הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

2.2.2017

דוח מבקר המדינה: שוד הקרקעות הגדול (51,000 דונם) של מקורבי ראש הממשלה. ועל מה הוצא צו איסור פרסום?


איך השתלטו קבלנים , יזמים ואנשי מאפיה על הקרקעות היקרות במדינה
כתבה זו, מתייחסת לדוח מבקר המדינה בעניין קק"ל אשר פורסם ביום 18/01/2017, וסוקרת כיצד השתלטו מקורבי ראש הממשלה (קבלנים יזמים ואנשי "מאפיה") על מיטב קרקעות המדינה באזור הביקוש הגבוהים ביותר בארץ תמורת "נזיד עדשים".

שיטת ההשתלטות: הונאה
התחכום וההונאה הגלומים בהשתלטות העבריינית על קרקעות המדינה כפי שסוקרו בדוח המבקר (חלקו עדיין תחת איסור פרסום), נראה שצריכים להילמד בבתי ספר לעבריינים צעירים, אם קיימים כאלו, הגם שנראה היום שאין צורך להקים בתי ספר כאלו בארצנו שכן מדובר בכישרון טבעי שניחנו בו הן ראש הממשלה והן מקורביו.

קק"ל אינו רשאי למכור קרקעות – השיטה שנבחרה עסקה סיבובית
 בשעה שכל המדינה עוסקת בסיגרים ובשמפניה ורודה בבית ראש הממשלה, בה בעת "נלקחו" מן המדינה או שמא נאמר ניתנו על ידה מאות ואלפי מגרשים למקורבים, באזורי הביקוש החמים ביותר במרכז הארץ ובעיקר בתל אביב(כדוגמת רחוב דוד המלך 2, רחוב דפנה, רחוב סירקין 2, רחוב פנקס, שכונת מעוז אביב) אשר שווין על פי דוח המבקר 3 מיליארד ₪, בנזיד עדשים.

דוח המבקר: להיכן נעלמו שלושה מיליארד ₪ שחייבת רמ"י לקק"ל?
עד כאן הפתיחה, ומכאן למעשה ההונאה. כבר במבוא לדוח מיוחד שפרסם המבקר כותב המבקר כדלקמן:
"2. דוח ביקורת זה מצביע על ליקויים חמורים, עמוקים ויסודיים הנוגעים לאופן שבו קיבלה הנהלת קק"ל בשנים 2014-2012 החלטות בנוגע למימון ולביצוע של מאות פרויקטים בהיקף כספי כולל של כמיליארד ₪" (הקישור לדוח מצורף עמודים רלוונטיים 171-174)
עוד כותב המבקר בהמשך כדלקמן:
"על פי אומדני קק"ל המעודכנים לאוגוסט 2014 , רמ"י חבה לה כ 2.86- מיליארד"

בחירת נתניהו ב-2009 - המאפיה השלטונית מתכננת עוקץ קרקעות לקק"ל
אז לפני שנשאל לאן נעלמו 2.86 מיליארד ₪ הבה ונבין את השיטה. על פי אמנת קק"ל מנועה קק"ל הייתה למכור ולממש קרקעות. ואולם נוכח העובדה שבבעלות קק"ל ישנן קרקעות באזורי הביקוש החמים ביותר, מה שנקרא, פריים לוקיישן, חמדו היזמים והקבלנים המקורבים לראש הממשלה קרקעות אלו. "המאפיה" השלטונית אשר התרכזה סביב ראש הממשלה כבר משנת 2003 בעת היותו שר אוצר ואשר כללה את רשות המיסים, האפוטרופוס הכללי, הפרקליטות וכולם בניצוחו וניהולו של עו"ד מיכה גבאי. מאפיה זאת, עם קבלת ראשות הממשלה על ידי נתניהו בפברואר 2009 ישבה על המדוכה על מנת לבנות תוכנית עסקית לצורך השתלטות המקורבים על קרקעות המדינה בנזיד עדשים.


שיטת הונאה - עיסקה סיבובית יזמים- רמ"י – קק"ל - שלב א הסכם בין רמ"י לקק"ל ובו מנגנון החלפת קרקעות
התכנית שהגבשה הייתה חתימת הסכם עקרונות בין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לבין קק"ל ולפיה רמ"י מתוקף היותה מנהלת הנכסים של קק"ל תבצע החלפת נכסים עם קק"ל. דהיינו קק"ל תעביר לרמ"י את הקרקעות באזורי הביקוש החמים בארץ ואילו המדינה תפצה את קק"ל בקרקעות פנויות בנגב ובגליל. (הלינק להסכם העקרונות משנת 2009 בין הצדדים מצורף)

ממאי 2009 החלו יזמים באיסוף נכסי קק"ל ובעריכת עסקאות על תנאי עם רמ"י
הסכם העקרונות הנ"ל אשר נחתם בחודש מאי 2009 היה האות לכל אנשי העסקים המקורבים לראש הממשלה להתחיל ב"איסוף נכסים" במחירי מציאה באזורי הביקוש הלוהטים ביותר בארץ ובעיקר בתל אביב וכל זאת כדי שביום שיינתן האות (וייחתם הסכם סופי בין המדינה לקק"ל) יעברו הקרקעות באמצעות רמ"י מקק"ל ליזמים.

הסתרת העסקאות על ידי רמ"י באמצעות הפרת חובת הדיווח לקק"ל
 בשנים 2009 ואילך ובפרט בשנים 2013 ו-2014 נערכו עסקאות רבות ומותנות בין היזמים המקורבים לראש הממשלה לבין רמ"י לגבי הקרקעות של קק"ל ואולם כדי להותיר חופש פעולה למנהל לממש את הנכסים ב"מחירי מציאה" למקורבים, נמנעה רמ"י להעביר בשנים 2013-2014 דוחות לקק"ל, וכפי שכותב המבקר בדוח מטעמו כדלקמן:
"במרץ 2015 כתבה קק"ל למשרד מבקר המדינה בנוגע לאומדן החוב האמור, כי מדובר רק בחובות שידועים לקק"ל במסגרת ניהול המקרקעין ואפשרי שישנם חובות נוספים אשר אינם ידועים לקק"ל עקב חוסר מידע וסירוב רמ"י למסירת מידע".

נובמבר 2015 –חתימת עסקה בין המדינה לקק"ל ואימוץ החלפת הקרקעות
עכשיו, כאשר העסקאות בין היזמים המקורבים למנהל בוצעו וזאת מבלי לתת דיווח לקק"ל כנדרש, כל שנותר הוא לערוך הסכם בין המדינה לקק"ל לצורך אישור טיוטת הסכם העקרונות משנת 2009 (המאפשרת חילופי קרקעות בין קק"ל ורמ"י) וקביעת מנגנון פיצוי על ידי הממשלה לקק"ל בגין הקרקעות שהועברו. ואכן ביום 18/11/2015 נחתם ההסכם בין הממשלה לקק"ל.(מצורף הקישור ותשומת הלב הינה לסעיף 4 להסכם העוסק בחילופי הקרקעות)

מיד עם חתימת ההסכם – "מכירת חיסול של נכסי קק"ל"
כמובן שחתימת ההסכם בין המדינה לקק"ל פתחה את "השיבר" לצורך השלמת העסקאות שנעשו על תנאי בין היזמים למנהל לגבי קרקעות קק"ל. וכך ביום 05/09/2016 מתאר העיתון "דבר ראשון" את השטף של מאות העסקאות שבוצעו בקרקעות קק"ל ותוך עקיפה של אמנת קק"ל האוסרת על מכירת קרקעות ותחת הכותרת "קק"ל – מכירת חיסול"

שווי הקרקעות שנמכרו ליזמים – שלושה מיליארד- מהו המחיר ששולם?
כל מה שנותר לנו לברר הוא מהו הסכום ששולם לרמ"י על ידי היזמים באמצעות קומבינת העברת/ מכירת הקרקעות עבור הנכסים הללו היקרים מפז אשר על פי דוח המבקר שווים בספרי קק"ל נכון לאוגוסט 2014 היה  2.86  מליארד ₪ כדלקמן:
" על פי אומדני קק"ל המעודכנים לאוגוסט 2014 , רמ"י חבה לה כ 2.86- מיליארד "
על פי שורת ההיגיון, היקף שווי הקרקעות הייחודיות הללו לא יכול להיות פחות משווי הקרקעות בספרי קק"ל ואף בפועל לדעתנו גבוה בהרבה. אלא שעל נתונים כספיים אלו בדוח המבקר הוטל צו איסור פרסום ולפיכך דוח המבקר נקטע בארבע מקומות (עם סימון של....) בהן אמורה להיחשף התמורה כדלקמן:
"לאחר סיום עבודת הצוות בפגישה בדרג מנכ"לים - הציגה קק"ל דרישות כספיות חדשות בהיקף כ 3- מיליארד ש"ח, תגובת מנכ"ל רמ"י בדיון הייתה שהוא אינו יכול כלל לדון בדרישות כאלו והנושא יועבר להכרעת ראש ממשלה..."


ראש הממשלה מחליט לגבי מחיר הנכסים ליזמים- מדוע?
מה הייתה הכרעת ראש הממשלה לגבי שווי הנכסים שנמכרו למקורביו בקומבינה? מהיכן הסמכות של ראש הממשלה להחליט בדבר שווי הנכסים הללו? האם לראש הממשלה הכשרה של שמאי מקרקעין? מהו גודל ה"סיבוב"- "העוקץ" שעשו מקורבי ראש הממשלה על חשבון קק"ל- איננו יודעים. האם נדע את התשובה לכך? האם יוסר צו איסור הפרסום? לעניות דעתנו התשובה הינה שלילית. להזכירנו כאשר נתפס ראש יאח"ה מנשה ארביב בעבירת שוחד ברורה הוא לא הובא לדין וזאת עקב המידע שהיה בידו לגבי ראש הממשלה וכנ"ל רות דוד אשר שימשה קונסולירה של המאפיה ו"חפרפרת" בתוך הפרקליטות אשר "חולצה" כמעט ללא פגע בשל האינפורמציה שבידיה על ראש הממשלה. מכל אלו ניתן להבין שבוודאי שלא ייחשף מידע אשר יפליל באופן ישיר את ראש הממשלה. זהו אופן הפעולה המקובל בכל המשטרים הפשיסטיים וראוי להתחיל להפנים זאת.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל קק"ל מוצנח לראשות הביטוח הלאומי לצורכי השתקה וועדת הכנסת לביקורת המדינה מצטרפת לשתיקה
בינתיים, על מנת לשמור על שקט תקשורתי, מנהל קק"ל היוצא, מאיר שפיגלר, על מנת לקנות את שתיקתו, קיבל מינוי מנתניהו של ראש המוסד לביטוח לאומי. וזאת ביחד עם צו איסור הפרסום, חברי כנסת מבוייתים, ועם ישראל שבוהה לשמיים נראה שראש הממשלה ימשיך לתעתע עוד חודשים ארוכים באזרחי המדינה.(מצורף קישור לדיון של הועדה לביקורת המדינה בדוח המבקר מיום 23/01/2017).

15 תגובות:

 1. מזמן ידעתי שהאיש נוכל ומושחת ולכן רק פעם אחת בתחילת דרכו הצבעתי עבורו כלומר לליכוד.
  אבל הרבה טיפשים שלא יוצאים בהמונים לרחובות נופלים "במלכודת הדבש שלו" .
  צריך להעמיד לדין את כל השותפים לשחיתות הזאת, "מהקטן עד לגדול" מהשותף הזוטר עד לשותף הבכיר ולדרוש את המליארדים ולבדוק מה קיבל ביב בתמורה ושאר השותפים לשוד הגדול הזה,
  אסור להצביע עבור האנשים שמרכיבים את "האופוזיציה הנוכחית" ולא את האנשים שמרכיבים את הליכוד,
  צריך להרכיב את "מפלגת הליכוד" מאנשים אחרים וכן את "הבית הציוני" כולם נגועים בשחיתות גם אלה שלא מנעו את השחיתות שותפים לשוד .

  השבמחק
 2. מעניין אם בבלוג תחשוף גם שחיתויות של אנשי שמאל כמו ליבני בקדימה... ? או שאתה סתם מונע משינאת ביבי עיוורת כמו שאר השמאל

  השבמחק
  תשובות
  1. זה לא קשור לשמאל-ימין. יש לא מעט אנשי ימין שמאסו בנתניהו ושלטונו.
   ומין הסתם שהוא ידבר יותר על נתניהו הוא ראש הממשלה.

   דרך אגב, גם יצחק שמיר ז"ל לא היה מאוהדי נתניהו וקרא "לו מלאך חבלה שגורם נזק"- האם גם הוא היה "שמאלן" בעיניך? טוב, כנראה שאתה מעריץ עיוור שלו

   מחק
  2. אם כך לפי דבריך אז יש הרבה לביב "סתם אנשים המונעים משנאה עיוורת כלפיו" , נשאלת השאלה למה ומדוע ? מה הסיבה ? האם יתכן שהוא "זרה מלח לתוך עיניהם"? לדעתי מאור עינך מסונוורת ואינך רואה את המציאות באור האמתי או מתכחש לה.רשימה קטנה מאלה שעבדו לצידו והיו נאמנים לו סער , יועז , ירון זליכה , נדמה לי שגם אלדד יניב, ברק, יעלון, רוני מנה , נפתלי ועוד כמה .......

   מחק
  3. אתה איש קטן ועיוור שמדינת ישראל לא חשובה לו

   מחק
 3. כיופיע בבלוג שלך מאמר על פרס ותעשיית הכסף שלו..על שותפיו ויורשיו הכלכליים ..על ציפי לבני וחובותיהעל אהרון ברק ודירותיו..ועוד כל מיני...משמאל במפה הפוליטית...או אז אתייחס ברצינות לכל השאר.
  עד אז אתה נשמע ומצטייר כמו גוש שנאה מבעבע שלא יודע את נפשו..לראש הממשלה נתניהו .

  השבמחק
 4. רק עכשיו מתגלה עד לאן הגיעו הגרורות שנקראים נתניהו,
  ידו בכל ויד כל בו, והכל בכדי לעשות לביתו,
  מושחתים נמאסתם והכוונה למשפחת נהנתניהו הקיסרית,
  תעיפו לנו את המושחת הזה כבר מהפרצוף,
  כל חלקה טובה עוברת לנכס משפחתי על חשבון הציבור
  נמאס מהדקטטור להעיף ויפה שעה אחת קודם

  השבמחק
 5. מה עניין שמיטה להר סיני, מה בדיוק. רצונך מציפי? איזה בורות

  השבמחק
 6. איזה הצדקה יכלה להיות לצו איסור פרסום בנושא כזה??! סקרן

  השבמחק
 7. עדיין מחכה להבטחת שר האוצר כחלון " יפסיק את הספסרות בקרקעות"

  השבמחק
 8. בושה לכל ישראל, ואסון לאומי, שבימנו הורסים את חלומות העם מאז החורבן האחרון - וזו אולי ההזדמנות האחרונה לקיום מגינת ישראל.

  השבמחק
 9. לא מבין את הפאנאטים מימין, אפילו יראו במו עיניהם את ביבי גונב, מיד יפנו חיצים כלפי השמאל. תגידו אתם באמת כל כך מטומטמים או שהשנאה כלפי השמאל מעוורת אתכם?

  השבמחק
 10. עמוס פרק ב': כה אמר יהוה: על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים. השואפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענווים יטו ואיש ואביו יילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלוהיהם". את השאר קיראו לבד בתנ"ך.

  השבמחק
 11. מר אנונימי. בתור ימני לא פנאטי שגם מאוכזב מביבי. בכל זאת מי שבנה את השיטה ומערכת החוקים והרגולציות כך שאי אפשר לבנות מרפסת בלי לשמן מערכת שלמה הוא השמאל של מפא"י ההיסטורית. אם רוצים להפסיק את השחיתות צריך לעשות טיפול שורש וזה לא רק ביבי אלא כל המערכת כולל מערכת המשפט.

  השבמחק