הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

4.9.2016

איך מתכנן נתניהו לעקוף את מנדלבליט ולמנוע הגשת כתב אישום כנגדו

האם יכול אדם החשוד בעבירות חמורות למנוע הגשת כתב
אישום נגדו? – כן אם הוא ראש ממשלה.
האם יכול אדם במדינת ישראל למנוע הגשת כתב אישום כנגדו כאשר
נפתחת חקירה כנגדו בגין ביצוע שלל עבירות שהן החמורות ביותר
המצויות בספר החוקים (הונאת בחירות, בגידה בעמו תמורת בצע כסף
מעילה באמון, ניהול ארגון פשיעה, עשיית רווחי עתק אסורים וכו')?

איך יכול ראש ממשלה עבריין לחמוק מידיו של היועץ המשפטי לממשלה
ובכן, מסתבר שהתשובה לשאלה זו היא חיובית, והדבר הזה הוא
אפשרי כאשר מדובר בראש הממשלה. איך אם כן יכול להצליח ראש
הממשלה אשר חשוד בכל העבירות הללו לחמוק מידיו של היועץ
המשפטי לממשלה ולמנוע הגשת כתב אישום כנגדו?

שלב ראשון: הגדרת החקירה כבדיקה והגבלת התקשורת לעסוק בעניין
הבה ונבחן את שלבי הביצוע של המזימה שלב אחרי שלב. בראשית
דואג ראש הממשלה כי החקירה כנגדו תקרא "בדיקה" וזאת על מנת
שבפני הציבור ימשיך ראש הממשלה להופיע כנקי מכל רבב ולא כחשוד.
כדי להשלים את התדמית הסטרילית של ראש הממשלה, דואג האחרון
להפעיל אמצעי שליטה ופיקוח על כלי התקשורת כדי שהללו יימנעו
מלחשוף חשדות כנגדו.

שלב שני – הנהגת טרור מפלגתי (איום בפיטורי השר כץ)
השלב הבא, הינו חיסול מועמדים מתחרים מבית והשלטת טרור מפלגתי.
 כך למשל  האיום בפיטורי השר ישראל כץ, מטרתו הינה למנוע קיום של
מתחרה אשר יאיים על ההגמוניה של נתניהו בליכוד. יצוין כי סיבה יותר
 טובה לפיטורין מאשר הייתה עת קיבלה מזכירות  הליכוד, ביוזמת השר
 כץ, לפני כשבועיים החלטות בניגוד לעמדת נתניהו, לא הייתה. אלא שאז
 טרם החליט נתניהו להשליט טרור מפלגתי גם במחיר של פירוק הממשלה,
ולכן נמנע ממהלך של פיטורי השר כץ. מחלוקת הרכבת נפלה לידיו של
נתניהו כפרי בשל שכן שילבה בתוכה ארבע מטרות חשובות מבחינתו. חיסול
המתחרה הפוליטי על הנהגת התנועה, הרתעת יתר חברי הליכוד
מיציאה כנגד מנהיג המפלגה, איתות לדתיים כי הוא נתניהו "טוב לדתיים"
וזירוז פירוק הממשלה.

שלב שלישי – פירוק הממשלה ומעבר לממשלת מעבר אשר "אין יוצא
ואין בא"
פירוק הממשלה אמרנו, כן ולא טעינו. כיום פועל ראש הממשלה, ומהר
ככול האפשר לפירוק הממשלה. מדוע מבקש נתניהו לפרק את הממשלה?
(כרגע לא צלח פירוק הממשלה על ידי האיום בפיטורי השר כץ ואולם יש
לצפות בימים הקרובים למהלך מזורז מצד נתניהו לפירוק הממשלה) מן
הסיבה הפשוטה שבמקרה כזה מדובר בממשלת מעבר אשר על פי
החוק והפסיקה "אין יוצא ואין בא" דהיינו לא ניתן להחליף את ראש הממשלה
והדרך היחידה הינה באמצעות בחירות חדשות.

המטרה להגיע לבחירות חדשות כראש ממשלה מכהן
לבחירות החדשות מבקש נתניהו להגיע כראש ממשלה מכהן, ואנו ראינו
בבחירות 2015 את היתרון שבכך הן ביכולת לבצע הונאה בבחירות והן
ביכולת לעבור בריש גליא על חוק הבחירות – תעמולה (הערבים נוהרים
לקלפיות) ומבלי להיענש על כך חרף העבירה על החוק.

מניעת הסרת החסינות על ידי חברי הכנסת באמצעות לחצי ראש הממשלה
עכשיו מה שנותר, לראש הממשלה של ממשלת המעבר אשר ייתכן ואף
ייבחר לקדנציה נוספת וזאת עקב הגדרת החקירה כ"בדיקה" ואי חשיפת
 כל מעשי הסדום אשר בוצעו על ידו. עכשיו מטרתו היא למנוע הסרת
חסינותו (בין אם הדבר יקרה בקדנציה הנוכחית ובין אם בקדנציה הבאה)
וזאת על מנת לחשק את היועץ המשפטי לממשלה ולמנוע ממנו הגשת כתב
אישום כנגדו.

מניעת הסרת החסינות של ראש הממשלה בטענה של פגיעה בזכות הייצוג
אז איך עושים זאת? מאוד פשוט. זאת לדעת, כי חוק חסינות חברי הכנסת
מעניק בסעיף 4 (א)(3) אפשרות לחבר כנסת שהיועץ מבקש להגיש כנגדו
כתב אישום לבקש מהכנסת להעניק לו חסינות. האם ניתן לבקש חסינות
גם כאשר מדובר בעבירות חמורות שבוצעו על ידי חבר הכנסת? למשל
אונס, גניבה בגידה וכו. ובכן הדבר המדהים הוא שסעיף 4(א) (3) (ד)
קובע למעשה כי השיקול בהחלטת הכנסת למנוע הסרת חסינות של
ח"כ אינה אופי העבירות או חומרתן אלא האפשרות שמא תיפגע זכות
הייצוג על ידי חבר הכנסת. מצאה הכנסת כי עבודת הח"כ עלולה
להשתבש  בעקבות ההליך הפלילי ואין בהשהיית ההליך משום
"פגיעה ניכרת באינטרס הציבורי" כי אז תעניק הכנסת חסינות לחבר
 הכנסת.

ליועץ המשפטי לממשלה אין כלל שיקול דעת כאשר הכנסת מחליטה
שלא להסיר חסינות לראש הממשלה (בתוקף היותו חבר כנסת)
ושמא תאמרו, כי חסינות זו אינה מקובלת על היועץ המשפטי, הרי
שתשובת המחוקק הינה כי אין בכך לשנות דבר וליועץ המשפטי אין
כלל שיקול דעת בעניין כפי שקובע סעיף 4(א) (3) (ג) "קבעה הכנסת
כי תהיה לחבר הכנסת חסינות כאמור בסעיף זה לא יאשר היועץ
המשפטי לממשלה בתקופת כהונתה של אותה כנסת הגשת כתב
אישום נגד חבר הכנסת בשל אותה אשמה".

מדינת חוק ללא חוק- ראש ממשלה עבריין המקבל חסינות
והיועץ המשפטי לממשלה מנוע מלהגיש נגדו כתב אישום
וכך במדינה הקרויה מדינת חוק, ראש הממשלה אשר מבוצעת
 חקירה חמורה ביותר כנגדו, מוסוות החקירה על ידי כינוייה
כבדיקה, ראש הממשלה מצדו רשאי לפעול (חרף היותו חשוד)
בעבירות חמורות ביותר כנגד עמו (הונאה בבחירות ובגידה),
בפעולות לסיכול החקירה, ולהסתרתן על ידי הפחדת כלי
התקשורת, והפחדת חברי הכנסת, חברי מפלגתו וחברי
הקואליציה, מלהתייצב כנגדו והכול כדי למנוע מחברי מפלגתו
ומחברי הקואליציה להסיר את חסינותו ולאפשר הגשת כתב אישום
כנגדו.12 תגובות:

 1. נשמע קצת דימיוני. אם המתואר בכתבות שלך הוא אמיתי, התרגיל הזה לא יצלח. אם יצליח לצאת מזה, הסיפור בספק.

  השבמחק
 2. ובכן...
  אקרובט...?
  ולך היו ספקות...
  חבוב מאפיה או לא תשמור על התחת שלך...
  וכי מדוע הינך חושב שאני בכל אופן ויתרתי על הארץ...!
  חבל...!

  השבמחק
 3. לכל נשק יש את הנשק הנגדי - אני רק מקווה שיש אנשים שמסוגלים לטפל בבעיה הזו.

  השאלה היא: אם יש אפשרות לעשות משהו או שאתה מודיע כאן על כישלון בטוח?

  השבמחק
 4. אם הכתוב נכון, מדוע לא עשו כך אולמרט, דרעי וכל מושחתי הכנסת שהורשעו בעבר?

  השבמחק
 5. אפילו אם חצי ממה שאתה כותב הוא נכון , גם במאמרים קודמים באותו עניין , קמות לי שתי שאלות :
  1 ) אם זה נכון , אפילו חלקית - איך יתכן ששום דבר לא נעשה ? הבדיקות האלה הן סתם ברדק .
  2 ) אם זה לא נכון , אפילו חלקית - איך יתכן ששרה הקיסרית נתניהו , עדיין לא תבעה אותך ?
  אצל יגאל סרנה - זה עבד ממש מהר ....

  כללית - אני נוטה להאמין לדבריך - וזה מסבך אותי עוד יותר עם שתי השאלות ששאלתי ....

  השבמחק
  תשובות
  1. בושות... המאפיה אכן פועלת חופשי ובאותו הרכב כבר מעל 10 שנים

   מחק
 6. אם זה לא אמיתי למה לא תובעים אותו . כניראה שזה אמיתי והם מ פ ח ד י ם .

  השבמחק
 7. יש לברך את אדון דוד לוי, המידע שהוא מביא מוגדר כפצצות, חמש מאות טון בטון מזוין.

  השבמחק
 8. ברור לחלוטין שנתנייהו מכהן כראש ממשלה אך ורק למען בצע כסף אישי. הבוחרים בו, ואף כל המדינה, עוד לא העיפו אותו בבעיטה חזקה ולו רק בגלל מלחמה פרטית של כל אחד בדיסוננס הקוגניטיבי, שהוא אי ההתאמה המחשבתית שבאה אחרי הבחירה השגוייה בו לתפקיד. ו / או ההכרה ברמאות הבחירות אשר מינתה אותו הבעלים של המדינה. ובחו״ל אוהבים אותו כי הוא יודע לדבר אנגלית, כראוי לאדם עשיר ובמיוחד במוצא ובמרמה! וגם כי לאף אחד לא ממש איכפת מה באמת קורה כאן במציאות הישראלית. אנו העבדים של נתנייהו בהגדרה ובמעשה: תודה לך, הוד ראש ממשלתינו. אפשר לחטוף עוד קצת בבקשה?!

  השבמחק
 9. ברור לחלוטין שנתנייהו מכהן כראש ממשלה אך ורק למען בצע כסף אישי. הבוחרים בו, ואף כל המדינה, עוד לא העיפו אותו בבעיטה חזקה ולו רק בגלל מלחמה פרטית של כל אחד בדיסוננס הקוגניטיבי, שהוא אי ההתאמה המחשבתית שבאה אחרי הבחירה השגוייה בו לתפקיד. ו / או ההכרה ברמאות הבחירות אשר מינתה אותו הבעלים של המדינה. ובחו״ל אוהבים אותו כי הוא יודע לדבר אנגלית, כראוי לאדם עשיר ובמיוחד במוצא ובמרמה! וכי לאף אחד לא ממש איכפת מה באמת קורה כאן במציאות הישראלית. אנו העבדים של נתנייהו בהגדרה ובמעשה: תודה לך, הוד ראש ממשלתינו. אפשר לחטוף עוד קצת בבקשה?!

  השבמחק
 10. יש להניח שרק מסה של שונאים, נוטרי טינה מבין מלחכי הפינכה האינטרסנטים תביא לסיום הקריירה ולהעמדתו לדין. הם כנראה יודעים הכל ושותקים , משום שכעת פוחדים או שהאינטרסים האישיים עולים על יושרתם (אם בכלל). ברגע שייווצר הסדק הראשון,הם יפקירו אותו - אף אחד "לא ישכב על הגדר" עבורו.הוא מתנהל כרודן, אך כדרכם של רודנים -זמנם קצוב.הפרנויה והמגלומניה גורמת להם לחוסר שיקול דעת ולטעויות קריטיות כפי שהיה עם הרכבת.

  השבמחק
 11. לאן נעלמו הקישורים שהיו לאורך הבלוג????

  השבמחק