הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

27.9.2016

האם בג"צ ייטול את סמכות הבדיקה והחקירה של נתניהו מאת היועץ המשפטי לממשלה (בג"צ 4344/16)


עתירה לבג"צ כנגד מנדלבליט ונתניהו בפרשת ביביטורס
ביום 31/05/2016 הוגשה על ידיח עוה"ד דוד לוי (כותב שורות אלו)
עתירה לבג"צ כנגד ראש הממשלה- בנימין נתניהו, כנגד היועץ המשפטי
לממשלה- אביחי מנדלבליט וכנגד מבקר המדינה יוסף שפירא.
העתירה ביקשה למנוע מהיועץ מנדלבליט לבדוק את המלצות מבקר
המדינה לשקול הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו בעניין הוצאות
הנסיעה שמומנו לבנימין נתניהו (בעת היותו שר אוצר) על ידי גורמים
פרטיים (פרשת ביביטורס) וזאת בעקבות ניגוד עניינים אצל היועץ
המשפטי נוכח עבודתו הקודמת כמזכיר הממשלה.

החלטת השופט ג'ובראן על מתן תשובת המשיבים לעתירה
עוד באותו יום (31/05/2016) הורה כב' השופט ג'ובראן לשלושת
 המשיבים להשיב לעתירה. ביום 03/08/2016 הוגשה תגובתו של
היועץ המשפטי לממשלה- אביחי מנדלבליט תוך שהנ"ל מציין כי
התגובה הינה מטעמו בלבד. ראש הממשלה ומבקר המדינה הפרו
את צו בית המשפט העליון ולא הגישו תגובה מטעמם. (העתק
עמוד ראשון לתגובה מצורף בקישור)נתניהו מפר את צו בית המשפט ולא מגיב ומנדלבליט מגיב מטעמו בלבד
משמעות הגשת תגובה על ידי היועץ המשפטי לממשלה המודיעה
כי התגובה הינה מטעמו בלבד הינה בעלת משמעות כבדה וקשה
מבחינה משפטית שכן היא מהווה הצהרה על קיום חילוקי דעות
בין היועץ המשפטי לראש הממשלה. כלומר בעוד היועץ המשפטי
 סבור כי לא מתקיים אצלו ניגוד עניינים אשר מונע ממנו לדון ולבדוק
חשדות לפלילים אצל ראש הממשלה, הרי שראש הממשלה לכאורה
סבור שמתקיים ניגוד עניינים כאמור.

סירוב ראש הממשלה לעמדת מנדלבליט הינה הצהרה על חילוקי
דעות בין היועץ לנתניהו ומחייבת את בג"צ לבחון את הממצאים
כאשר קיימת מחלוקת כאמור משמעותה המשפטית הינה כי חזקת
הכנות של ראש הממשלה בתגובתו לעתירה מתבטלת ונטל הראייה
להוכיח את כנות טענתו בעתירה עוברת אליו. משמעות נוספת
וקרדינלית לחילוקי הדעות כאמור היא כי במקרה כאמור יידרש
בית המשפט העליון לבחון את שיקול הדעת של היועץ המשפטי
לממשלה וממילא לבצע את הבדיקה והבחינה של פרשיות נתניהו
בעצמו וזאת על מנת להכריע בתיק.

העותר מגיש תגובה ודורש לחייב את ראש הממשלה להגיב
נוכח הפרת צו בית המשפט על ידי ראש הממשלה הגיש כותב
שורות אלו תגובה לבית המשפט הנכבד (בהתאם להחלטתו) ודרש
מבית המשפט לחייב את ראש הממשלה להשיב לעתירה.(העתק
 תגובת העותר ונספחיה מצורפים בקישור).


לאחר הגשת תגובת ראש הממשלה העותר יעתור לבג"צ לבחון
את ממצאי הבדיקה וזאת על פי הלכת בית המשפט העליון
לכשתוגש תגובת ראש הממשלה וכן תגובת המבקר יבקש העותר
להגיש את תגובתו במסגרתה יעתור בהתאם להלכת בית המשפט
העליון  לבחון את הראיות והחשדות הקיימים בתיק והאם הם מחייבים
הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו.

מיד לאחר הגשת תגובת העותר פעל ראש הממשלה ליצירת חזית
חדשה עם היועץ המשפטי לממשלה כהכנה להדחתו מתפקידו
יצוין כי תגובת העותר נשלחה לפרקליטות אתמול (26/09/2016) וכבר
היום פתח ראש הממשלה חזית נוספת עם היועץ המשפטי לממשלה
בעניין החשבוניות, וזאת כפי הנראה כדי להכין את הקרקע להדחתו של
היועץ המשפטי כפי שהיה בעבר בפרשת השב"כ כאשר היועץ המשפטי
דאז- פרופ' יצחק זמיר הודח מתפקידו.

אנו קראנו בזמנו למנדלבליט למצות את ההליכים ואולם היועץ גרר רגליים
לא עזר לנו כאשר אנו חזרנו וביקשנו מעל במה זו מאת היועץ המשפטי
לממשלה לשים סוף להשתוללותו של ראש הממשלה אשר "לא רואה
איש ממטר". לצערנו, היועץ המשפטי לממשלה, ממש כמו אישה מוכה
החוזרת לביתה, היפנה את הלחי השנייה לראש הממשלה אשר עכשיו
"מבשל" את הדחתו וזאת חרף נכונותו של מנדלבליט לסגור את כל
התיקים כנגד ראש הממשלה. ממש כמו בסיפור על "דג הזהב" לאחר
שזכה הדייג בקיום כל משאלותיו ביקש לקבל את הדג עמו.

אנחנו נעמוד על המשמר ונדאג שההליכים הפליליים כנגד בנימין נתניהו
 ימוצו כדין
אנו כאן נעמוד על המשמר בעתירה זו בשמם של כל אזרחי ישראל ואף
 נדאג לעדכן אתכם בהתפתחויות בתיק . אנו יכולים להבטיכם כי אנו לא
 נתיר לראש ממשלה עם "קופת שרצים" ואין ספור פרשיות לחמוק מחקירה
ומכתב אישום אם בג"צ ימצא כי יש מקום לכך. אנו עוד יכולים להבטיכם
כי בג"צ יבדוק את הממצאים הנוגעים לראש הממשלה בהתאם לדין
וללא כל הנחות "סלב" אשר היועץ מנדלבליט התנדב לתת לראש
הממשלה וזאת למורת רוחם של גורמי האכיפה- השוטרים והפרקליטים

המעורבים בחקירת ראש הממשלה.

האם בג"צ ייטול את סמכות הבדיקה והחקירה של
נתניהו מאת היועץ המשפטי לממשלה (בג"צ 4344/16)
עתירה לבג"צ כנגד מנדלבליט ונתניהו בפרשת ביביטורס
ביום 31/05/2016 הוגשה על ידיח עוה"ד דוד לוי (כותב שורות אלו)
עתירה לבג"צ כנגד ראש הממשלה- בנימין נתניהו, כנגד היועץ המשפטי
לממשלה- אביחי מנדלבליט וכנגד מבקר המדינה יוסף שפירא.
העתירה ביקשה למנוע מהיועץ מנדלבליט לבדוק את המלצות מבקר
המדינה לשקול הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו בעניין הוצאות
הנסיעה שמומנו לבנימין נתניהו (בעת היותו שר אוצר) על ידי גורמים
פרטיים (פרשת ביביטורס) וזאת בעקבות ניגוד עניינים אצל היועץ
המשפטי נוכח עבודתו הקודמת כמזכיר הממשלה.

החלטת השופט ג'ובראן על מתן תשובת המשיבים לעתירה
עוד באותו יום (31/05/2016) הורה כב' השופט ג'ובראן לשלושת
 המשיבים להשיב לעתירה. ביום 03/08/2016 הוגשה תגובתו של
היועץ המשפטי לממשלה- אביחי מנדלבליט תוך שהנ"ל מציין כי
התגובה הינה מטעמו בלבד. ראש הממשלה ומבקר המדינה הפרו
את צו בית המשפט העליון ולא הגישו תגובה מטעמם. (העתק
עמוד ראשון לתגובה מצורף בקישור)

נתניהו מפר את צו בית המשפט ולא מגיב ומנדלבליט מגיב מטעמו בלבד
משמעות הגשת תגובה על ידי היועץ המשפטי לממשלה המודיעה
כי התגובה הינה מטעמו בלבד הינה בעלת משמעות כבדה וקשה
מבחינה משפטית שכן היא מהווה הצהרה על קיום חילוקי דעות
בין היועץ המשפטי לראש הממשלה. כלומר בעוד היועץ המשפטי
 סבור כי לא מתקיים אצלו ניגוד עניינים אשר מונע ממנו לדון ולבדוק
חשדות לפלילים אצל ראש הממשלה, הרי שראש הממשלה לכאורה
סבור שמתקיים ניגוד עניינים כאמור.

סירוב ראש הממשלה לעמדת מנדלבליט הינה הצהרה על חילוקי
דעות בין היועץ לנתניהו ומחייבת את בג"צ לבחון את הממצאים
כאשר קיימת מחלוקת כאמור משמעותה המשפטית הינה כי חזקת
הכנות של ראש הממשלה בתגובתו לעתירה מתבטלת ונטל הראייה
להוכיח את כנות טענתו בעתירה עוברת אליו. משמעות נוספת
וקרדינלית לחילוקי הדעות כאמור היא כי במקרה כאמור יידרש
בית המשפט העליון לבחון את שיקול הדעת של היועץ המשפטי
לממשלה וממילא לבצע את הבדיקה והבחינה של פרשיות נתניהו
בעצמו וזאת על מנת להכריע בתיק.

העותר מגיש תגובה ודורש לחייב את ראש הממשלה להגיב
נוכח הפרת צו בית המשפט על ידי ראש הממשלה הגיש כותב
שורות אלו תגובה לבית המשפט הנכבד (בהתאם להחלטתו) ודרש
מבית המשפט לחייב את ראש הממשלה להשיב לעתירה.(העתק
 תגובת העותר ונספחיה מצורפים בקישור).


לאחר הגשת תגובת ראש הממשלה העותר יעתור לבג"צ לבחון
את ממצאי הבדיקה וזאת על פי הלכת בית המשפט העליון
לכשתוגש תגובת ראש הממשלה וכן תגובת המבקר יבקש העותר
להגיש את תגובתו במסגרתה יעתור בהתאם להלכת בית המשפט
העליון  לבחון את הראיות והחשדות הקיימים בתיק והאם הם מחייבים
הגשת כתב אישום כנגד בנימין נתניהו.

מיד לאחר הגשת תגובת העותר פעל ראש הממשלה ליצירת חזית
חדשה עם היועץ המשפטי לממשלה כהכנה להדחתו מתפקידו
יצוין כי תגובת העותר נשלחה לפרקליטות אתמול (26/09/2016) וכבר
היום פתח ראש הממשלה חזית נוספת עם היועץ המשפטי לממשלה
בעניין החשבוניות, וזאת כפי הנראה כדי להכין את הקרקע להדחתו של
היועץ המשפטי כפי שהיה בעבר בפרשת השב"כ כאשר היועץ המשפטי
דאז- פרופ' יצחק זמיר הודח מתפקידו.

אנו קראנו בזמנו למנדלבליט למצות את ההליכים ואולם היועץ גרר רגליים
לא עזר לנו כאשר אנו חזרנו וביקשנו מעל במה זו מאת היועץ המשפטי
לממשלה לשים סוף להשתוללותו של ראש הממשלה אשר "לא רואה
איש ממטר". לצערנו, היועץ המשפטי לממשלה, ממש כמו אישה מוכה
החוזרת לביתה, היפנה את הלחי השנייה לראש הממשלה אשר עכשיו
"מבשל" את הדחתו וזאת חרף נכונותו של מנדלבליט לסגור את כל
התיקים כנגד ראש הממשלה. ממש כמו בסיפור על "דג הזהב" לאחר
שזכה הדייג בקיום כל משאלותיו ביקש לקבל את הדג עמו.

אנחנו נעמוד על המשמר ונדאג שההליכים הפליליים כנגד בנימין נתניהו
 ימוצו כדין
אנו כאן נעמוד על המשמר בעתירה זו בשמם של כל אזרחי ישראל ואף
 נדאג לעדכן אתכם בהתפתחויות בתיק . אנו יכולים להבטיכם כי אנו לא
 נתיר לראש ממשלה עם "קופת שרצים" ואין ספור פרשיות לחמוק מחקירה
ומכתב אישום אם בג"צ ימצא כי יש מקום לכך. אנו עוד יכולים להבטיכם
כי בג"צ יבדוק את הממצאים הנוגעים לראש הממשלה בהתאם לדין
וללא כל הנחות "סלב" אשר היועץ מנדלבליט התנדב לתת לראש
הממשלה וזאת למורת רוחם של גורמי האכיפה- השוטרים והפרקליטים
המעורבים בחקירת ראש הממשלה.


תגובה 1: