הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

7.7.2016

האם מתבצעת קנוניה בין ראש הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה לחילוצו של נתניהו מהונאת הבחירות?


הוראה לבטל את שדור "המקור" בערוץ 10 על "מסמך יצחקי"
בימים האחרונים הציבור הישראלי עד לאירועים המאפיינים דיקטטורות
אפלות כצפון קוריאה. כך היה לפני שבוע כאשר בערוץ 10 הוכן תחקיר
על "מסמך יצחקי" אשר היה אמור לחשוף את מזמין המסמך וזה אשר
עשה בו שימוש- ראש הממשלה. בשבוע האחרון פרסם הערוץ כשלושים
פרומואים על כתבת התחקיר אשר אמורה הייתה להיות משודרת
ביום שלישי (05/07/2016) אלא שידו הנעלמה של ראש הממשלה
נתנה למינוי החדש שלו (סדן) בערוץ 10 הוראה להימנע מפרסום התחקיר
וההוראה בוצעה בהצלחה יתרה שכן במקום לשדר תחקיר אודות
ראש הממשלה פורסם תחקיר אודות חבר מפלגת העבודה לשעבר-
פואד בן אליעזר.

אם לא היה די בכך, הרי שתחקירנית "המקור" במקרה או שלא במקרה
פוטרה למחרת היום ובא לציון גואל.

במהלך יולי 2015 מגיש מבקר המדינה לממשלה את ממצאי הזיופים
והונאות הבחירות בקלפיות.
ואולם כידוע איננו צריכים לעסוק ב"זוטות" אלא במהלכים המשמעותיים.
למי שאינו שולט במסד הנתונים נזכיר כי במהלך חודש יולי 2015 סיים
מבקר המדינה את הדוח שלו על הבחירות לכנסת בו הוא חושף זיופים
חמורים ואי סדרים.(דוח 66ג)
מן הסתם נוכח חומרת הממצאים הכלולים בו הועבר הדוח הן לוועדת
הבחירות המרכזית אשר מצידה מינתה וועדות משנה ביום 13/08/2015
לבדיקת הזיופים והכשלים בבחירות 2015. וכן הועבר הדוח לממשלת
 ישראל.

צוות אד הוק לחקיקה לצורך הגנת ראש הממשלה
מכיוון שכפי שאנו יודעים היקף הזיופים וההונאות בבחירות 2015
הסתכם במספר גבוה של מנדטים (כ-8 מנדטים) חשש ראש הממשלה
מסיטואציה של חקירה פלילית כנגדו ועל כן הוקם צוות פעולה אד-הוק
שהורכב מראש הממשלה, היועץ המשפטי דאז- יהודה וינשטיין ומזכיר
הממשלה דאז- אביחי מנדלבליט אשר כידוע משמש כיום כיועץ המשפטי
לממשלה.

מטרת הצוות הייתה להכין תוכנית פעולה למקרה בו יידרש ראש
הממשלה להליך של חקירה כנגדו בגין הונאת הבחירות ורחמנא ליצלן,
ולא עלינו, למקרה של הגשת כתב אישום כנגד. ואכן הפתרון נמצא בדרך
של חקיקה.

ראש הממשלה אשר מפסיק לשמש ככזה ממשיך להיות חבר כנסת
מכיוון שמספר שנים דובר במסדרונות הכנסת על שיפור שנדרש "לחוק
הנורבגי" בדרך של מתן אפשרות לשר המתפטר לחזור ולהיות חבר
 כנסת וזאת אם הוא מפסיק להיות שר, הרי שהצוות בפעילות
"אקספרס" שקד יום ולילה על תיקון לחוק יסוד הממשלה והחוקים
הקשורים אליו וכאשר סעיף 2 לתיקון לחוק יסוד הממשלה קבע את
ההוראה (42(ג) (א) ולפיה ראש הממשלה אינו רשאי להפסיק את חברותו
בכנסת כמו כל חבר כנסת אחר.

אפשרות לראש הממשלה הנבצר או המתפטר לחזור ולקבל מינוי מהנשיא
כמובן שהסעיף נועד לאפשר לראש הממשלה להמשיך ולהיות חבר
כנסת למקרה שייחקר בקשר להונאת הבחירות. ואולם בכך לא ראה ראש
הממשלה די ואף חשש שמא בית המשפט או לחץ ציבורי יכפו עליו להתפטר
מן הכנסת, ועל כן נקבע עבורו סעיף נוסף (30 א) ולפיו אם הוטל על אדם
על ידי הנשיא להרכיב ממשלה והוא היה קודם לכן חבר כנסת כי אז הוא
ישוב להיות חבר כנסת. מן הסתם הסעיף לקח אפשרות לתקופת נבצרות
בגין חקירה או אפילו פסק זמן לכתב אישום וסיום ההליכים המשפטיים
אשר לאחריו יחזור ראש הממשלה להרכיב את הממשלה לפי סעיף 29(ב)
לחוק יסוד הממשלה.

חקיקה אקספרס אד הוק לטובת נתניהו
כל ההליך המשפטי הסבוך הזה של הכנת הצעת חוק וקבלת החוק בוצע
 תוך ימים ספורים. הצעת החוק פורסמה ביום 20/07/2015 והחוק נתקבל
בקריאה שלישית ביום 30/07/2015. כלל לא משנה כי בדברי הסבר להצעת
חוק קודמת בעניין "חוק יסוד הממשלה" קבעה בכנסת ביום 02/11/1998
כי "מומחים סבורים שאין להכניס שינויים חלקיים במבנה המשטר הדמוקרטי
במדינת ישראל בלי דיון ממצה". שהרי כדי לרצות את "השליט" אפילו
מטאטא יורד.

הסתרת החקירה מהציבור במשך כשנה וביום חקירת סרק
אלא שבכול אלו לא היה די, ומכיוון שממצאים חמורים  על הונאת הבחירות
נמצאו הן על ידי וועדת הבחירות ואף על ידי משטרת ישראל אשר נאלצה-
נדרשה, לחקור בנושא על ידי היועץ המשפטי לממשלה, כאילו כפו עליו
הר כגיגית. הרי שהמשימה עכשיו הייתה להסתיר את קיום החקירה כנגד
 ראש הממשלה בגין הונאת הבחירות, במיוחד נוכח העובדה שכבר החלו
להתרוצץ שמועות על החקירה בציבור, ומכאן ועל מנת להסיט את האש
מחקירת הונאת הבחירות שאין שני לה בחומרתה, יזם ראש הממשלה
באמצעות חבריו חקירה חדשה כנגד עצמו בגין תרומה אסורה כביכול
משנת 2009 כאשר ברור כי מדובר בחקירת סרק. זאת ועוד, ברור
לכל בר בי רב כי מכיוון שמדובר בעבירה מתקופת היות ראש הממשלה
בתפקידו  הרי שלא ניתן יהיה לפתוח כנגדו בחקירה, כלשון סעיף 17 (ב)
לחוק יסוד הממשלה הקובע:
          "(ב)    לא תיפתח חקירה פלילית נגד מי שכיהן כראש הממשלה,
בשל חשד לביצוע עבירה שנעברה בעת כהונתו או בשנה לאחר שחדל
לכהן, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה". ואף לא יהיה ניתן
באותו אופן להגיש כתב אישום כנגד ראש הממשלה.(סעיף 17 (ג)).

מדינת ישראל פועלת כבזויה שבמדינות
באופן האמור, ועם תרגיל ההסחה המוצלח על חקירה גדולה וחדשה,
הצליח ראש הממשלה וציוותו להסתיר מן הציבור את קיום החקירה
החמורה של הונאת הבחירות, את העובדה כי כשנה ויותר
הוא משמש כראש ממשלה בלא שקיבל מנדט מן העם להיות ולשמש
כראש ממשלה.

אנו סבורים, כי מן הראוי במדינת חוק להימנע מהסתרה מהציבור
 תקופה כה ארוכה (כשנה), של חקירה מהותית על הונאת הבחירות
ו"גניבת השלטון" שכן הסתרה זו פוגעת באושיות הדמוקרטיה

והופכת את מדינת ישראל "לבזויה שבמדינות."


11 תגובות:

 1. מבייש את כלל אזרחי המדינה שביבי ממשיך לכהן כראש ממשלתה של ישראל. מעבר לכך, וינשטיין ידוע ש"קוף" של ביבי ויעשה ככל שיתבקש לעשות....

  השבמחק
 2. אפשר גרין קארד במעמד של פליטים?

  השבמחק
  תשובות
  1. גרין קארד או מעמד של פליטים, אין צורך בשניהם.
   מבחינה מעשית עוד מעט לא תצטרך אף אחד מהם. בגיהנום כל הדלתות פתוחות כלפי פנים.

   מחק
 3. אלהים אדירים ! מדינת ישראל הפכה להיות נכס פרטי של ראש הממשלה ומציליו. מה פשר השתיקות הגדולות של שרי הממשלה וחברי-הכנסת, בגין ההתנהלות הפאשיסטית ואולי הפלילית הזאת. איפה אתם קברניטי המדינה?

  השבמחק
 4. אלהים אדירים! מה פשר השתיקות הגדולות של השרים וחברי-הכנסת נוכח ההתנהלות הפאשיסטית ואולי הפלילית של ראש הממשלה? מדוע קולכם לא נישמע בעניין זה?

  השבמחק
 5. אים זה אמיתי זה מתחיל להפחיד.ואים זה נכון יש מקום ליד הולמרט.

  השבמחק
 6. אתה עורך הדין דוד לוי.מדוע אינך נלחם בשחיתות. מדוע אינך מגיש תלונה נגד המושחתים. למה אתה מסתפק בפרסום ואינך עושה מאומה נגדם. אל תשכח אתה עורך דין.

  השבמחק
  תשובות
  1. יקירי, בימים טרופים אלו בו אני נמצא בקו החזית אל מול שלטון עברייני אני עושה את כל מה שביכולתי. שזה כולל כתיבה וחשיפה של שחיתויות השלטון ומעלליו, ובנוסף לכך הגשתי עתירה לבג"צ בעניין תיק "ביביטורס" אשר באותו יום שהוגשה העתירה(02/06/2016) הורה כבוד השופט ג'ובראן לראש הממשלה, לאביחי מנלבליט ולמבקר המדינה ליתן את תגובתם עד יום 31/07/2016 (ניתן לקרוא על העתירה באחד הפוסטים באתר). זאת ועוד, כך בחשבון שבכל פעולותיי לחשיפת הונאת הבחירות מייד לאחר הבחירות הקודמות אני נמצא על הכוונת של ראש הממשלה ואנשיו, ועוד יגיע המועד שאוכל לחשוף את הפעולות הלא חוקיות והחמורות שננקטו וננקטות נגדי כל העת. אבל אם הינך סבור שמאבקי מתפרס רק על השנה האחרונה (מאז הבחירות ועד היום ) כי אז הינך טועה. שכן החל משנת 2005 הייתי קורבן להונאה על ידי רשות המיסים במסגרתה נגנבו ממני כל חסכונותיי מ30 שנות עבודתי כעו"ד, ובנוסף קופת הכינוס עליה הייתי מופקד רוקנה על ידי בחירי רשות המיסים.(ניתן לקרוא זאת בפוסטים בהם תארתי את הדיונים בבית המשפט בתיק שנתפר לי על ידי הפקידות העבריינית ברשות המיסים אשר מקושרת לראש הממשלה(פקידות עבריינית זו מהווה את בסיס הכוח שלו לצורך שליטה הן במרכז הליכוד והן בכלכלה הישראלית ולמעשה בכל אזרח). זו הסיבה שגם לאחר חשיפת ההונאה על ידי בבית המשפט לא טרחה הפרקליטות, אשר כרגע עדיין נשלטת על ידי נתניהו, לבטל את כתב האישום שכן מטרתו הינה להחליש אותי ועל ידי כך להחניק את הביקורת כנגדו. ואולם אם אתה סבור שאך ורק , תפירה של תיק נגדי אני צריך לשאת על גבי+ הונאה וניבת כספי+ התנכלויות כי אז אתה טועה. משנת 2012 אני צריך להתמודד עם מציאות שאנשיו של נתניהו מבצעים לי חסימות טלפוניות כדי שלקוחות לא יוכלו להשיגני ועוד פעולות רבות שהשתיקה יפה להן בשלב זה ואולם עם לכתו הבייתה (להערכתי בשבועות הקרובים) אני מבטיח לך סדרת טלוויזיה על כל המעללים, ובפירוט רב ואני גם מבטיח לך שמעולם בחייך לא נחשפת לפרשה מטורפת כזו של פגיעה של שלטון באזרח. אם שמת לב דרך הפעולה שלי כלפי השלטון אינה על ידי העלאת הפגיעות כלפיי, כי הדבר לא יעניין איש. ואולם מכיוון שמדובר בשלטון המהווה כיום את ארגון הפשע הגדול בעולם, הרי שלא חסרים מעשי שחיתות גדולים כלפי הציבור כגון, גניבת הבחירות, זיוף נתוני הלמ"ס, העברות כספיות של מאות מיליונים לטייקונים מקופת המדינה , ובעניינים אלו אני מתמקד כרגע (וזאת עקב היותם מעניינים את הציבור) ואת הפגיעות האישיות בי אני מותיר לשלב שלאחר לכתו הביתה. באופן רגיל אין באפשרותי מבחינת אילוצי זמן להגיב להערות הקוראים שהן מאוד חשובות לי (למרות שמאוד הייתי רוצה להגיב לכולם שכן אני מאוד מעריך כל אחד שלא מוכן להשאר אדיש ולהביע דעתו). אולם הפעם לא יכולתי שלא להגיב להערתך וזאת מטעמים שאני מעריך שהינך מבין. מאחל בהצלחה לכולנו כי אני סבור שהעם כאן נמצא במלחמה על שחרורו מאדני פשע אשר נבנו במשך שמונה שנים על ידי שלטון מושחת ומשחית.

   מחק
 7. אתה עורך הדין דוד לוי.מדוע אינך נלחם בשחיתות. מדוע אינך מגיש תלונה נגד המושחתים. למה אתה מסתפק בפרסום ואינך עושה מאומה נגדם. אל תשכח אתה עורך דין.

  השבמחק
 8. אנחנו יורדים מדחי לדחי בניצוחו של ...... הפועל במסתורים ומאחורי הקלעים . מעולם לא היה איש במשרתו שידע לדאוג לעצמו במערכת מלוכלכת כל כך . הוא יותר מושחת ממושחת ואין לו שום מוסר או עכבות . יד נעלמה אוחזת בביצים שלו .......

  השבמחק