הקדמה

חברים יקרים, אמר פעם הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר, אשר חי במאה השמונה עשרה "אני לא מסכים עם שום מילה שלך, אבל עד נשמתי האחרונה אלחם על זכותך לומר את דבריך". בצידה של הזכות ל"חופש הביטוי", אותה הביע וולטר במשפט, מסתתרת מאחורי הפרגוד זכות נוספת שאותה תבע - והיא זכותו ל"שינוי דעה." איני יודע כיצד התעצבה אצלכם תפיסת העולם. איני יודע אם האמת שאתם דוגלים בה ומאמינים בה היא זו בדיוק שתמכתם בה לפני שנים ארוכות. אני יודע שאצלי ואצל רבים אחרים תפיסת העולם עברה תהליך ושינוי מבורכים עם השנים. האמת שלי, הערכים שלי גם הם התבגרו, התחדדו והתעצבו עם הזמן. אז אם אתם פתוחים ללמוד ולבחון דעות אחרות? ואם אתם מוכנים ללמד ולהביע דעתכם על נושאים שונים ועל כל דבר שבעולם? אתם מוזמנים להיות אורחיי בבלוג זה, לקרוא ולהגיב ללמוד וללמד (הזינו את כתובת המייל שלכם לקבלת עדכונים). כל אשר אני יודע, למדתי מכם ועד נשימתי האחרונה אלחם על זכותכם ללמד אותי וללמוד ממני...

12.5.2017

קשה למצוא פרקליט בפרקליטות המדינה או יועץ משפטי אשר לא נשלט על ידי המאפיה


מצב מערכת המשפט כיום הינו בכי רע וניתן לומר להערכת גורמים מקצועיים מוסמכים כי אנו בתהליך של קריסה אשר תוך זמן קצר לא תותיר מאחוריה במדינת ישראל, אפילו "זכר" לכל מה שדומה או מזכיר את המושג "שלטון החוק".

הטיבה לתאר זאת לאחרונה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה- עוה"ד דינה זילבר אשר משמשת כראש מחלקת מנהל ציבורי- מנהלי במשרד המשפטים, בראיון שנתנה ביום 02/04/2017 לעיתון כלכליסט ובו תיארה את "ציד המכשפות" המתבצע במערכת המשפט כלפי שופטים, פרקליטים ויועצים משפטיים אשר זוכים לתגובות אלימות ואישיות אם אינם מתיישרים עם "הקו הרצוי". מכיוון שאנו יודעים מי נוהג להפעיל "תגובות אלימות ואישיות" עלינו להבין בדרך האילימינציה מי הוא "הבוס של כל הבוסים" אשר כולם מתיישרים על פי הקו שלו. וכך התבטאה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בראיון הנ"ל ויש לומר באומץ ובסיכון רב:"הפקידות נמצאת במתקפה, ובעיניי המתקפה לא מקרית, אמרה זילבר בהתייחס למצוקת המערכת המשפטית. הסבר אחד לכך הוא להחליש את מערכות האכיפה והביקורת לסוגיהן. הסבר אחר מניח מאבק ערכי עמוק יותר, מאבק על דמותה של המדינה ועל ערכי היסוד שאמורים לעצב את התנהלותה. הדרך שבה זה נעשה היא סימון מטרות, מתן שם וירי חופשי – ובאנגליתNaming,Blaming,Claming  כל מי שמפריע במסגרת קבלת החלטות מקצועיות זוכה לתגובה אלימה ואישית, זאת כדי להרתיע, לסמן ולהשלות שאם רק אותו פקיד או שופט או יועץ משפטי יורחק תשקוט הארץ ארבעים שנה, ורוח המשילות תרחף על פני הארץ". (מצורף הקישור)

לעניות דעתנו, כל עוד לא יפנימו אזרחי ישראל, כמו גם שופטי ישראל, כי הפרקליטים, היועצים המשפטיים והעוזרים המשפטיים של השופטים נשלטים באופן מוחלט על ידי המאפיה, ובאמצעים של איום וסחיטה וללא שום שיקול דעת עצמאי, תמשיך מערכת המשפט את דרכה הבטוחה לריסוק ולאבדון.

מכיוון שכותב שורות אילו שימש בתפקיד של יועץ משפטי חיצוני של רשות המסים במשך שבע עשרה שנה (כב"כ היועץ המשפטי לממשלה) ובדרך פעולתו לא היה מוכן לקבל אלא את מרות החוק בלבד, הוא מצא עצמו מהר מאוד בעין הסערה, נרדף על ידי "גורמים עלומים" שלא בוחלים בשום אמצעי. אשר על כן כותב שורות אלו יכול להעיד על כל האמור לעיל ממקור ראשון.(מצורפת למי שמתעניין בקשה "טרייה" שהוגשה היום לנשיא בית המשפט המחוזי בלוד המשקפת את שלטונה הבלתי מעורער של המאפיה  על כל מה שמתרחש בכותלי בית המשפט.)

אין לנו לסיום אלא לחזור על דבריו של היועץ המשפטי לשעבר גדעון האוזר בהתאמה לענייננו "במקום זה בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על מערכת המשפט הקורסת, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, שמונה מיליון קטגורים".
בבית המשפט המחוזי מרכז                                    ת"פ  42814-10-14
בלוד                                                                    בפני כב' הנשיא
                                                                           כב' השופט א. טל
הנאשם  :  דוד לוי, עו"ד ת.ז. 053366258
(המבקש )   מרחוב ההסתדרות 25, רעננה
              טל:09-7725369  פקס: 09-7725045  נייד: 054-3099789
              דוא"ל: dlevi6155@gmail.com

                                -------------נגד----------

המאשימה:  מדינת ישראל
(המשיבה )  באמצעות פרקליטות מחוז ת"א(מיסוי וכלכלה)
                 מדרך מנחם בגין 154, בית קרדן, קומה 8 ת"א 6492107
                 טל:073-3736033    פקס: 03-5163093בקשה דחופה למתן החלטה על ידי כבוד הנשיא באופן אישי בבקשת המבקש למותב תלתא

כבוד נשיא בית המשפט המחוזי מתבקש על ידי המבקש להפעיל את סמכותו המנהלית, אשר כפופה לשיקול דעתו באופן אישי וזאת על ידי הוראות סעיף 37 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984(להלן "החוק"), ולצוות לאור נימוקי המבקש המפורטים בבקשתו לקביעת מותב תלתא בתיק הנ"ל (מיום 27/04/2017 או בסמוך לכך), ולאור נימוקי המבקש בבקשתו הדחופה למתן רשות תגובה לתשובת המאשימה מיום 03/05/2017, על קביעת מותב תלתא בתיק הנ"ל

ואלה נימוקי הבקשה:
1.    ביום 27/04/2017 או בסמוך לכך הוגשה בקשה מטעם המבקש לכבוד הנשיא להפעיל את סמכותו מכוח סעיף 37 לחוק בתי המשפט ולקבוע את התיק לשמיעה בפני מותב תלתא.

2.    המבקש לא יפרט כאן את שלל הנימוקים אשר פורטו בבקשתו, בחינת דבר דבור על אופניו, אלא רק יסתפק בציון העובדה כי שימש שנים ארוכות, כיועץ משפטי חיצוני לרשות המיסים וכב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

3.    במהלך מילוי תפקידו ועקב היות המבקש קצין בית המשפט אשר שמר בדווקנות על הוראות החוק , היה חשוף להתנכלויות חוזרות ונשנות של בעלי ענין ברשות המיסים ובפרקליטות.

בעניין תיאור מצב דברים זה יסתפק המבקש בדבריה של עוה"ד דינה זילבר – המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אשר משמשת כראש מחלקת משפט ציבורי – מנהלי במשרד המשפטים, בהרצאה שנשאה ביום 02/04/2017 ובו התריסה על האופן והדרך אשר בו גורמים מתוך המערכת פועלים לסיכול ולהרס שלטון החוק. כותרת הכתבה שפורסמה בעיתון כלכליסט ושצוטטה מדברי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הייתה "הרס המשפט מתרחש במהירות את התוצאות עלול למצוא ארכיאולוג". בהרצאה זו אמרה עוה"ד זילבר את הדברים כדלקמן אשר כל המוסיף עליהם גורע:

"הפקידות נמצאת במתקפה, ובעיניי המתקפה לא מקרית, אמרה זילבר בהתייחס למצוקת המערכת המשפטית. הסבר אחד לכך הוא להחליש את מערכות האכיפה והביקורת לסוגיהן. הסבר אחר מניח מאבק ערכי עמוק יותר, מאבק על דמותה של המדינה ועל ערכי היסוד שאמורים לעצב את התנהלותה. הדרך שבה זה נעשה היא סימון מטרות, מתן שם וירי חופשי – ובאנגליתNaming,Blaming,Claming כל מי שמפריע במסגרת קבלת החלטות מקצועיות זוכה לתגובה אלימה ואישית, זאת כדי להרתיע, לסמן ולהשלות שאם רק אותו פקיד או שופט או יועץ משפטי יורחק – תשקוט הארץ ארבעים שנה, ורוח המשילות תרחף על פני הארץ" (פירוט מלא של הטענות מצוי בבקשה דנן)." (העתק הבקשה על נספחיה מצורפת ומסומנת באות א')

4.    ביום 30/04/2017 הורה בית המשפט הנכבד על מתן תגובת המשיבה לבקשה וזאת עד ליום 04/05/2017.

5.    כבר ביום 02/03/20-17 ניתנה תגובת המשיבה ועל כן המבקש הגיש ביום 03/05/2017 בקשה למתן רשות להגיב לתשובת המשיבה. (העתק תגובת המשיבה מצורפת ומסומנת באות ב' והעתק בקשת המבקש למתן רשות תגובה מסומנת באות ג').

6.    בעת הגשת בקשת המבקש למתן רשות תגובה ביום 03/05/2017, התבשר המבקש כי כבר ביום 03/05/2017 ניתנה החלטת בית המשפט בבקשתו וזאת על אף שהתיק נקבע כאמור לתזכורת פנימית ליום 04/05/2017. משכך ביקש המבקש להוסיף לכותרת בקשתו את המילים "ולעיון חוזר בהחלטת בית המשפט" (העתק החלטת בית המשפט מיום 03/05/2017 מצורפת ומסומנת באות ד' והעתק דף הכותרת המתוקנת בבקשת המבקש מצורף ומסומן באות ה')

7.    על פי השתלשלות העניינים הזו ומכיוון שהמבקש נחשף לפגיעות חוזרות ונשנות של פקידים שונים ועוזרים משפטיים של בית המשפט אשר משמשים כשליחיהם של בעלי עניין לא לגיטמיים (ראה מכתב המבקש בעניין אל נשיאת בית המשפט העליון ולמבקר המדינה- נספח יד' לבקשתו למותב תלתא), עולה אצל המבקש החשש כי מתן ההחלטה בבקשתו, בטרם עת (03/05/2017) ניתנה על ידי עוזר משפטי של כבוד הנשיא ולא על ידי הנשיא עצמו וזאת בשעה שמדובר בסמכות מנהלית שבשיקול דעת ואשר על פי לשון סעיף 37 לחוק ,וכן על פי הפסיקה שצורפה, מסורה לשקול דעתו הבלעדי של הנשיא או סגנו .(עקב כך ההחלטה דנן הינה מחוסרת סמכות ובטלה מעיקרה)

8.    החשש כי ההחלטה דנן מיום 03/05/2017 ניתנה על ידי עוזר משפטי ולא על ידי כבוד הנשיא עולה הן מנימוק ההחלטה שניתן ואשר הינו שגוי על פניו בשייכו את סמכות הנשיא לקביעת מותב תלתא לעבירות מסוימות בלבד (בניגוד ברור לסעיף 37 (3) הקובע כי לנשיא סמכות לקבוע הרכב תלתא בכל עניין) והן מן העובדה שעד היום טרם ניתנה החלטה בבקשת המבקש למתן רשות תגובה ולעיון חוזר (הבקשה נספח ג' לעיל).

9.    הואיל והתיק דנן כמפורט בבקשה למותב תלתא, חושף את אופן ההתנהלות לכאורה של גורמים המזוהים, לכאורה, כחברים בפשיעה מאורגנת, אשר פועלת הן בתוך רשות המיסים והן בתוך מערכת בתי המשפט, הרי שלצורך מיגור תופעות אלו נדרש מותב תלתא לפחות כדי לעמוד בפרץ אל מול שורה ארוכה של בעלי עניין והשפעה אשר נכון להיום עושים כבתוך שלהם בתוך מערכת המשפט ואכיפת החוק ועל פי קוד פעולה שהמרחק בינו לבין הדין והצדק הינו כמרחק מזרח ממערב.

10.                       מן הדין והצדק להיעתר לבקשה.

                                                      -------------------------------------

                                                     דוד לוי עו"ד  - המבקש

11.5.2017

מכתב גלוי למפכ"ל המשטרה רוני אלשיך – אל תביא "לחורבן הבית השלישי", חשוף בפני הציבור את רוצחה האמיתי של תאיר ראדה


מכובדי,

להווי ידוע לך כי בידי חוקרי משטרת ישראל עדויות ממקור ראשון לגבי זהות הרוצח האמתי של הנערה תאיר ראדה ז"ל.

זאת ועוד, בנוסף התברר לחוקרי המשטרה, במהלך חקירה פלילית, כי גורמים פליליים פעלו, עבור בצע כסף, על מנת לאיים על השופט אשר ישב בדין כדי לגרום לו להטות את הדין ולהפליל אדם על לא עוול בכפו. וכך נעשה.כל המידע הנ"ל קיים בידי המשטרה ומתועד בראיות ברורות ומעל לכל ספק.
כידוע בהתאם לסעיף 3 לפקודת המשטרה תפקיד המשטרה הינו לעסוק "במניעת עבירות וגילוין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין" ותפקידך כמפקח הכללי, בהתאם לסעיף 9 לפקודה הינו לפקח על פעולתה של המשטרה.  

הנך מתבקש מתוקף תפקידך לפרסם את המידע הזה, חמור ככול שיהיה על מנת להביא את הרוצח לדין ולשחרר את האדם אשר מרצה שנים ארוכות בכלא על לא עוול בכפו.

ברור לכל בר בי רב כי במוקדם או במאוחר העובדות שלעיל יחשפו ברבים, כי אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, ואולם ככול שתתמהמה יציאת הצדק לאור יביא הדבר בסופו של יום "לחורבן הבית השלישי" – קרי לקריסת מערכת המשפט הישראלית ולאובדן סדרי השלטון והמשפט במדינה.

הרשה לי לסיים פנייה זו בזעקתו של האדם החף מפשע אשר מבלה את מיטב שנותיו בבית האסורים של מדינה אשר מתיימרת להיות מדינה בה שולט החוק ולא הפשע. כי ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.

                                                                     דוד לוי, עו"ד

                                                                      רעננה

10.5.2017

שירות הביטחון הכללי עומד לחשוף את השתלטות "המאפיה" על מערכת המשפט – המהפכה בדרך

בימים הקרובים עומד שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל לחשוף פרשה מהגדולות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל ואשר בה יתברר כיצד השתלטתה "המאפיה הישראלית" על מערכת המשפט ובאמצעותה על מדינת ישראל כולה. חקירה זו, בשיתוף חקירות הונאה ת"א (התברר כי יאח"ה מודרה מן החקירה), התבצעה מכוח אחריותו של השב"כ לפי סעיף 7(א) לחוק השב"כ ל"שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו", ובעקבות מספר תלונות שהוגשו לבכירי מערכת המשפט ואשר היפנו מצדם את הטיפול בנושא לשב"כ. כך היה למשל עם תלונה שהוגשה מצדו של כותב שורות אלו לנשיאת בית המשפט העליון.

על פי חקירת שירות הביטחון הכללי התברר כי השתלטות "המאפיה הישראלית" על מערכת המשפט התבצעה במהלך עשרים השנים האחרונות, באמצעות שלושה דרכי פעולה, מינוי פרקליטים ושופטים מטעמה במערכת המשפט, מינוי עוזרים משפטיים לשופטים ומינוי של פקידי בתי המשפט.

חוליה משמעותית בחקירת הפרשה הייתה עם תפישתו של עו"ד ברק לייזר אשר שימש כיועץ במשפטי של הנהלת בתי המשפט ואשר שימש שומר הסף המושחת של המאפיה הישראלית, הגם שבמסגרת צמצום הנזקים פעלה "המאפיה" לקשירת חשיפת מעשיו של עו"ד לייזר "לפרשת הבלוגרים" וזאת על מנת להרחיק מימנה את האש. http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/868/963.html

כך למשל התברר במהלך חקירת השב"כ כי הרשעת זאדורוב ברצח בוצעה בשל תשלום של כ-100,000 דולר של משפחת הרוצח לראש המאפיה הישראלית, אשר פעל להעברת איום על ראש ההרכב הפלילי בבית המשפט המחוזי בנצרת כי אם לא יורשע זאדורוב יחשפו תלונות בגין "הטרדה" של פקידות בית המשפט כלפי ראש ההרכב. התוצאה של המשפט ידועה לכל אבל מה שטרם ידוע היא העובדה שהרוצח האמתי שלא נעצר כלל ביצע לאחר מכן "רצח משולש" נוסף.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4929722,00.html


פרסום פרשת החקירה הכוללת של השב"כ עומד לזעזע את אמות הספים של סדרי השלטון והמשפט של מדינת ישראל שכן מדובר בכשל מערכתי כולל של שלוש הרשויות במדינה, השופטת, המחוקקת והמבצעת אשר לא הצליחו לייצר מערכות בקרה ושמירה על סדרי השלטון והמשפט מפני השתלטות עוינת של ארגון פשיעה על מדינת ישראל.

אנו כאן נמשיך לעדכן.


1.5.2017

על שמאל ועל ימין, על תיוג ועל מנהיגות


דומה כי לא מעט פוליטיקאים ואף סתם אזרחים נוטים לתייג אנשים תחת הכותרת
"שמאלני" או "ימני". כאשר המטרה בתיוג זה הנה במקרה הטוב לומר הוא משלנו
או מאויבינו ובמקרה הרע לומר הוא מהצד השני אשר מאוס בעיננו.

האם יש מקום לתיוג זה לצורך יצירת דימוי שלילי לזולת. לדעתנו התשובה שלילית.
ואולם כיצד נוכיח זאת מעל לכל ספק?

ובכן, אם נצליח להבין שיצירת האנושות כולה הינה תולדה של "סיעור מוחות" ודיון בין
דעות והנחות מנוגדות כי אז ייקל עלינו להשתכנע בנחיצותה של השונות כמרכיב מרכזי
בבניית האנושות ובהתפתחותה.

גם אם לא נרחיק לכת כדי לבחון התפתחותן של אומות ועמים ונתייחס לתולדות העם
היהודי נגלה למשל בתקופת בית שני את ה"פרושים" ו"הצדוקים" ו"האיסיים". כאשר
הצדוקים התנגדו לתורה שבע"פ ואילו הפרושים היו אלו שבנו את הבסיס לתפיסה של
התורה שבע"פ ובהמשך לגמרא ולתלמוד שמהווים את פאר היצירה וההגות היהודית
מאותה תקופה.

מדוע אם כן אנו נוטים לתיוג "שמאלני" או "ימני", "חרדי" או "מסורתי", "קונסרבטיבי "
או "רפורמי". התיוג הנ"ל הנו בסה"כ אמצעי עזר כדי להקל עלינו להבין את עמדות
המוצא של אותו אדם שלפנינו או אותו שליח ציבור, כדי להקל עלינו בהבנה של תפיסת
חייו של אותו אדם.

ואולם, אם נבין ש"קיצור דרך" זה אין משמעו שלילת דעותיו של הדובר באופן קטגורי
עקב נקודת מוצא זו, ואם נשכיל עוד להבין שמתוך ההשקפות השונות של הפלגים
והזרמים השונים נוצרות תפיסות חיים של פשרה סובלנות מצד אחד ושל חיים משותפים
אגב כיבוד הזולת מצד שני, כי אז יתברר לנו שאנו נרתום את כל הקבוצות והפלגים
לטובת פיתוחה ושגשוגה של החברה בדיוק כפי שקורה לדוגמה בצה"ל אשר משמש
חממה לשילוב של כל המגזרים והפלגים וממקום של כבוד לכל מרכיביו.

ומה עניין מנהיגות לכל אלו? אם את הדברים הללו ישכילו להבין מנהיגי המדינה הזו,
כי אז ייתכן ולא יפעלו לצורך תיוג הצד האחר על מנת להדביק לו תווית שלילית ופלגנית.
שכן אם שליחי הציבור יכבדו את הצד החלוק עליהם בדעתם, וממקום של פתיחות
להשתכנע ולבנות יחד תפיסה משותפת של הצלחה וסולידריות כי אז הסיכוי לבניית
חברה בריאה ואפילו חברת מופת יגדל שבעתיים.

איך קיפלו אזרחי מדינת ישראל את דגל המדינה?בכל שנה מספר ימים לפני "יום העצמאות" מתקשטים בתים ומכוניות 
ברחבי המדינה בדגלי הלאום אשר מסמלים את תחושת החירות, 
האחווה, השוויון והדמוקרטיה של אזרחי ישראל.

במקרה או שלא במקרה לפני "יום העצמאות" הנוכחי נפקדו הדגלים 
ממקומם והושארו על ידי האזרחים עמוק בארון. לעניות דעתנו אין מדובר 
במקרה והתופעה החדשה מסמלת את "המצב החדש" בו חדלה מדינת 
ישראל להיות מדינת כל אזרחיה.ההנהגה הנבחרת במדינת ישראל אשר לאורך ההיסטוריה של המדינה,
 גם אם לא הייתה "מושלמת" עדיין פעלה כל העת למען העם והמדינה 
ומתוך תחושת שליחות ציבורית.

בעצם הימים הללו אין מנוס מן התחושה כי ההנהגה הנבחרת הנוכחית 
פועלת מתוך "שליחות עצמית", נהנתנות, ניצול השררה והתעלמות מן 
המטרות אשר לשמן קיבלה את המנדט מהעם.


לא עוד "עם ישראל ערבים זה לזה" ולא עוד "נצח ישראל לא ישקר". בימים 
אלו איש הישר בעיניו יעשה כי בעת הזו "אין מלך בישראל". 

עצוב.

16.4.2017

איך המאפיה הישראלית מוציאה להורג בצהרי היום ראש מועצה והעם רואה ושותק?!


חיסול ראש מועצה על ידי המאפיה
האם ייתכן כי המאפיה הישראלית תוציא להורג, בסגנון ארגון החמאס, ראש מועצה במדינת ישראל והעם רואה ושותק? ובכן התשובה לכך הינה חיובית. אתמול הלך לעולמו בטרם עת (52) ראש מועצת בנימינה- גבעת עדה, פינקי זוארץ, מפקדה לשעבר של יחידת 101 של הצנחנים. ואנו כאן נביא את פרטי האירוע ו"החוזה" שהוציאה על פינקי זוארץ המאפיה הישראלית.אורי דיסטניק נבחר לראשות המועצה
הסיפור מתחיל בראש המועצה הקודם של בנימינה גבעת עדה- אורי דיסטניק, איש הגון וישר אשר רץ בשנת 2008 לראשות המועצה ולצורך כך קרא לידידו ולחברו הטוב- פינקי זוארץ לבוא ולנהל את מטה הבחירות שלו. על פינקי זוארץ אין צורך להכביר במילים שכן מדובר בלוחם ללא חת, מפקדה לשעבר של יחידת 101 המהוללת, ומהזן שאינו מתכופף מפני איש.

דיסטניק נבחר לראש איגוד ערים ומתעמת עם המאפיה
שנתיים וחצי לאחר בחירתו של אורי דיסטניק לראשות המועצה, קיבל פינקי הצעה לשמש כראש ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ועל כן יצא לשליחות זו. בינתיים נבחר אורי דיסטניק לתפקיד נוסף - ראש איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון- כרמל. מיותר לציין שהן בתפקידו כראש מועצה והן בתפקידו כראש איגוד ערים לאיכות הסביבה התעמת דסטניק עם נציגי המאפיה הישראלית בראשות עו"ד מיכה גבאי, אשר היה בן בית בביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והרגיש כל יכול.

קו השבר- דיסטניק מפסיק קריית חול לא חוקית על ידי קבלן של המאפיה
קו השבר התרחש ביום 09/07/2013 כאשר בעקבות חקירה והליכים שיזם דיסטניק במסגרת תפקידו כראש איגוד ערים לאיכות הסביבה וביחד עם היחידה למאבק בפשיעה כלכלית (ילא"כ) כנגד קבלן חפירות העובד עם ארגון המאפיה של גבאי, הופסקה עבודת הכרייה הבלתי חוקית של הקבלן. (מצורף קישור) http://www.wall.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=633144


המאפיה נותנת לדיסטניק "הצעה שאי אפשר לסרב לה"
זה היה קו פרשת המים מבחינת המאפיה הישראלית אשר נתנה לדסטניק "הצעה שלא יוכל לסרב לה" לוותר על כל תפקידיו הציבוריים. תוך מספר ימים הודיע דסטניק על התפטרותו מתפקיד ראש המועצה וזאת לאחר קדנציה אחת בלבד שהייתה מאוד מוצלחת.
 מעניין היה לקרוא את ה"אני מאמין" של דסטניק בהודעת ההתפטרות כאשר ציטט את דבריו של בן גוריון: "מדינאי, שהשלטון בשבילו אינו מטרה אלא אמצעי לשרת עמו ואידיאל חייו, חייב לבחון את הנסיבות, התנאים והצרכים של זמנו ומקומו, וגם כושרו, סגולותיו ונטיותיו, כשהוא בא לקבוע אם רצוי שיוסיף לעמוד ליד ההגה, או שיסתלק זמנית או לחלוטין". (מצורף הקישור)
דסטניק מזעיק את פינקי זוארץ מארה"ב כדי שיתמודד על התפקיד
עוד לפני הודעת ההתפטרות הרים דסטניק טלפון לחברו פינקי זוארץ וביקשו לחזור ארצה ולרוץ לתפקיד ראש מועצת בנימינה- גבעת עדה, כי רק לוחמים ללא חת יכולים לעמוד אל מול ממסד שלטוני מושחת מכף רגל ועד ראש. ואכן פינקי זוארץ הרים את הכפפה, שב ארצה ונבחר לתפקיד ביולי 2013.

פינקי זוארץ מתעמת עם המאפיה ונחשף לאיומים חמורים על חייו
מיותר למיין כי בתפקידו זה נחשף פינקי לעימות עם המאפיה ואולם בהיותו שייך לזן האנשים אשר אינם נכנעים לשחיתות ולפחד "לא ספר אותם" פינקי. בשנת 2015 האיומים של המאפיה על פינקי היו מפורשים ובוטים. וכאשר כל המינויים בצמרת המשטרה (לרבות יאח"ה) ובצמרת אכיפת החוק (ולרבות פרקליט המדינה שי ניצן ואביחי מנדלבליט- מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי שבדרך) היו מינויים של מיכה גבאי- ראש המאפיה הישראלית, הרי שאיום על ראש מועצה בישראל היא פעולה בדרך העסקים המקובלת במחוזותינו. (מצורף קישור) http://www.magazin.org.il/inner.asp?page=182277

דרך החיסול שנבחרה הינה גרימת דום לב - כמקובל
אבל מי שציפה שמתנקש יגיע ויבצע את החיסול של פינקי זוארץ על ידי ירייה בכלי נשק אינו יודע דבר על שיטות העבודה של המאפיה. הדרך המקובלת , וכמובן לא הבלעדית של המאפיה הינה גרימת דום לב ואכן כך היה אתמול עת חוסל פינקי זוארץ בגיל 52 על ידי גרימת דום לב בעת טיול משפחתי בוויטנאם. (מצורף קישור).

רק לצורך ריענון הזיכרון נפנה אתכם לעוד שני חיסולים, שבוצעו באופן דומה, על ידי המאפיה הישראלית בראשות עו"ד מיכה גבאי, אשר בוצעו כלפי אנשי עסקים- דוד עזריאלי ושלמה שמלצר אשר ממש לא במקרה היו עשויים מהזן של פינקי זוארץ - כלומר כאלו שאינם מוכנים להתכופף בפני איש. (מצורף הקישור)


איך הפכה מדינת ישראל לראשת סינדיקאט הפשע העולמי?
אמנם חברים הודענו על הפסקת כתיבת הבלוג אבל משקיבלנו את המידע החמור על חיסולו של פינקי זוארץ – מלח הארץ, לא יכולנו לעמוד מנגד כי דמי אחינו זועקים.

 לצערנו, אנו כאן נותרנו עם ממסד ישראלי, מושחת מאחרון הפקידים ועד לראש הממשלה אשר הפכו את מדינת ישראל לראשת סינדיקאט הפשע העולמי. ברור לנו שאנו מסתכנים בכתבות אלו של חשיפת האמת, באופן אישי, וזאת אחרי שכבר טעמנו את נחת זרועה של המאפיה, ואולם אם חפצת חיים אומה זאת עליה להתגבר על הפחד שהרי כבר נאמר "אומץ הוא המחיר שהחיים תובעים ממי שרוצה לחיות בשלום".

14.4.2017

"ארץ נעדרת" פוסט פרידה – "עלי בריקדות ניפגש"


חברים, לפני שלוש שנים העליתי את הבלוג "ארץ נעדרת" לחלל האוויר ובו ביקשתי לחשוף את השחיתות השלטונית במדינת ישראל. מה שהחל כפרסום פוסטים של ביקורת על השחיתות ברשות המיסים- אותה ייצגתי כב"כ היועץ המשפטי לממשלה, במהרה התפשט לחשיפת שחיתויות בכל רשויות השלטון ובראשן ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לצערי לאחר שלוש שנים, הגם שנחשפו בבלוג אצלי, פרשיות שחיתות בקנה מידה של סינדיקט פשע בינלאומי, הדברים לא הגיעו לכדי הליכים משפטיים אמתיים כנגד ראשי השלטון המושחת. אמת נכון הדבר שמדינת ישראל של "אפריל 2017" אינה כלל אותה מדינה שהייתה "באפריל 2014" ולו בשל העובדה שפרצופו המכוער והמושחת של הממסד נחשף ברבים, ועל כך ניתן להתבונן בסיפוק לא מבוטל.

ואולם, במדינה דמוקרטית, המבחן הכוח של "חופש הביטוי" אינו ביכולת של הפרט לומר את ביקורתו על השלטון, אלא ביכולת של ביקורת זאת להניע את הציבור להביא לידי שינויים שלטוניים ופרסונלים כתוצאה מחשיפת פשעים ומעשי שחיתות של בכירי הממסד. לצערי בתחום זה ניכר כישלון חרוץ. במה דברים אמורים?מעשה גניבת השלטון במדינה בבחירות 2015 על ידי המפלגה השלטת הגדולה במדינה, אשר התברר מעל לכל ספק מקצועי וסטטיסטי שנעשה בהונאת מחשב, עבר לסדר היום אצל הציבור, בעיתונות הממוסדת ואצל נבחרי הכנסת כאילו לא היו דברים מעולם. הגדיל לעשות בעניין זה מפכ"ל המשטרה אשר במענה לדרישת המבקר לחקירה ממצה של הנבחירות בדוח המבקר (66ג) ולדרישת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית – כבוד שופטת בית המשפט העליון- אסתר חיות, סירב לקדם את חקירת הונאת הבחירות ולהגיש לציבור מסקנות וזאת במשך למעלה משנה, עד כי יו"ר ועדת הבחירות נאלצה להתפטר מתפקידה.

 ממסד שלטוני – לרבות חברי כנסת, שרים, פרקליטים, שופטים, יועצים משפטיים אשר התברר כי הינם מינויים של הפשע המאורגן – ארגון אשר שולט בכל הנעשה במדינה לרבות מערכת המשפט, הכלכלה הישראלית, ראשות המיסים וכמובן שליטה מוחלטת בראש הממשלה, כל אלו הוציאו הלכה למעשה את מדינת ישראל ממשפחת העמים הדמוקרטים.
מדינה שבה שופטים, ולרבות שופטי בית המשפט העליון מקבלים איומים מהפשע המאורגן, אשר שולט באמצעות ראשות המיסים ובאמצעות שליטה בייעוץ המשפטי לממשלה, הן בתנאי העסקה של השופטים והן בחשיפת פרטי חייהם האישיים והאינטימיים כאמצעי סחיטה, הינה עדות לשלטון הפשע אשר מנהל את מדינת ישראל.

ואם למישהו עוד נותר ספק במציאות קשה זו די אם יתבונן בראש ממשלת ישראל אשר רשימת הפרשיות הפליליות אשר נחשפו לגביו אל מול פני האומה בפרטי פרטים (תעשיית מתנות, קשרי הון שלטון עיתון, פרשת הצוללות והונאה בבחירות) לא היה בהם להניב במשך למעלה משנה, אפילו לא כתב אישום אחד לפליטה, דבר המעיד לא רק על אובדן שלטון החוק אלא על אנרכיה השלטת במדינה ולפיה כל איש (ובעיקר "איש שררה") הישר בעיניו יעשה, ובימים אלו אין "מלך" (חוק) בישראל.

במציאות עגומה זו כאשר כל "שומרי הסף" "שליחי הציבור" ו"העיתונות החוקרת" בגדו בעמם ואפשרו לפשע למשול בכיפה, הרי שהציבור הרחב מסרב "להתעורר" ולהבין שהמדינה "נגנבה" כבר מזמן על ידי הממסד השלטוני כולו. בנסיבות אלו המשך כתיבה וחשיפה בבלוג "ארץ נעדרת" לא רק שאין בו תכלית אלא שהוא מושך את "האש" אל "השליח" – כותב הבלוג, במקום אל נשוא השליחות ואל המושחתים אשר "גנבו" את המדינה.

מיותר לציין, כי מצב זה לא יוכל להתקיים לאורך ימים, ובינתיים הציבור הישראלי "נגרס" עד דק, הכלכלה הישראלית "פושטת את הרגל" (חרף קיומם של מנועי צמיחה שלא היו כמותם מעולם בארצנו – תגליות הגז וחברות ההזנק המצליחות ברמה עולמית בתחום ההיי טק והסייבר) , מספר העניים בארצנו הינו הגדול ביותר בחבר מדינות ה-OECD, והשלום עם שכננו הולך ומתרחק לטובת רעיונות "מטורפים" של מדינה דו לאומית וערבית.


אז עד לרגע ההתעוררות של עם ישראל מתרדמתו, ובתקווה שעוד יוותר מן המדינה "משהו" בשלב ההתעוררות, הנני מאחל לכולנו התעוררות מהירה. עלי ברקידות נפגש כדי למגר את משטר הרשע והפשע אשר לו אחראים לא רק "המבצעים" כי אם גם השומרים אשר נרדמו על משמרתם.