הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

2.12.2015

"עלילת דרייפוס" נוסח 2015- הודעה לבית המשפט


בבית המשפט המחוזי                           ת"פ 42814-10-14
בלוד                                     בפני כב' השופטת ד. מהרשק

המבקש-הנאשם:     עו"ד  דוד לוי- ת.ז. 053366258
       מרחוב ההסתדרות 25, רעננה.
       טל:09-7725369  054-3099789
         דואר אלקטרוני: dlevi6155@gmail.com  

              ---נגד---

המשיבה- המאשימה: פרקליטות מיסוי וכלכלה תל-אביב
   בית קרדן-תל אביב.

הודעה מטעם הנאשם לבית המשפט הנכבד

1.הנאשם מודה לבית המשפט הנכבד על הענקת הארכה למתן הודעה מצידו בעניין ייצוגו המשפטי.
2.הנאשם מתכבד להבהיר כי הצורך בארכה התעורר עקב ההיזקקות למימון הייצוג המשפטי וזאת בשעה שכספו של הנאשם, בשיעור של מאות אלפי ₪, עוכב על ידי לקוחו (מנהל מקרקעי ישראל) החל מספטמבר 2013 וזאת ללא כל סיבה או נימוק ואשר תוצאתם האפקטיבית היחידה הינה מניעת מימון הגנתו המשפטית של הנאשם.
אשר על כן הנאשם פועל לשחרור כספו ממנהל מקרקעי ישראל לצורך מימון הייצוג.
3.חומרת האמור בסעיף 2 לעיל גדולה שבעתיים נוכח הגשת כתב האישום כנגד הנאשם בניגוד למושכלות יסוד של חוק סדר הדין הפלילי ועקרונות שלטון החוק. כך למשל בדיקה חשבונאית פשוטה על ידי כל רו"ח מתחיל של דפי החן של המבקש אם הייתה מתבצעת על ידי התביעה הייתה מוכיחה בעליל שלא בוצעה נטילה אפילו של שקל אחד על ידי הנאשם מהמדינה, אלא נהפוך הוא הנאשם הוא זה אשר היה קורבן למעילה בגינה נאלץ להעביר לחשבון משרדו מרווחיו מלקוחות אחרים סך של 12,706,421 ₪ לצורך מימון הטיפול בתיקי המדינה שטופלו במשרדו.
לא זו אף זו, הבדיקה האמורה אף הייתה מבהירה בדיעבד כי הנאשם לא הרוויח מהמדינה במשך שבע שנות עבודתו עם המדינה (2005-2011) אפילו לא שקל אחד, כאשר הכול עולה וצף מתוך דפי החן.(שכן כל התקבולים למשרדו של המבקש הופקדו בחשבון המבקש וכנגד חשבוניות מס ).
4.גם כל יתר סעיפי האישום ניתנים להפרכה באמצעות בדיקה פשוטה של דפי החן של משרדו של המבקש. הדברים היו ידועים היטב לתביעה ועל כן ועל מנת להוציא לפועל את העלילה כנגד הנאשם הוא כלל לא זומן בשלב החקירה כדי להשיב לטענות העובדתיות המפורטות בכתב האישום ואילו היה הנאשם נדרש לעשות כן היה מביא איתו לבירור האמור ארבעה פריטים: דפי חשבון, חשבוניות, הסכמי שכר טרחה, ומרקר צבעוני. שהרי מדובר במשחק סכום אפס.
5. ואולם ,כאמור על מנת להימנע משיבוש הוצאתה לפועל של העלילה ומבירור מוקדם של העובדות אשר ישמיטו את הבסיס לכתב האישום דאגה התביעה הכללית להוציא הודעת יידוע לנאשם לכתובת שגויה בגינה הורה בית המשפט הנכבד (כב' השופטת לורך בהחלטתה מיום 26/01/2015) על החובה לקיום שימוע לנאשם.
כשם שהתעלמה התביעה מהוראת כב' השופטת לורך, כך גם התעלמה התביעה מהמלצת בית המשפט הנכבד מיום 21/09/2015 לסיים את ההליך השימוע ונמנעה מלאפשר לנאשם הליך של שימוע בו יוכל להפריך בנקל את כל האמור בכתב האישום.
מיותר לציין שבדרך פעולתה זו "חיסלה" התביעה שלא כדין את הפרקטיקה הפרטית של הנאשם עליה עמל במשך שלושים שנה וזאת שלא כדין ועל לא עוול בכפו. ואם לא די בכך הרי שהגשת כתב אישום בטרם שימוע פגעה  בשמו הטוב של הנאשם באופן כמעט חסר תקנה.
6.מאז עלילת דרייפוס ובטרם חלפו 70 שנה להקמתה של מדינת ישראל הפכה התביעה הכללית במדינת ישראל (באמצעות פרקליטות מיסוי וכלכלה תל-אביב) לזרוע לבניית עלילה אשר לא רק מגמדת את עלילת דרייפוס אשר נעשתה בנכר אלא גם הפכה את המושג "שלטון חוק" במדינת ישראל לאות מתה.

                                                                       -------------------------------

                                                                       דוד לוי, עו"ד- הנאשם

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה