הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

22.7.2016

איך ניהלו נתניהו ווינשטיין את הפשיעה המאורגנת בישראל – הסנדק מס' 4


עסקאות ממונפות פתח למעשי שחיתות הון- שלטון
אחת הדרכים להתעשרות מהירה הינה "עסקה ממונפת", כלומר עסקה
שרוב התמורה של הקונה מגיעה מהלוואות ולא מהון עצמי של הקונה.
טול מצב ששווי החברה המוצעת למכירה הוא 6 מיליארד דולר. פונה
איש עסקים משופשף ובעל שם לבנק ומסכם עם הנהלת הבנק שתעמיד
לו הלוואה של 6 מיליארד ₪ לרכישת החברה והוא ידאג להחזיר בכל שנה
מתוך הדיווידנדים שימשוך מהחברה 2 מיליארד ובצירוף הריבית וכך
בתוך שלוש שנים הופך אותו אדם לבעלים של החברה וגם מבטיח
לאותו בנק להעביר את עסקי החברה לבנק האמור.

רכישת בזק על ידי אלוביץ- עיסקה ממונפת
כך היה עם איש העסקים שאול אלוביץ אשר רכש בשנת
 2010 את בזק ב-  6.5 מיליארד ₪ בעיסקה ממונפת.
 (מצורף קישור)
דע עקה, עסקאות ממונפות הינן פתח לאי יציבות עסקית של
גופים כלכליים גדולים ופתח, ליחסי הון - שלטון מושחתים.

ואכן, המציאות בבזק הוכיחה זאת. מי שיבחן את שוויה של בזק
(נכסים פחות התחייבויות) בשנת 2010 דהיינו בשנת הרכישה (ראה
 דוח שנתי לשנת 2011  עמ'  17) יגלה שווי של 5.37 מיליארד ₪,
בעוד  שווי החברה בסוף 2011 עמד על סך 2.46 מיליארד ₪.
 כלומר החברה השתמשה בנכסיה לצורך החזר הלוואת הרכישה.

תנאי להיתר שליטה לאלוביץ - שעור אחזקות מינימלי של 30%
מכיוון שהחברה התחיבה במועד הרכישה כי היתר השליטה בחברה
מותנה בכך ששיעור החזקותיה של החברה הרוכשת לא ירד מתחת
ל – 30% (כלומר לא תוכל לממש מכירת מניות לצורך קבלת מזומנים)
 נקלעה החברה כבר בתחילת דרכה לבעיה. היה זה
ראש הממשלה בנימין נתניהו אשר העניק לחברה אישור מיוחד
לרדת לשיעור אחזקה של 29% (ראה עמוד 14 לדוח השנתי של
 2011 בו נרשם "יצויין כי ביום 27/02/2011 ניתן אישור ראש
הממשלה ושר התקשורת המתיר ירידה...). ואכן מבחינת הצדדים
 נתניהו ואלוביץ הייתה זו תחילתה של ידידות מופלאה.

פנייה של אלוביץ לארגון פשיעה גדול  לצורך קבלת הלוואה
ואולם אם בשחיתות של "עיגולי פינות" בלבד היה מדובר כי אז
לא היינו גוזלים דקות יקרות של קוראינו. שכן התברר כי אופן
שיתוף הפעולה בין ההון לשלטון הגיע למחוזות של פשיעה
חמורה ומאורגנת. במה דברים אמורים?

הרוכש של בזק אשר כאמור נקלע כבר בסוף שנת 2010 לקשיים
תזרימיים (מדובר על תקופת הקשיים הכלכליים של כל המגזר
 העסקי ולרבות הסדרי חוב של הטייקונים בעקבות משבר 2008),
 ניסיונותיו של אלוביץ למימוש מהיר של נכסי הנדל"ן של  בזק לא
 צלחו ובלית ברירה פנה מיודענו לשוק האפור.

חברת יס של בזק נמכרת לארגון הפשיעה כנגד ההלוואה
מכיוון שסכום ההלוואה שנדרש היה בהיקף של מאות מיליוני ₪
הרי מי שיכול היה לספק את ההלוואה בשוק האפור היה לא
 פחות מארגון פשע מוביל.

כדי לייחד שליטה בחברה לראש ארגון הפשע סוכם כי
השליטה בחברת הכבלים יס תעבור אליו, ובהמשך אף היו
מקצי הלוואה נוספים. מיותר לציין שעסקאות הלוואה אלו הינן
הלבנת הון בדרגה החמורה ביותר הקיימת בספר החוקים.

אלוביץ פונה "לסנדק" כדי שיפטור אותו מארגון הפשיעה
אלא מה, משהחלה חברת בזק להשתחרר מלחציה הכלכליים
בשנים 2012- 2013, פנתה שוב לסיוע של "הסנדק" (ראש
הממשלה נתניהו) כדי שיעזור לאלוביץ להיפטר מראש ארגון
הפשע.

ושוב, מיותר לציין שמשהגיע מידע חמור זה אל נתניהו ואל
היועץ המשפטי לממשלה, היה עליהם לנקוט בהליכים
משפטיים פליליים לפי חוק הלבנת הון הן נגד הרוכש (ראש
ארגון הפשיעה) והן כנגד המוכר (אלוביץ) ורק לשם סיבור
האוזן נזכיר שהעונש הקבוע בחוק על עבירות אלו הינו 10
שנות מאסר.

נתניהו ווינשטיין נותנים "לראש הארגון" הצעה שלא ניתן לסרב לה
אלא שבמאפיה כמו במאפיה, וינשטיין ונתניהו ארגנו "חבל
הצלה" לאלוביץ. המתווך עם ראש הארגון היה זאב פורת
סגן מנהל רשות המיסים, ובאמצעותו הועבר המסר לראש
ארגון הפשע שהוא חייב לפדות את חלקו בחברה בחזרה.

מיותר לציין שראש הארגון, מאוד לא אהב את "הפיתרון"
של הסנדק ולצורך "חינוכו מחדש" נתפר לו תיק של איום
על רב בשעה שהוא כלל לא ידע שהוא איים, אבל זה הספיק
כדי להכניסו לכלא למשך שנתיים. בעקבות "ההצעה שלא
ניתן היה לסרב לה" תוגברה השמירה על ראש הממשלה
(זו הסיבה שהנ"ל לא הופיע בטקס המשואות של יום
העצמאות 2015 ונשאר ספון בביתו). גם לאלוביץ הוצמדה
אבטחה. אנו כאן לא ניכנס לתשלומי העמלות ששולמו
לנוגעים בדבר כי אין טעם להיכנס לפרטים כספיים.

כותב שורות אלו חושף את העסקה ב-2013 ועקב
כך הופך לאובייקט ל"סיכול ממוקד"
מכיוון, שכותב שורות אלו בתוקף תפקידו כב"כ היועץ
המשפטי לממשלה נחשף למעשי שחיתות רבים של סגן
מנהל רשות המיסים בעניינם של מספר טייקונים, הפך
הח"מ אובייקט ל"סיכול ממוקד".
 בשנת 2013 אף כתב הח"מ מספר מאמרים על עסקת
הרכישה האסורה בין אלוביץ לבין ארגון הפשיעה. באותה
עת כותב שורות אלו לא ידע כי מי שטיפלו בהכשר העסקה
 האסורה, ובהסתרתה מהציבור היו וינשטיין ונתניהו.

"תפירת" כתב אישום פלילי לכותב שורות אלו
וכך, פתאום בשנת 2014 נאלץ הח"מ להתמודד עם קבלת
כתב אשום אשר "נתפר לו"  על מעילה כביכול מצידו כלפי
 המדינה בהיקף  של 17 מיליון ₪.
כתב  אישום כידוע כנגד  עורך דין מחייב  קבלת אישור של
 היועץ המשפטי לממשלה- יהודה וינשטיין וזה ניתן ללא קושי.

הח"מ שכר כמובן שני עו"ד טובים, עו"ד יוספה
 טפיירו ועו"ד- פרופ' חמי בן נון, אשר עשו עבודה נפלאה
ומייד נוכחו לדעת כי לא היו דברים מעולם ומדובר בבדייה.

היועץ המשפטי וינשטיין- מסרב למתן זכות שימוע
עוה"ד, הכינו פניה אל וינשטיין ודרשו קיום שימוע המתחייב
על פי החוק ואשר לא הוענק במקרה הנדון. עוה"ד המייצגים
 אף  הצטיידו בדפי החשבון של משרדו של כותב שורות אלו
אשר הוכיחו, שחור על גבי לבן, שלא זו בלבד של הייתה מעילה
של שקל אחד והעברתו אל הח"מ אלא נהפוך הוא, ועקב המעילות
הקולוסאליות של, סגן מנהל רשות המיסים נאלץ הח"מ
להעביר לקופת הכינוס מיליוני שקלים מתוך חסכונותיו
כדי לתמוך בקופת הכינוס שרוקנה על ידי סגן מנהל
רשות המיסים.

 למרבה ההפתעה סירב היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין
 לעריכת  שמוע- המתחייב על פי הדין, לכותב שורות אלו
כאשר נקודת  המוצא של ה"סנדק"  ו"הקונסיליירי" הייתה כפי
שאמר הסנדק ג'ונייר בסרט  הסנדק 3 "אנשים ישרים הם הכי
מסוכנים" ולכן המטרה הייתה "לרתק" את כותב שורות
אלו להליך משפטי פלילי  שנתפר לו על מנת שלא ימצא פנאי
"לשבת על הזנב" של הקונסיליירי והסנדק.

התסריט של נתניהו ווינשטיין מתקלקל עקב
עקשנות של הח"מ ועקב קיום עד המדינה
שני דברים קלקלו את התסריט שבנו ראשי הפשע
המאורגן הישראלי. ראשית כותב שורות אלו אינו מקבל
מרות של איש למעט מרותו של החוק. שנית הח"מ
סבר שההגנה הטובה ביותר הינה ההתקפה. ולכן החל
מאוקטובר 2014 לכתוב ולחשוף את מעללי הפשע
של ראש הממשלה נתניהו ויהודה וינשטיין.

כך, הח"מ, במקביל להוכחה בבית המשפט של המעילות שביצע
סגן מנהל רשות  המיסים בעסקאותיו עם טייקונים, (מצורף
קישור) לא שיחרר הח"מ את ראש הממשלה מאחיזתו וחשף

הן את הונאת הבחירות שביצע נתניהו שעה שגנב 8 מנדטים
פיקטיביים והן תרמיות נוספות הקשורות בהעלאה
 פיקטיבית של מחירי הדירות (על ידי זיוף נתוני  הלשכה
 המרכזית לסטטיסטיקה).

אכן, עקב שליטתו של ראש הממשלה ביחידת הסייבר
 הממשלתית, ראש הממשלה קידם בגוגל כתבות הנסמכות
על התיק הפלילי שנתפר לח"מ וזאת על מנת להכפיש את
שמו של הח"מ וכדי להדוף את הביקורת כלפיו.

סוף טוב הכול טוב שני עדי מדינה מעידים
אלא שסוף טוב הכול טוב. בלשכת היועץ המשפטי לממשלה
התייצב לפני למעלה מחודשיים עד מדינה, אשר חשף את
התנהלות הפשיעה המאורגנת ברשות ראש הממשלה ובסיוע
יהודה וינשטיין ואכן ביום 27/05/2016   הורה היועץ המשפטי
לממשלה לנתניהו לחדול מלעסוק בענייני בזק.(מצורף קישור)

ואם לא די בכך, עד מדינה נוסף התייצב מהמעגל הקרוב
לנתניהו וסיפר, על הונאת הבחירות של נתניהו במסגרתה
 "נגנבו" על ידי הליכוד שמונה מנדטים פיקטיביים.

מסיבת עיתונאים בשבוע הבא לחשיפת הפרשה
לסיום רק נאמר, כי אם ראש ממשלתנו טען השבוע בכנסת
והתריס כנגד חברי הכנסת מהאופוזיציה כי הוא שונה מנציגי
 האפוזיציה מן הסיבה שהוא קיבל את אמון העם, הרי שניתן
להתייחס בספקנות גדולה לדברים אלו כמו גם לאמירותיו כי
 מדובר רק ב"אוויר חם", ולכן כל מה שצריך לעשות
הוא, להמתין למסיבת העיתונאים בשבוע הבא, של היועץ
המשפטי לממשלה והמפכ"ל כדי שיחשפו בפני הציבור את
החקירה הגדולה ביותר אשר אי פעם, עמד בה, אדם או ארגון
 בישראל וזאת בגין עבירות של ניהול פשיעה מאורגנת בישראל,

חובקת עולם, ובגין הונאת הבחירות.


2 comments:

  1. אתה כבר שלושה שבועות מבטיח שתהיה מסיבת עיתונאים . אפשר הסבר על ההונאה עם אלוביץ כי זה ממש מסובך...

    השבמחק
  2. אמן, כן יהי רצון

    השבמחק