הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

21.1.2018

האם גובשה תכנית של מנדלבליט ונתניהו לחילוץ נתניהו מכתב אישום?


התכנית - כללי
על פניו נראה כי מנדלבליט ונתניהו רקמו תוכנית פסולה לחילוץ נתניהו מכתב אישום. התכנית מבוססת על ויתור על תיק 2000 בהסתמך על חוק החסינות של חברי הכנסת והגשת כתב אישום על תיק 1000 בלבד. ואולם מכיוון שחוק החסינות מחייב את הכנסת להסיר את החסינות של חבר הכנסת (במקרה שלנו שהוא גם ראש הממשלה) בטרם יוגש כתב האישום, הרי שהקואליציה תימנע, על פי המוסכם בין שותפיה, להסיר את חסינותו של ראש הממשלה כחבר כנסת וכך לא יוגש כנגדו כתב אישום.ויתור על תיק 2,000
כידוע קובע סעיף 1 לחוק החסינות כי חבר כנסת פטור מאחריות פלילית להבעת דעה "במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כחבר כנסת". להלן נוסח הסעיף:
חסינות במילוי התפקיד
1.         (א)               חבר הכנסת לא ישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, או בשל הבעת דעה בעל פה או בכתב, או בשל מעשה שעשה – בכנסת או מחוצה לה – אם היו ההצבעה, הבעת הדעה או המעשה במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו, כחבר הכנסת.

על מנת להכשיר ציבורית את המהלך של ויתור היועץ על תיק 2,000 לראש הממשלה נקט היועץ בפעולת הכנה. זימונו של חה"כ איתן כבל לחקירה, כדי להמחיש לציבור כי מדובר בתופעה שכיחה משני צדדי הקשת הפוליטית, דבר שיקל על קבלת הדבר על ידי הציבור.

הגשת כתב אישום מותנה כנגד נתניהו בתיק 1,000
לגבי תיק 1,000 בכוונת מנדלבליט להגיש כתב אישום ואולם לדאוג לריכוכו ככול שניתן. מכיוון שעל פי סעיף 4 לחוק חסינות חברי הכנסת מצווה היועץ המשפטי בטרם הגשת כתב האישום לבית המשפט להגישו לכנסת, רשאית הכנסת להחליט על אי הסרת החסינות של חבר הכנסת בשל כך שעלול להיגרם נזק בשל ההליך לתפקוד הכנסת. להלן הסעיף:

 חסינות בפני דיון פלילי
4.       (א)  (1)   כתב אישום נגד חבר הכנסת, בעבירה שסעיף 1 אינו חל עליה, שנעברה בזמן היותו חבר הכנסת או לפני שהיה לחבר הכנסת, יוגש באישור היועץ המשפטי לממשלה.
(2)   אישר היועץ המשפטי לממשלה הגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת ימסור עותק ממנו, בטרם הגשתו לבית המשפט, לחבר הכנסת, ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הכנסת.
(3)   חבר הכנסת רשאי, בתוך 30 ימים מיום שהומצא לו כתב האישום, לבקש שהכנסת תקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום, בשל אחת או יותר מהעילות האלה:
(א)   ....
(ב)   .....
(ג)   ....
(ד)   ייגרם נזק של ממש בשל ניהול ההליך הפלילי, לתפקוד הכנסת או ועדה מוועדותיה או לייצוג ציבור הבוחרים, ואי ניהול הליך כאמור, בהתחשב בחומרת העבירה, מהותה או נסיבותיה, לא יפגע פגיעה ניכרת באינטרס הציבורי.

מיותר לציין כי חברי הקואליצייה כבר הביאו דעתם בנושא ובשיחות בין מרכיבי הקואליצייה כבר סוכם על תמיכה באי הסרת חסינותו של נתניהו.

התפטרות הממשלה במקרה של לחץ ציבורי
התכנית אף לקחה בחשבון לחץ ציבורי ובמקרה כזה התפטרות הממשלה (לאחר מימוש זכות החסינות) פירושה הבטחת נתניהו בתפקידו עד לאחר הבחירות. מכיוון שנתניהו ישמש בתפקיד ראש הממשלה גם בעת הבחירות הרי שאין לחשוש כי תוצאות הבחירות יאכזבו את חברות הקואליצייה בהיות הממשלה שולטת ללא עוררין במחשבי וועדת הבחירות.

חסינות פרלמנטרית לראש הממשלה גם בכנסת הבאה
מה שנותר בתכנית הוא לדאוג כי ראש הממשלה ייהנה מהחסינות הפרלמנטרית כנגד הגשת כתב אישום כנגדו גם בכנסת הבאה. ואת
זאת קובע סעיף 88 לחוק הבחירות לכנסת אשר קובע כי מייד מתום
 יום הבחירות ייהנה הנבחר מחסינות פרלמנטרית. להלן הסעיף:
חסינות פרלמנטרית
88.  (א)  מתום יום הבחירות ייהנו הנבחרים מחסינות פרלמנטרית; נבחר שנמצא במעצר או במאסר, ישוחרר מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות, אולם אם היה במעצר או במאסר בשל פשע, ישוחרר – אם לא שוחרר לפני כן על ידי השלטונות המוסמכים – כעבור ארבעה עשר יום לאחר פתיחת הכנסת, זולת אם החליטה בינתיים הכנסת ליטול את חסינותו.

ממשלת פשע

רק ברגע שאזרחי ישראל יבינו כי שלטון עברייני השתלט על המדינה אשר פועל בדרכים אפילות להשתלטות על משאבי המדינה ונכסיה, רק אז אולי יהיה ניתן להחזיר לכאן את שלטון החוק. כרגע דומה, כי היועץ המשפטי משמש כקונסיליירי לכל דבר ועניין. ועל כך כבר נאמר שחיתות, היא הסימן המובהק ביותר להתרופפות החוק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה