הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

23.8.2016

יאח"ה בודקת ("חוקרת") למי העביר סיידוף מעטפות אשר בתוכן היו מיליוני דולר במזומן?


זימון עזרא סיידוף לחקירה ביאח"ה (סליחה "בדיקה")
בימים אלו אמור להיחקר ביאח"ה עזרא סיידוף אשר שימש כסמנכ"ל
של משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו עד חודש ספטמבר 2015
עת הושהה מעבודתו על ידי נציבות שירות המדינה.

על מה אמור עזרא סיידוף להיחקר?
על מה אמור עזרא סיידוף להיחקר. אנחנו שוחחנו עם המקור שלנו
וביקשנו לדעת את הנושאים לגביהם אמור סיידוף להיחקר.
חשיבות גדולה ראינו לפעולתנו במיוחד בתקופה זו שהעיתונות
החופשית בישראל "בלעה כמעט את לשונה" ואינה יודעת אם
להקיא או לבלוע. אם תקיא כי אז יצא כל "הרפש" החוצה ואם
תבלע היא עלולה להיחנק.

לפיכך החלטנו להרים את הכפפה ועל כן אנו נחשוף את
השתלשלות העניינים הפליליים אשר הביאו את עזרא סיידוף
 לחדר החקירות של יאח"ה.

פרח לרנר ניהלה ביחד עם ארי הרו את חשבון עמותת ידידיי הליכוד
כזכור במהלך שנת 2015 נעצרה על ידי המשטרה פרח לרנר אשר
הייתה עוזרת בכירה בלשכת ראש הממשלה של בנימין נתניהו
 וזאת בחשד לניגוד עניינים עם עסקיו של בעלה אבי לרנר. ואולם
לצורך ענייננו עלינו להרחיק אחורה לשנת 2009 עת הועסקה
לרנר בלשכת ראש הממשלה ופעלה יחד עם ארי הרו בניהול
עמותת ידידיי הליכוד.

תקבולים במיליוני דולרים בעמותת ידידיי הליכוד
לאן זרמו הכספים אשר נתקבלו כתרומות לעמותת ידידיי
הליכוד? הסתבר כי משנת 2009 זרמו, בדרך מסתורית,
כספי התרומות בשווי של מיליוני דולרים לכל מיני יעדים
 לא ידועים.

נתיב הכסף- מפרח לרנר וארי הרו לידי עזרא סיידוף
כיצד אם כן זרם הכסף מן העמותה אל מפלגת הליכוד
אם בכלל? ובכן עד מינויו של נתניהו כראש ממשלה קיים
 תיעוד מסודר על הפקדת התרומות הכספיות בחשבון
 הבנק של עמותת ידידיי הליכוד ומשם למפלגה.

ואולם כאמור סמוך לאחר כניסתו של נתניהו ללשכת ראש
הממשלה ביקש נתניהו, מפרח לרנר (אשר נכנסה בשנת
 2009 לתפקיד של עוזרת בכירה בלשכה) ו/או מארי הרו,
ברוב המקרים של קבלת הכספים לחשבון העמותה, להעביר
 את הכספים במעטפות לעזרא סיידוף. מדובר במעטפות
 אשר הכילו מזומנים, כאשר סכום התרומה הנמוך
ביותר היה של  100,000 דולר. הסכומים הומרו בעת
משיכתם מחשבון הבנק של העמותה לשקלים.

היקף התשלום במעטפות הכסף לסיידוף- מיליוני דולרים
היקף התרומות הכספיות אשר הועברו על ידי פרח לרנר
 וארי הרו משנת 2009 ועד שנת 2015, בתוך מעטפות
לידיו של עזרא סיידוף, מגיע לסכום של מיליוני דולר
 בשקלים.

מה עשה עזרא סיידוף בכסף? ולמי העביר את המעטפות
עם המזומנים? את זאת אמור לספר עזרא סיידוף בחקירתו.
מכיוון שההתנהלות הזו התקיימה במשך 7 שנים הרי
שנתניהו לא יוכל לטעון של ידע מה עשה סיידוף עם הכסף.
זאת ועוד, הן פרח לרנר והן ארי הרו העידו ביאח"ה כי
הכספים נמשכו מחשבון העמותה על ידם על פי הוראה
ישירה מאת בנימין נתניהו וכך גם מסירת הכספים
 במעטפות לידיו של עזרא סיידוף.

הכנת העדים לחקירה ומתן הטבות כלכליות
מרגע שנעצרה פרח לרנר (יוני 2015) לצורכי חקירה
ועבודתה הופסקה בלשכת ראש הממשלה בשל ניגוד
העניינים הבין נתניהו כי הוא בבעיה וליאח"ה יש עדה
אשר עלולה ל"זמר" על שליחת יד על ידו בכספי
התרומות של עמותת ידידי הליכוד.

עוד בטרם התקדמה והתפתחה החקירה של לרנר
במשטרה, מיהר נתניהו (יולי 2015) לפעול לקידום
 הגברת פרח לרנר  לתפקיד מנכ"ל משרד הקליטה
וזאת על מנת לקנות את שתיקתה. (מצורף קישור)

נתניהו פועל למינו לרנר למנכ"ל משרד הקליטה
בניגוד לעמדת נציב שרות המדינה
ככול שהתקדמה חקירתה של פרח לרנר כך פעל ראש
הממשלה ביתר שאת לקידום מינויה של לרנר  לתפקיד
 מנכ"ל משרד הקליטה והגם שלגברת לרנר לא היה
 כל ניסיון ניהולי דבר שגרם לנציב שרות המדינה –
 משה דיין להתנגד למינוי, פעל נתניהו בדרך לא דרך
 להעברת המינוי הנ"ל חרף התנגדות נציב שרות
המדינה. (מצורף הקישור)

נתניהו דואג לתשלום משכורת לסיידוף חרף השהייתו
 וקיום ראיות חמורות לפלילים כנגדו
לגבי סיידוף, כפי שציינו הנ"ל הושעה מעבודתו בספטמבר
2015 עקב חקירה משטרתית וגיבוש ראיות כנגדו בארבע
פרשיות של מרמה והפרת אמונים וסיוע לקבלת דבר
במרמה. את שתיקתו של סיידוף דאג נתניהו לקנות על
ידי תשלום מלא של משכורתו כל תקופת ההשהייה ועד
היום, ושמירת יתר תנאי העסקתו. (מצורף קישור)


אצל נתניהו בלשכה ספק אם יש עובדים מרוצים, אבל יש
לציין שראש ממשלתנו תמיד דואג שהעובדים שהינם
עדים במשטרה תמיד יהיו מרוצים.

ההטבות ללרנר והרו לא הואילו
בכל מה שקשור לפרח לרנר וארי הרו, כל ההטבות השונות
לא היה בהן להועיל והן הגברת לרנר והן ארי הרו העידו על
 מסירת "מעטפות הכסף" במיליוני דולרים לעזרא סיידוף.

האם יטען עזרא סיידוף שהוא גנב את הכסף?! סביר
להניח שלא. האם יטען שהוא שמר על הכסף מתחת
לבלטות עבור ראש הממשלה? סביר להניח שאף גרסה
זו לא תתקבל.

איך נערך נתניהו לעדותו של סיידוף?
 אם יאמר סיידוף שהוא החזיק את הכספים בידו
ועד להעברתם למי מאנשי הליכוד במערכות הבחירות
של 2013 ו-2015 הרי שגרסה זו תסבך אחרים. אלא
שבעניין זה סביר להניח שנתניהו הכין לעצמו
"רשת ביטחון" של אנשי המאפיה (המזוהים גם עם
ממפלגת הליכוד) ואשר כנהוג במאפיה ייקחו על עצמם
 את האחריות להצהרה על קבלת הכספים לידיהם,
והעברתם הלאה לבכירים שונים במהלך שתי מערכות
הבחירות האחרונות.

מי ישלם למאפיה את דמי השתיקה למניעת הפללתו
של ראש הממשלה?
מי ישלם את המחיר לעמידת המאפיה לצידו של ראש
הממשלה ומתן החסות מפני הפללה? אם יש לכם
ספק בעניין, כדאי להסיר ספק זה ולהבין שכל אזרח
במדינת ישראל ישלם למאפיה את המחיר עבור
מניעת הפללתו של ראש הממשלה והמחיר אכן
יהיה יקר ביותר כי למאפיה יש ביד את נשק יום

הדין.


8 תגובות:

 1. תודה על ההסבר. עכשיו ברור מה הכוונה ב"מתנות שלקח עזרא סיידוף".
  אך האם לאור שאר הפשעים הנחקרים שהצגת אתה עדיין חושב שהמאפיה תחפה?

  השבמחק
 2. במאמר זה אתה נסוג מעמדתך הברורה שנתניהו לא יחמוק מחקירה גלויה והעמדה לדין. עכשיו ברור לך שביבי יחמוק מהפללה בשל יכולתו לשלוט במאפיה השולטת במוסדות המדינה.

  השבמחק
 3. חייבים להוציא הכל החוצה, ולהעמיד לדין את האשמים, גם אם מדובר בראש ממשלה, היכן האחריות של הבכירים באכיפה? של היועמ"ש (לא בכדי הוא חובש כיפה שחורה וגדולה על ראשו)? עליו לזכור שרבים מהתושבים במדינה ,סובלים ונפלו קורבן לשחיתות קשה, מי אם כן יישא בתוצאות? ואף מדובר בחיי אדם שנפלו קורבנות לשחיתות המאפיה, מה יהיה עליהם? (רבים מהם ברחו, כשנוכחו להבין שאין מי שייטפל בנפוטיזם המושחת ובידי המאפיה שהשתלטה על המדינה וממשיכים עוד לברוח לחו"ל) על הבכירים במדינה להבין, שהשתקה לא תעזור, אולי לטווח הקצר, אך אין ספק שסופו של שקר והשתקה ,לפרוץ ולצאת החוצה,לא יעזור! לכן כולם חייבים להירתם ולהוציא הכל החוצה, יש בחוץ המון סירחון שמקרין לתושבי המדינה והסירחון הזה ,לא יכול להישאר עוד זמן רב, מי שלא רוצה להיות מעורב בהשתקת העוולות שגרמו לנו לקטסטרופה שנעשית במדינה , מי שרוצה להציל את עצמו ממעורבות בעוולות כנגד תושבי המדינה, שיפגין מספיק אחראיות, שיקום ויוציא הכל החוצה, אחרת? הוא יואשם ע"י המדינה ותושביה ברגע שהפרשה תיחשף והיא תיחשף ,לא יעזור לאף אחד, יש דינמיקה בחיים שמחייבת זאת, ועצתי שימנע מעצמו מבוכה אישום וכניסה לספרי ההיסטוריה של עם ישראל כאשם בהידרדרות של המדינה.

  השבמחק
 4. מפחיד מה שקורה פה במדינה אם אכן זה נכון . מאז שקראתי את הבלוג הזה שרק היום נחשפתי אליו אני כולי בחרדות והמחשבה הראשונה שעולה לי זה לברוח מכאן וכמה שיותר מהר . כי להלחם זה כמו דון קישוט ותחנות הרוח , כולם מושחתים או נגועים במידה כזו או אחרת . מה יהיה ? מי יעשה סדר בבלאגן שנוצר?

  השבמחק
 5. המילה זעזוע - קטנה וזניחה מכדי לתאר מה חש היום אזרח במדינה, אל נוכח מה שנתגולל ונתגלה כאן! לא כולם יכולים לברוח מכאן, והכרח לסלק מייד, את מי שנתלה בו אשכול כבד כזה של אשמה בשחיתות שאין דומה לה בדברי-ימי-המדינה!

  השבמחק
 6. המילה זעזוע - קטנה וזניחה מכדי לתאר מה חש היום אזרח במדינה, אל נוכח מה שנתגולל ונתגלה כאן! לא כולם יכולים לברוח מכאן, והכרח לסלק מייד, את מי שנתלה בו אשכול כבד כזה של אשמה בשחיתות שאין דומה לה בדברי-ימי-המדינה!

  השבמחק