכותרת בקשתו את המילים "ולעיון חוזר בהחלטת בית המשפט" (העתק החלטת בית המשפט מיום 03/05/2017 מצורפת ומסומנת באות ד' והעתק דף הכותרת המתוקנת בבקשת המבקש מצורף ומסומן באות ה')

7.    על פי השתלשלות העניינים הזו ומכיוון שהמבקש נחשף לפגיעות חוזרות ונשנות של פקידים שונים ועוזרים משפטיים של בית המשפט אשר משמשים כשליחיהם של בעלי עניין לא לגיטמיים (ראה מכתב המבקש בעניין אל נשיאת בית המשפט העליון ולמבקר המדינה- נספח יד' לבקשתו למותב תלתא), עולה אצל המבקש החשש כי מתן ההחלטה בבקשתו, בטרם עת (03/05/2017) ניתנה על ידי עוזר משפטי של כבוד הנשיא ולא על ידי הנשיא עצמו וזאת בשעה שמדובר בסמכות מנהלית שבשיקול דעת ואשר על פי לשון סעיף 37 לחוק ,וכן על פי הפסיקה שצורפה, מסורה לשקול דעתו הבלעדי של הנשיא או סגנו .(עקב כך ההחלטה דנן הינה מחוסרת סמכות ובטלה מעיקרה)

8.    החשש כי ההחלטה דנן מיום 03/05/2017 ניתנה על ידי עוזר משפטי ולא על ידי כבוד הנשיא עולה הן מנימוק ההחלטה שניתן ואשר הינו שגוי על פניו בשייכו את סמכות הנשיא לקביעת מותב תלתא לעבירות מסוימות בלבד (בניגוד ברור לסעיף 37 (3) הקובע כי לנשיא סמכות לקבוע הרכב תלתא בכל עניין) והן מן העובדה שעד היום טרם ניתנה החלטה בבקשת המבקש למתן רשות תגובה ולעיון חוזר (הבקשה נספח ג' לעיל).

9.    הואיל והתיק דנן כמפורט בבקשה למותב תלתא, חושף את אופן ההתנהלות לכאורה של גורמים המזוהים, לכאורה, כחברים בפשיעה מאורגנת, אשר פועלת הן בתוך רשות המיסים והן בתוך מערכת בתי המשפט, הרי שלצורך מיגור תופעות אלו נדרש מותב תלתא לפחות כדי לעמוד בפרץ אל מול שורה ארוכה של בעלי עניין והשפעה אשר נכון להיום עושים כבתוך שלהם בתוך מערכת המשפט ואכיפת החוק ועל פי קוד פעולה שהמרחק בינו לבין הדין והצדק הינו כמרחק מזרח ממערב.

10.                       מן הדין והצדק להיעתר לבקשה.

                                                      -------------------------------------

                                                     דוד לוי עו"ד  - המבקש

3 תגובות:

 1. כבר שנים זה ככה, אני יודעת זאת מסיפור קשה בו תפרו תיק לבעלי בשל קשרים של משפחת פשע עם פרקליטות ת"א ובכירי מס הכנסה.

  השבמחק
 2. הדג מסריח מהראש. כל עוד יש לנו ראש ממשלה ששמו נקשר לטובות הנאה ואולי ליותר מכך, וכל עוד יושבים בממשלה שרים אשר כל דאגתם לכיסאם ולכן לא פוצים מילה לנוכח המתרחש מול עיניהם. לא יהיה שינוי.
  חייבים להחליף את השלטון המסואב מידית. הפכנו להיות רפובליקת בננות במלוא מובן המילה.

  השבמחק
 3. הדג מסריח מהראש. כל עוד יש לנו ראש ממשלה ששמו נקשר לטובות הנאה ואולי ליותר מכך, וכל עוד יושבים בממשלה שרים אשר כל דאגתם לכיסאם ולכן לא פוצים מילה לנוכח המתרחש מול עיניהם. לא יהיה שינוי.
  חייבים להחליף את השלטון המסואב מידית. הפכנו להיות רפובליקת בננות במלוא מובן המילה.

  השבמחק