הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

15.3.2017

מעשי סחיטה ואיומים על שופטי בית המשפט העליון - מכתב לנשיאה

                                                                


 15/03/2017

לכבוד                                         לכבוד                                                      
נשיאת בית המשפט העליון            מבקר המדינה    
כב' השופטת מרים נאור               כב' השופט יוסף שפירא
בית המשפט העליון                     רחוב מבקר המדינה 2
רחוב שערי משפט                       ירושלים 9101001
ירושלים  9195001
                                                                                     רשום עם אישור מסירה
לכבוד                                                                    
כב' השופטת אסתר חיות (נשיאת בית המשפט הבאה)   
בית המשפט העליון  
רחוב שערי משפט                                               
ירושלים  9195001
מכובדיי,

                                    הנדון: סחיטת שופטי בית המשפט העליון ע"י המאפיה
                                             מכתב גלוי

הנני מתכבד לפנות אליכם בקשר למעשי שיבוש הליכים סידרתי בבית המשפט העליון וזאת על ידי גורמים פליליים אשר מבקשים לעשות את שלטון החוק במדינת ישראל פלסתר, ולנהל את מערכת הצדק הישראלית על ידי עקרונות ושיטות פעולה של העולם התחתון. הדברים שיפורטו להלן (שהינם בבחינת דוגמה להמחשה בלבד) מהווים איום ממשי על  אי תלות  של בית המשפט העליון, כמו גם על עיקרון הפרדת הרשויות והמשטר הדמוקרטי במדינה ולפיכך בסיפא למכתבי זה  תפורט הן בקשתי האישית לעשיית משפט צדק בענייני, והן בקשה מערכתית המופנית אל כל שופטי בית המשפט העליון ואליכם באופן אישי בהיותכם שומרי הסף של שלטון החוק במדינה.

במכתבי יפורטו ארבעה תיקי בית המשפט העליון, אשר אותם  ניהלתי באופן אישי בבית המשפט הגבוה לצדק מאז חודש אפריל 2015 ואשר בהן ניתנו החלטות בניגוד לדין ו/או אגב שיבושו וכן יפורט תיק ערעור פלילי נוסף אשר נוהל בבית המשפט העליון שאינו קשור אלי ואשר נוהל באופן דומה וזאת על פי מידע שנמסר לי.

 לאחרונה הועבר אלי מידע מגורמים אשר פועלים יומם וליל לביצור שלטון החוק במדינה, כי  שלושה שופטים אשר יוזכרו במכתבי, וכן שופט עליון נוסף, נסחטו, במטרה להטות דין, על ידי המאפיה הישראלית אשר בראשה עומד עו"ד מיכה גבאי, אשר לדאבון הלב הינו מבאי ביתו הקבועים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף שותפו לעסקים, ואגב ידיעתו של ראש הממשלה כי שותפו מבצע חדירה לפרטיותם של אזרחים ושופטים וגורם להטיית דין באמצעים המנוגדים לחוק .

יצוין כי בעקבות מעשי הסחיטה והאיום בחשיפת פרטים אישיים ו/או אינטימיים הקדימו השופטים צבי זילברטל (מועד ההודעה 17/03/2016) ויורם דנציגר (מועד ההודעה  07/03/2017) את מועד פרישתם מבית המשפט העליון באופן מפתיע ובמספר שנים. יצוין כי מהלך של פרישה מוקדמת תואם את הגישה אשר הייתה שלטת בכנס האתיקה של שופטים אשר התקיים לפני כחודשיים בירושלים, שם תמכו רוב הדעות בגישה כי אם שופט סבור שאין עליו מרות בלעדית של הדין כי אז עליו לפרוש.

עד כמה מצב שלטון החוק כיום הינו בכי רע  יעידו המילים של בכירה באגף הביקורת של הנהלת בתי המשפט אשר אמרה " המצב הינו בלתי אפשרי. העולם התחתון השתלט על כל בתי המשפט".
עוד יודגש, כי כל העובדות המפורטות במכתבי זה , יש להניח, מצויות בידיעת שרותי הביטחון הכללי אשר הינו כידוע, גוף המופקד בהתאם לסעיף 7(א) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב -2002, על "שמירת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו" ולפיכך תוכלו לקבל אישור לכל העובדות כאמור מהגורם המוסמך.

בג"צ 732/17 – עוה"ד דוד לוי
ביום 22/01/2017 הוגשה עתירה על ידי למתן צו על תנאי כנגד פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכנגד היועץ המשפטי לממשלה בגין הגשת כתב אישום כנגדי בת. פ. 42814-10-14 שלא כדין. עוד באותו יום, ולאחר עיון בעתירה, הורה כב' השופט ס. ג'ובראן על מתן תגובת המשיבים לעתירה עד ליום 23/03/2017.
כבר ביום 26/01/2017 הגישו המשיבים את תגובתם המקדמית לעתירה אלא שהם לא דקו פורתא, ובמקום לשקף בטיעוניהם את הדין הציגו עמדה המנוגדת לו. יצוין כי בעניין זה כבר נאמר כי " היועץ המשפטי לממשלה, כידוע בקביעת עמדתו, הוא חייב לשוות לנגד עיניו את האינטרס הציבורי הרחב. אין הוא רק "עורך דין" של הממשלה, אלא הוא חייב חובת נאמנות לשלטון החוק במובנו המהותי....בהמשך לכך, כאשר חוקיות הפעולה נפסלת, פסק הדין הפוסל מבקר לא רק את המעשה השלטוני, אלא גם את העמדה המשפטית אשר באמצעותה ניסה היועץ המשפטי לממשלה להגן עליה".

נוכח עמדה תמוהה זו של היועץ המשפטי לממשלה הוגשה על ידי ביום 08/02/2017 בקשה למתן תגובה לבקשה המקדמית אשר בה הדפתי אחת לאחת את טענות היועץ המשפטי לממשלה ואף עתרתי בתום תגובתי למתן צו ביניים לעיכוב ההליכים המשפטיים וזאת מן הטעמים שפורטו בבקשתי.
כבר ביום 09/02/2017 הורה כב' השופט ס. גובראן "כמבוקש" בבקשתי. תגובת המדינה לתגובתי בוששה להגיע ואולם ניראה היה, על פניו, כי שוב קיבלה סיוע ממקורות פליליים וחיצוניים לבית המשפט. שכן במקום תגובה של המדינה לכל טענותיי אשר חייבו התייחסות ואשר הזימו אחת לאחת את טענות המדינה, נתקבל אצלי ביום 09/03/2017 פס"ד הדוחה את העתירה וזאת על סמך העתירה והתגובה לעתירה בלבד, ומבלי להזכיר את התשובה שהוגשה על ידי לתגובתה המקדמית של המדינה והשוללת אחת לאחת את טענות המדינה ואף אושרה על ידי בית המשפט הנכבד.

על פניו נראה, כי החלטת הדחייה מיום 09/03/2017 הינה מזויפת שכן הינה בניגוד להחלטת כבוד השופט ג'ובראן הן בתגובה לעתירה והן בהחלטתו מיום 09/02/2017 ואולם המידע שנמסר לי לאחר מכן מגורמים אמינים ביותר הינה כי  כבוד השופט ג'ובראן היה נתון לסחיטה מצד אנשי המאפיה של עו"ד מיכה גבאי, כאשר לבנו (שהינו עו"ד) הוכתב פסה"ד הנ"ל כאשר הנ"ל אולץ למסור לאביו לחתימה את פסה"ד שהוכתב, שאם לא כן מעשה האיום כלפיו ייצא לפועל.

עלי להדגיש, כי דבריי אילו לא מהווים תלונה כנגד כב' השופט ס. ג'ובראן או כנגד בנו, שכן בעיני הם קורבנות של הפשיעה הקשה. ליבי עם השופט ג'ובראן אשר פסיקותיו הליברליות והחשובות מפארות את בית המשפט העליון, והוא נאלץ חודש לפני פרישתו לפגוע בשמו הטוב ובקריירת שיפוט מפוארת בשל פשיעה מאורגנת אשר השתלטה על מדינתנו.

יחד עם זאת, ברור כי הגיעו מים עד נפש ואם הפשע השולט בבית המשפט העליון לא ימוגר לאלתר, אנה אנו באים?!

אם לא די בכך, אציין כי בישיבה האחרונה אשר התקיימה בת. פ. 42814-10-14 בבית המשפט המחוזי בלוד נחשפתי לשתי הודעות מזויפות (הודעות בעל דין)  אשר הוגשו לבית המשפט בתיק שלי. בשל העתירה שהוגשה על ידי כנגד הגשת ההליך שלא כדין, לא נדרשתי לטיפול בהודעות מזויפות אלו. ואולם הדבר מעיד על ההיקף ועל עומק השליטה של אויבי שלטון החוק במערכת בתי המשפט כולה מן המסד ועד לטפחות. ואולם יכולתם של גורמים פליליים אלו לקבוע את טיב ההחלטות אשר ניתנות בבית המשפט העליון מהוות עדות לחומרת המצב כמאמר הכתוב  "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר".


בג"צ 2600/15 – הונאת הבחירות
ביום 15/04/2015 הוגשה על ידי עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק בתיק הנ"ל בעניין אופן הצבעה חריג אשר התבצע בשעתיים האחרונות של יום הבחירות הכלליות לכנסת (15/03/2015) ולפיו  הצביעו בשעתיים האחרונות בקלפיות ברחבי הארץ 354,309 מצביעים, דהיינו מספר הגבוה פי 2678% ממספר המצביעים אשר הצביעו בשעתיים האחרונות בבחירות של שנת 2013 (13,227 מצביעים).

מיותר לציין כי חריגה מספרית זו באופן ההצבעה בבחירות 2015 בשעתיים האחרונות, הינה מעבר לכל סטיית תקן מקובלת, וכל סטטיסטיקאי מתחיל יכול לאשר זאת. ואולם כדי שלא להסתמך על טיעונים סטטיסטים בלבד, הוגשה על ידי לבית המשפט העליון, יום לאחר הגשת העתירה, דהיינו ביום 16/04/2015 תצהיר משלים של הגב' יפה פרידמן, אשר צפתה ביום הבחירות בערוץ 2 (בשעה 1330) בהופעתו של ראש הממשלה אשר קרא לבוחריו למהר אל הקלפיות ולהצביע עבור הליכוד וזאת נוכח העובדה כי "הערבים נוהרים בהמוניהם לקלפיות ושלטון הימין בסכנה".

ברור כי תעמולת בחירות זו של ראש הממשלה בטלוויזיה ביום הבחירות, הייתה אסורה על פי סעיף 15(א1) ו-סעיף 15 א(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט- 1959. זאת ועוד סעיף 16ה' לחוק הנ"ל מגדיר סקר בחירות במילים "סקר בחירות-  סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי שמתמודד בבחירות". יצוין כי סעיף 16 ה (ח) לחוק הנ"ל אוסר לפרסם סקר בחירות ביום הבחירות וכן קובע כי אם פורסם סקר בחירות כאמור, כי אז על המפרסם לציין בהבלטה כי הסקר אינו מבוסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות(סעיף 16ה (ז) ) וכן נדרש המפרסם לדווח על הסקר שפורסם תוך 20 יום לאחר הבחירות, למבקר המדינה. תקופת ההתיישנות על עבירות פליליות אלו הינה שלוש שנים.

על פי הקשר הטלפוני שהיה לי עם מזכירות בית המשפט העליון, לאחר הגשת הבקשה, נמסר לי מספר פעמים כי הבקשה והתצהיר הנ"ל צורפו מידית לתיק בג"צ 2600/15 והועברו אל השופט הדן בעתירה. ואולם בפועל לא הועברו הבקשה והתצהיר לבית המשפט הנכבד כפי שמלמד פסה"ד אשר ניתן ואשר כלל לא התייחס לאמור בתצהיר ו/או לבקשה לצירופו. (מצורף הלינק לפסק הדין)

הניסיון שבוצע על ידי, מספר ימים לאחר מתן פסק הדין הנ"ל, לבקש לצרף את התצהיר, לא צלח, מן הסתם מכיוון שפסק הדין כבר ניתן, וכך הצליחו אויבי שלטון החוק באמצעות שליטה במזכירות בית המשפט, למנוע דיון הוגן וצודק של בית המשפט בעתירה על כל חלקיה.

ואולם חומרת הדברים, הזועקת לשמיים הינה העובדה כי ראש הרשות המבצעת מבצע עבירות חמורות על חוק הבחירות בטלוויזיה, אל מול פני האומה, אשר יש בהן להטות את תוצאות הבחירות ואין פוצה פה ומצפצף עד עצם היום הזה, משל הייתה מדינת ישראל "רפובליקת בננות" הנשלטת על ידי דיקטטור מטורף.
אין לדעת מה הייתה יכולה להיות תוצאת פסק הדין אם כל החומר הרלוונטי היה ניצב בפני השופטים במועד, ואולם ייתכן מאוד כי המשיב – ראש הממשלה היה מתבקש להשיב לעתירה, שעה שרמס ברגל גסה את חוק הבחירות (דרכי תעמולה) וייתכן גם כי הייתה לדבר השלכה על קביעת תוצאות הבחירות הסופיות לכנסת וזאת אם הייתה נערכת בדיקה פשוטה של ה"לוגים" של מחשב ועדת הבחירות המרכזית, ואולם כל זאת נמנע כי המאפיה החליטה במי היא בוחרת ולמצער קולה הוא שקבע את תוצאות פסק הדין ואף ייתכן שאת תוצאות הבחירות.בג"צ 352/15 – מתווה הגז
ביום 13/01/2016 הוגשה על ידי עתירה כנגד מתווה הגז ואשר אותה ביקשתי לצרף לעתירות שכבר הוגשו בנושא (4374/15, 7588/15, 8747/15 ). חשיבותה של עתירה זו הייתה בעובדות אשר היו בידיעתי ואשר פורטו בתצהיר שצורף ולפיו, עקב ייצוגו של היועץ המשפטי לממשלה על ידי בתיק של גביית חוב מס מחברה בבעלותו של יצחק תשובה, הייתי עד למחיקת חוב מס רכישה שלא כדין בשיעור של מיליוני שקלים, לחברתו של יצחק תשובה, על ידי רשות המיסים, וזאת באמצעות זאב פורת- המשנה למנהל רשות המיסים באותה עת, ואשר שימש כיועצו הקרוב של בנימין נתניהו אשר מילא אז את תפקיד שר האוצר והממונה על רשות המיסים.

מיותר לציין, כי מדובר היה באינפורמציה קריטית של קיום קשר פסול בין ראש הממשלה אשר אחראי על אישור מתווה הגז לבין אחד הבעלים של החברות המתקשרות במתווה הגז, ואשר יש לו השלכה על אישור או אי אישור העסקה.

יצוין כי בעתירה שהוגשה פורטו בארוכה, הן הטענות העובדתיות והן הטענות המשפטיות, בחינת דבר דבור על אופניו, כפי שניתן לבדוק ולאמת עד עצם היום הזה. ואולם, התברר כי גורמים פליליים אשר היה להם נגישות אל תיקי העתירות בבית המשפט העליון, דאגו להוציא דפים רבים מתוך העתירה ולרבות נספחים שנתלשו באופן שהפכו את העתירה ל"ג'יבריש" אשר אינה ניתנת כלל להבנה ואשר על כן נדחתה העתירה על הסף. בהמשך אף נמסר לי מצד שלישי כי מי שביצע פיזית את עבודת השיבוש של כתב העתירה וקריאת הנספחים היה עו"ד מיכה גבאי הנ"ל (בשיתוף של שניים מעובדי משמר בתי המשפט).(יצוין כי עקב ניסיוני בעבר להגיש תלונות במקרים חמורים כגון אלו נמנעה משטרת ישראל מכל חקירה ומנקיטת כל פעולה בשל היות התלונה קשורה בראש הממשלה או ברשויות השלטון).

שוב נוכחתי במקרה זה, כי המאפייה הישראלית מצליחה לנהל באמצעים טכניים פשוטים, ובעזרת נגישות בלתי אמצעית אל כל תיקי בית המשפט העליון, את תוצאות הדיונים, מן הסתם לשביעות רצונו של בעל העניין, העומד בראש הרשות המבצעת.

בג"צ 4344/16 מנדלבליט – ניגוד עניינים
העתירה בתיק זה הוגשה על ידי ביום  31/05/2016 כנגד היועץ המשפטי לממשלה וכנגד ראש הממשלה במטרה להוציא מידי היועץ – מנדלבליט את הטיפול בבדיקה, בחקירה ובהגשת כתב אישום כנגד ראש הממשלה וזאת בגין ניגוד עניינים.
עוד ביום 31/05/2016 ציווה כב' השופט ס. ג'ובראן על מתן תגובת המשיבים לעתירה וזאת עד ליום 31/07/2016. (העתק ההחלטה מצורף)

ואולם התגובה שהוגשה ביום 03/08/2016 הייתה של היועץ המשפטי ובשמו בלבד, וכאשר ראש הממשלה  לא מילא אחר צו בית המשפט העליון ולא הגיש תגובה מטעמו. ביום  28/08/2016 הורה כב' השופט ג'ובראן על מתן תשובתי לתשובת המשיבים. ואולם בתגובתי שהוגשה ביום  27/09/2016 לבית המשפט, ביקשתי מבית המשפט הנכבד להורות לראש הממשלה למלא אחר צו בית המשפט למתן תגובתו וזאת על מנת שאוכל להשיב לטענותיו.

לתדהמתי, גיליתי ביום 2709/2016 כי העתירה המקורית שלי (לא התגובה האחרונה) הועברה אל השופט אורי שוהם, כאילו העתירה הוגשה לראשונה בו ביום, ומבלי ליידעו בהליכים ובהחלטות שניתנו, כאילו מדובר במשחק מונופול בין שני חברים שמתחילים את המשחק מחדש ולא בהליכים משפטיים שגורלה של המדינה תלוי בה. כב' השופט שוהם אשר כאמור לא היה מעודכן בשלל ההליכים שהיו וסבר שהתיק מוגש אליו לראשונה הורה מחדש על תגובת המשיבים וזאת שבעה ימים לפני הדיון בעתירה אשר נקבע ליום 08/03/2017 לדיון בהרכב המשנה לנשיאה. (מצורפת החלטת כבוד השופט שוהם מיום 29/09/2016)

בדרך האמורה השיגו אנשי המאפיה את רצונם. ראשית התיק נלקח מכב' השופט ג'ובראן אשר נתן את פסק הדין בתיק בג"צ אומץ (43/16) ואשר נטה לתן פס"ד המאבחן את פסק הדין הקודם שלו בעניין ניגוד עניינים. שנית, למנוע ממני בזמן הקצר שנותר בין תגובת ראש הממשלה למועד הדיון שנקבע, לברר עובדות מטריאליות חדשות הנוגעות לקרבת משפחה של היועץ המשפטי לממשלה ואשר מצביעות על ניגוד עניינים ועקב כל האירועים הנ"ל נדחתה העתירה ביום  08/03/2017 ע"י ההרכב.

כך קרה, שהגם שתגובתי  שהוגשה בסמוך לדיון הייתה מפורטת משפטית, היא לא כללה מידע מהותי בנוגע לניגוד העניינים וזאת נוכח תגובת ראש הממשלה המאוחרת שהוגשה בסמוך לדיון ואגב הפרת הצו המקורי. כך למשל לא יכולתי לבדוק ולהביא מידע מהותי ולפיו התברר לי לאחר פסק הדין כי היועץ המשפטי לממשלה- אביחי מנדלבליט, הינו מינוי שהוצע לראש הממשלה על ידי ראש המאפיה עו"ד מיכה גבאי אשר הינו קרוב משפחה של היועה"מש דרך  אשתו של אביחי מנדלבליט. יצוין כי הגב' רונית  מנדלבליט אשר הינה  ממשפחת יפרח בקרית גת קשורה גם בקשר משפחתי רחוק  עם מי שהייתה עוזרת ראש הממשלה במועד המינוי- פרח לרנר שהיא ממשפחת אלמליח (גם היא מקרית גת- עיר מגוריו של עו"ד מיכה גבאי). בנוסף, אחות  אשתו של מנדלבליט נשואה ליוסי הרוש מנהל מחלקת החינוך בעריית לוד וקרוב משפחה רחוק של השרה איילת שקד ומנהל הקמפיין של השרה בפריימריס.

יצויין כי בהתאם לסעיף 2(א) (3) לכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), תשס"ח-2007 אין למנות ראש יחידה מנהלית (כמו היועץ המשפטי לממשלה) שהינו קרוב משפחה של השר/ה באותו משרד. ואולם מכיוון שבענייננו כנראה מדובר בקרבת משפחה רחוקה כי אז היא אינה נכללת  בהגדרת "קרוב משפחה" בכללים הנ"ל ולכן אינה אסורה.

ואולם כאשר הציר המשפחתי המרכזי והיוזם של כל המינויים הללו כמו עוד מינויים רבים אחרים בשירות הציבורי הבכיר ובלשכת ראש הממשלה בפרט  הינו ראש המאפיה הישראלית – מיכה גבאי, כי אז ניתן להבין את המסוכנות לשלטון החוק בעצם טיפולו של היועץ המשפטי הנוכחי בעניינו של בנימין נתניהו אשר עו"ד מיכה גבאי הינו מבאי ביתו הקבועים.

ואולם חומרת הדברים הגדולה הינה ביכולתה של המאפיה הישראלית לשלוט הן בסדר היום של בית המשפט העליון והן בתוצאות פסקי הדין.


ע"פ 7939/10 זדורוב נ. מדינת ישראל
המידע שנמסר לי לגבי תיק זה ממקור אמין ביותר הוא כי כב' השופט צ. זילברטל נסחט בתיק זה על ידי המאפיה ואולץ לתן את פסק דינו אשר הרשיע את זדורוב (והצטרפה אל דעתו של כב' השופט דנציגר). כתוצאה מכך הודיע השופט כחודשיים לאחר פסק הדין על הקדמת פרישתו.


קריאה לשומרי הסף לפעול לחילוץ מערכת המשפט מידיהם של גורמים פליליים
נוכח כל האמור והמפורט לעיל, ראשית הנני מבקש מכבודם לבצע בדיקה מידית של האירועים בתיק בג"צ 732/17 , לדאוג לביטול ההחלטה שניתנה שלא כדין ואגב סחיטה של כב' השופט ס. ג'ובראן וכן ולהתיר את סיומו של ההליך כדין, כפי שהתבטא הסופר והפובליציסט אמיל זולא בעטיה של פרשת דרייפוס "האמת יצאה לדרך, שום דבר לא יוכל לעצור אותה כעת".

ואולם נוכח כל העניינים שפורטו לעיל, שמשמעותם הינה השתלטות הפשע המאורגן על בית המשפט העליון, הנני סבור, כעו"ד וכקצין בית המשפט אשר נלחם מזה מספר שנים לשמירת שלטון החוק כאשר הוא "חשוף בצריח", כי יש לכנס אסיפה של שופטי בית המשפט העליון על מנת לשקול מתן הודעה על כוונה להתפטרות קולקטיבית בתוך שנים עשר חודשים (או תקופה דומה) וזאת אם לא יתבצעו שינויי המשטר הדרושים ליצירת , בלמים ואיזונים של בית המשפט והכנסת אל מול הרשות המבצעת, וזאת לצורך אבטחת עצמאותו של בית המשפט העליון ושופטיו ושל המערכת המשפטית כולה, מפני הפשיעה המאורגנת.

כידוע בהתאם לחוק יסודות השפיטה – תש"ם- 1980  אין על השופט מרות זולת מרותו של הדין וכל שופט מתחייב בעת השבעתו לא להטות דין ולא להכיר פנים. נכון להיום אין באפשרות שופטי בית המשפט העליון לעמוד בהתחייבותם זו וזאת נוכח הכוח, העוצמה והחדירה של הפשיעה המאורגנת אל רשות הפרט של האזרחים בכלל ושל השופטים בפרט, והכול תוך שיתוף פעולה מצידה של הרשות המבצעת.

הימנעות מנקיטת פעולה דרסטית על ידי שופטי בית המשפט העליון כמו גם על ידי מבקר המדינה, בהיותכם שומרי הסף הבלתי מוטים, לצורך מיגור הפשיעה המאורגנת ואבטחת עצמאות מערכת המשפט הינה אישור מכללא לביטול חוק יסודות המשפט אגב קבלת מרות אחרת זולת מרותו של הדין והסכמה מכללא להטות דין ולהימנע ממשפט צדק הגם שהדבר לא נעשה מבחירה אלא מאילוץ .

מכתבי זה נשלח כמכתב גלוי, בשל העובדה כי "אור השמש" כידוע הינו המחטא הטוב ביותר של השחיתות השלטונית ובמיוחד נוכח העובדה כי היקף מעשי השחיתות אשר פשו הן במערכת המשפט והן בממסד הישראלי בכלל, בתקופה זו הינו חסר תקדים, כפי שגם משתקף במכתבי זה, ועל כן ללא גיבוי ציבורי למהלך רדיקלי של שיקום שלטון החוק נידונה מדינתנו הצעירה אשר נבנתה ביזע ובדם בנינו, לאבדון ולחורבן.

                                                                                   בכבוד רב

                                                                                   דוד לוי, עו"ד

4 תגובות:

 1. זה פשוט לא יאומן ! למה אתה מחכה עם החומר הזה? צריך להוציא את כל הרפש הזה לאור השמש.
  צריך לפרסם בכל מקום!

  השבמחק
 2. הנגע פשה בכל המדינה.מזמן מ.בתי המשפט
  מושחתים,משוחדים,ומטים את הדין.
  אנשים חפים מפשע מורשעים,ונישלחים לכלא
  ואין בכוחם להתמודד מול מערכת משומנת זו.
  יש להקים צעקה ולצאת ולמגר את התופעה הזו
  לאלתר.הציבור חייב להתעורר ולצאת החוצה מיד.להפגין ולדרוש שכל השופטים יפוטרו וגם
  כל מערכת המשפט המושחתת והמשוחדת גם
  תעבור בדיקה יסודית ובדיקת פוליגרף.
  אל תחשבו פעמיים זה בנפשנו!!!

  השבמחק
 3. שמי: ירון מידן ואני עו"ד במקצועי (עדיין). יותר מאשמח לבחון הראיות לעומקן. בכל מקרה לא מופתע משום מעשה שחיתות המיוחס למערכת המשפט בישראל!

  השבמחק
  תשובות
  1. אבל לטענתו השחיתות בבתי המשפט נובעת זאת כי הם מאוימים אך אינני מבינה למה הם לא מערבים את המשטרה ועוצרים את ראש ארגון הפשע כביכול מיכה גבאי ? והאם כל השופטים נמושות חסרי עמוד שדרה שהם מתקפלים לנוכח האיומים ומתפטרים? באמת "רפובליקת בננות "והציבור הוא קורבן.

   מחק